Tα προγράμματα Corporate Wellness και η αξία τους

Για τις περισσότερες σημερινές επιχειρήσεις, η ενσωμάτωση της ευεξίας και της ευημερίας στην επαγγελματική ζωή δεν είναι απλώς μια πολυτέλεια, αποτελεί αναγκαιότητα. Με τα αυξανόμενα επίπεδα άγχους και τα ασαφή όρια μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η εστίαση στο corporate wellness έχει καταστεί απαραίτητη για εργαζόμενους και εργοδότες.

Η ουσία της ευεξίας στο χώρο εργασίας

Η ευεξία στο χώρο της εργασίας υπερβαίνει τη σωματική υγεία. Είναι μια πολύπλευρη προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τις νοητικές, συναισθηματικές και κοινωνικές διαστάσεις της ευημερίας ενός ατόμου. Περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προωθεί ενεργά μια κουλτούρα υγείας και ενθαρρύνει τους εργαζομένους να συμμετάσχουν σε ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Σωματική ευεξία στο χώρο εργασίας

Εργονομικά έπιπλα και χώροι εργασίας που μειώνουν τη φυσική καταπόνηση, σωματική δραστηριότητα ατομικά και ομαδικά, επιλογές υγιεινής διατροφής και workshops για την ανάπτυξη υγιεινών επιλογών, αποτελούν μερικές από τις παροχές και παρεμβάσεις των επιχειρήσεων.

Ψυχική και συναισθηματική ευεξία

Η ψυχική και συναισθηματική υγεία των εργαζομένων είναι ζωτικής σημασίας για τις εταιρείες. Πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, ομάδες υποστήριξης και προγράμματα διαλογισμού, διοργάνωση ημερών ψυχικής υγείας, ευέλικτο ωράριο και ισορροπημένος φόρτος εργασίας, μπορούν να μειώσουν το άγχος και να βελτιώσουν την εργασιακή ικανοποίηση.

Κοινωνική και κοινοτική δέσμευση

Η οικοδόμηση μιας ισχυρής αίσθησης κοινότητας έχει επίσης εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα. Οι τακτικές κοινωνικές συναντήσεις και οι δραστηριότητες συγκρότησης ομάδας καλλιεργούν την αίσθηση του ανήκειν, όπως και ένα περιβάλλον όπου ενθαρρύνεται η ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία. Η διοργάνωση ημερών εθελοντισμού και φιλανθρωπικών εκδηλώσεων οικοδομούν ένα ομαδικό και ανταποδοτικό πνεύμα.

Για να πετύχει η ενσωμάτωση μια στρατηγικής wellbeing απαιτείται συστηματική προσέγγιση.

Εκτίμηση των αναγκών των εργαζομένων-  Έρευνες εργαζομένων και focus groups μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση των ειδικών αναγκών που μπορούν να προάξουν την ευεξία τους

Δέσμευση ηγεσίας -Η ενεργή συμμετοχή και υποστήριξη από τη διοίκηση είναι αναγκαία και απαραίτητη για την επιτυχία του προγράμματος

Προσαρμοσμένα προγράμματα ευεξίας – τέτοια ώστε να ανταποκρίνονται στα δημογραφικά στοιχεία και τις ανάγκες του προσωπικού

Ανατροφοδότηση και συνεχής βελτίωση συνεχής ανατροφοδότηση και πληροφόρηση για τις ανάγκες των εργαζομένων και τις τάσεις του κλάδου

Συμμόρφωση με τις υπάρχουσες πολιτικές – τα προγράμματα ευεξίας θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά στις υπάρχουσες πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού και να διασφαλίζουν το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα

Ποια είναι τα οφέλη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ευεξίας 

Το ηθικό των εργαζομένων ενισχύεται, το ίδιο και η εργασιακή ικανοποίηση και δέσμευση καθώς νιώθουν ότι η επιχείρηση ενδιαφέρεται για εκείνους και τους φροντίζει. Το κόστος υγειονομικής περίθαλψης μειώνεται, γιατί οι εργαζόμενοι έχουν καλύτερη υγεία και η εταιρική εικόνα γίνεται πιο θετική, γιατί η δέσμευσή της για την ευεξία των εργαζομένων ενισχύει το προφίλ της ως Εργοδότη Επιλογής.

Τα προγράμματα ευεξίας επεκτείνουν επιπλέον τα οφέλη τους πέρα ​​από τα όρια του γραφείου. Με την προώθηση υγιεινών συνηθειών, συμβάλλουν στη συνολική ευημερία των εργαζομένων στην προσωπική τους ζωή. Αυτή η ολιστική προσέγγιση ενισχύει την ικανοποίηση και αφοσίωση των εργαζομένων, μειώνει το turnover και συνδράμει θετικά στο brand name.

Η επένδυση στην ευεξία των εργαζομένων είναι επένδυση στο μέλλον της εταιρείας. Ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα όχι μόνο ενισχύει την υγεία και την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων, αλλά οδηγεί επίσης στην επιτυχία του οργανισμού. Δημιουργώντας μια κουλτούρα που εκτιμά την υγεία και την ευημερία, οι εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν ένα ανθεκτικό, κινητοποιημένο και αποδοτικό ανθρώπινο δυναμικό. 

Με πληροφορίες από Corporate Wellbeing Magazine

Photo: Unsplash