Η αξία της πολυμάθειας

Η Πολυμάθεια στην Ελληνική Μυθολογία ήταν μια Μούσα που δεν συγκαταλέγεται στις γνωστές εννέα. Αναφέρεται στα έργα του Πλούταρχου και το όνομά της σημαίνει απόκτηση και διατήρηση πολλής γνώσης. Ένας πολυμαθής επιδεικνύει δημιουργική ικανότητα σε πολλούς τομείς, έχει μεγάλο φάσμα αναζητήσεων στις επιστήμες και τις τέχνες και συχνά διαπρέπει.

Eργασία που δημοσιεύθηκε στο Jounral of Genius and Eminence (2018) έδειξε ότι οι άνθρωποι μπορούν επίσης να επιδείξουν “μικρο-πολυμάθεια”, την ικανότητα δηλαδή να ενσωματώνουν διαφορετικές γνώσεις σε ένα συγκεκριμένο πεδίο -όπως για παράδειγμα ένας καλλιτέχνης που μπορεί να τραγουδήσει, να παίξει μουσικά όργανα και να χορέψει.

Ποια χαρακτηριστικά έχουν οι πολυμαθείς;

Οι πολυμαθείς άνθρωποι συμμετέχουν ενεργά σε διάφορες δραστηριότητες που διεγείρουν νέους τρόπους σκέψης και απαιτούν προσοχή και χρήση πολλών δεξιοτήτων. Ενώ άλλοι θα εξουθενώνονταν από την ενασχόληση με διαφορετικά θέματα και ενδιαφέροντα, οι πολυμαθείς ενθουσιάζονται με την προοπτική. Τα πολυμαθή άτομα έχουν την χαρακτηριστική τάση να ασχολούνται με πολλά άλλα πέρα ​​από την κύρια επαγγελματική τους δραστηριότητα, είτε ταυτόχρονα είτε διαδοχικά. Δεν κάνουν διάκριση μεταξύ εργασίας και χόμπι και θεωρούν πως οι δραστηριότητες είναι ανταποδοτικές και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της προσωπικής αίσθησης ικανοποίησης.

Άλλωστε προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητές τους για να δημιουργήσουν θετικό αντίκτυπο, πολλές φορές παρέχοντας πολύτιμες λύσεις σε δύσκολα προβλήματα. Η πολυμάθεια για αυτούς συνεπάγεται όχι μόνο τη συσσώρευση ευρείας και βαθιάς γνώσης, αλλά και το μετασχηματισμό της σε χρήσιμες συνδέσεις και εφαρμογές.

Παράγοντες που την ενισχύουν

Η έρευνα συμπεραίνει ότι η πολυμάθεια έχει γνωστικά, συναισθηματικά και δημιουργικά οφέλη -βελτιωμένη προσαρμοστικότητα και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, αυξημένη ικανοποίηση και ανάπτυξη δημιουργικότητας και καινοτομίας.

Το προσωπικό -εσωτερικό- κίνητρο παίζει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη της πολυμάθειας. Η πίστη στην ικανότητα του ατόμου να επιτύχει τους στόχους του,  μια νοοτροπία συνεχούς μάθησης και η θέληση να θέσουν φιλόδοξους στόχους είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά των πολυμαθών ανθρώπων. Η ελπίδα και η αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρουν, όπως επίσης και η ανθεκτικότητα -η ικανότητα ανάκαμψης από τις δυσκολίες- βοηθούν τα άτομα να αντιμετωπίσουν τις  αναπόφευκτες προκλήσεις της μάθησης και ενθαρρύνουν την επίμονη επιδίωξη γνώσης.

Πώς να καλλιεργήσετε την πολυμάθεια στις επιχειρήσεις

Πολυμαθείς υπάρχουν παντού γύρω μας, και φυσικά στο εργασιακό περιβάλλον. Αν οι επιχειρήσεις θέλουν να καλλιεργήσουν την πολυμάθεια ή να την αναδείξουν μεταξύ των εργαζομένων τους, χρειάζεται να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη γνώσης και δεξιοτήτων. Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και μαθησιακές εμπειρίες, η συγκρότηση ομάδων και δομημένων δραστηριότατων που διεγείρουν την πνευματική περιέργεια και μια υποστηρικτική κοινότητα που εκτιμά τα διαφορετικά ενδιαφέροντα είναι σημαντικά κατ’ αρχάς για την ανάπτυξη θετικών προτύπων πολυμαθικής ανάπτυξης.

Η καλλιέργεια μιας νοοτροπίας πολυμάθειας θα μπορούσε να είναι το κλειδί για το ξεκλείδωμα του πλήρους φάσματος του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτή η νοοτροπία όχι μόνο εμπλουτίζει τις προσωπικές εμπειρίες, αλλά δίνει επίσης τη δυνατότητα στα άτομα να συνεισφέρουν ουσιαστικά τόσο στο στενό, όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον και τον κόσμο.

Άλλωστε, όσο περισσότερο εξασκεί κανείς μια δραστηριότητα, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να ανακαλύψει ή να δημιουργήσει κάτι υψηλής ποιότητας. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Frontiers In Psychology (2024) οι ερευνητές λένε χαρακτηριστικά, εάν οι μαθητές γράψουν 100 ποιήματα, έχουν περισσότερες πιθανότητες να δημιουργήσουν κάτι που θα βραβευτεί σε σχέση με εκείνους που θα έχουν γράψει μόνο ένα. είναι πιο πιθανό να δημιουργήσουν ένα βραβευμένο ποίημα από εκείνους που γράφουν μόνο ένα.

Με πληροφορίες από Forbes

Photo: Unsplash