Mάθηση και ανάπτυξη εργαζομένων σε καιρούς τεχνολογίας

Η μάθηση και ανάπτυξη (Learning & Development) ανθρώπινου δυναμικού αποτελούσε ανέκαθεν ένα δυναμικό τομέα που χρειαζόταν πρώτα από όλους να μαθαίνει και να εξελίσσεται. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, η εκπαίδευση των εργαζομένων που γινόταν σε αίθουσες, με φυσική παρουσία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων, σημειωματάρια, πίνακες και projector άλλαξε μορφή. 

 Ευελιξία για τους εργαζόμενους και ψηφιακός προσανατολισμός.

Δεν είναι μυστικό ότι το ψηφιακό τοπίο μεταμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες προσεγγίζουν τη μάθηση και την ανάπτυξη των εργαζομένων τους. Η τεχνολογία εξελίσσεται σταθερά και οι ερευνητές επινοούν συνεχώς νέα εργαλεία και τεχνικές για να κάνουν τις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης πιο αποτελεσματικές.

Δίνοντας έμφαση σε online εμπειρίες μάθησης, προσεγγίζουν τους εργαζόμενους εκεί που βρίσκονται δίνοντας τους την ευελιξία που χρειάζονται για να μάθουν με τους δικούς τους όρους. Επιπλέον, μπορούν να παρακολουθούν την παρουσία και συμμετοχή τους σε πραγματικό χρόνο ώστε να βεβαιώνονται ότι τα προγράμματα L&D είναι αποτελεσματικά και ανταποκρίνονται στις μαθησιακές ανάγκες.

Τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας και τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούνται ήδη στην εταιρική εκπαίδευση και στο μέλλον θα γίνουν όλο και πιο συνηθισμένες. Η ενσωμάτωση βίντεο στο εκπαιδευτικό υλικό συμβάλλει επίσης στη κατανόηση από την πλευρά των εκπαιδευομένων. Η δε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό μετά το πέρας της εκπαίδευσης διασφαλίζει ότι ο καθένας μπορεί να επιστρέψει και να αντλήσει ό,τι πληροφορία χρειάζεται από αυτό.

Εστίαση στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

Μικρές εκπαιδευτικές ενότητες με θεματολογία σχετική με την ανάπτυξη δεξιοτήτων όλο και πληθαίνουν. Ενσυναίσθηση και συνεργασία, επίλυση δύσκολων προβλημάτων και ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, συναισθηματική νοημοσύνη και ενεργητική ακρόαση αποτελούν θέματα που κυριαρχούν στα εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς οι εταιρείες έχουν ανάγκη από εργαζόμενους που προσαρμόζονται γρήγορα σε αλλαγές και νέα καθήκοντα. Τα προγράμματα αυτά είναι ως επί το πλείστον διαδραστικά, δίνοντας έμφαση στην πρακτική εφαρμογή και όχι στη θεωρία. Η ενσωμάτωση προσομοιώσεων εικονικής πραγματικότητας ή online εργαστηρίων επιτρέπουν στους εργαζόμενους να αποκτήσουν δεξιότητες χωρίς να μετακινηθούν, σε χρόνο που τους εξυπηρετεί.

Εξατομικευμένη μάθηση

Όσο οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματισμού εξελίσσονται, διαδραματίζουν ακόμη πιο σημαντικό ρόλο στη μάθηση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι είναι σε θέση να μαθαίνουν με τρόπο προσαρμοσμένο ειδικά στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Οι αυτοματισμοί χρησιμοποιούνται επίσης για να αξιολογηθούν οι δεξιότητές τους και να εντοπιστούν τομείς οι οποίοι χρήζουν βελτίωσης.

Κι αυτό χαροποιεί ιδιαίτερα τους επαγγελματίες L&D καθώς τους επιτρέπει να επικεντρωθούν στη δημιουργία πραγματικά εξατομικευμένων εμπειριών μάθησης για τους υπαλλήλους.

Η άνοδος του microlearning

To microlearning σημαίνει ότι πολύπλοκα θέματα αναλύονται σε μικρότερες θεματικές ενότητες και αποτελούν ιδανική επιλογή για σύντομες εκπαιδεύσεις στο χώρο της εργασίας ή ακόμη και σε εφαρμογές για κινητά.

Δεδομένου ότι το microlearning εστιάζει σε συγκεκριμένες δεξιότητες και θέματα, είναι ευκολότερο να μετρηθεί η αποτελεσματικότητά του. Επίσης, διευκολύνει την ανάπτυξη στοχευμένου, σύντομου περιεχομένου που είναι προσαρμοσμένο στο επίπεδο και τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου. Επιπλέον είναι πιο εύκολο να γίνεται updated ανάλογα με τις ανάγκες και να παρακολουθείται γρήγορα από τους εργαζόμενους.

Η σημασία της συνεργασίας

Οι πρόσφατες αλλαγές στον τομέα της μάθησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού αναδεικνύουν ότι η συγκρότηση ομάδων απαιτεί τη δημιουργία συνθηκών συνεργασίας, καθώς οι εκπαιδευόμενοι δεν βρίσκονται μαζί σε μια αίθουσα.

Η χρήση μιας πλατφόρμας εκπαίδευσης όπου όλοι μπορούν να συνεργάζονται για τις εργασίες που τους ανατίθενται, να μοιράζονται πληροφορίες ή εικόνες, να συζητούν ιδέες και να λαμβάνουν ανατροφοδότηση αποκτά μεγάλη αξία.

Μέτρηση της απόδοσης εκπαίδευσης

Τίποτα από όλα αυτά όμως δεν έχει αξία, αν οι εταιρείες δεν είναι σε θέση να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τους. Η συλλογή δεδομένων και η ανάλυση τους είναι τα βασικά εργαλεία για αυτό.

Για το λόγο αυτό επενδύουν σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό στη δημιουργία εργαλείων συλλογής δεδομένων που τους επιτρέπουν να καταγράφουν ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με την απόδοση των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων και να δημιουργούν πιο έξυπνα σχέδια κατάρτισης, ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των εργαζομένων τους.

Το μέλλον είναι πάντα απρόβλεπτο, γι’ αυτό και είναι σημαντικό για τις εταιρείες να είναι προετοιμασμένες για ό,τι μπορεί να συμβεί. Και όταν λέμε εταιρείες, εννοούμε φυσικά και τους ανθρώπους τους.

Προγράμματα εκπαίδευσης που εστιάζουν στην συνολική ανάπτυξη των εργαζομένων και περιλαμβάνουν θεματολογία, το εύρος της οποίας εκτείνεται από απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες μέχρι πρακτικές ενίσχυσης ανθεκτικότητας και θετικής ψυχολογίας, μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στη συνολική ικανοποίηση από την εργασία τους. Το να τους ζητείται ανατροφοδότηση σχετικά με την εμπειρία μάθησης που απέκτησαν, διασφαλίζει ότι είναι επωφελής τόσο για τους εκείνους όσο και για τον οργανισμό μακροπρόθεσμα.

Με πληροφορίες από Linkedin

Photo: Unsplash