Οι μισθοί των εργαζομένων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει την αμοιβή και την παραγωγικότητα

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να διεισδύει σε διάφορους κλάδους, αυξάνονται τα σενάρια σχετικά με το πώς θα επηρεάσει τις αποζημιώσεις και τους μισθούς των εργαζομένων. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης στον εργασιακό χώρο μεταβάλλει ήδη τη φύση των θέσεων εργασίας και την αποτελεσματικότητα με την οποία εκτελούνται τα καθήκοντα. Ωστόσο, ο αντίκτυπος στις αμοιβές των εργαζομένων παραμένει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των εμπειρογνωμόνων.

Θα οδηγήσει, άραγε, η τεχνητή νοημοσύνη σε εκτεταμένες αυξήσεις μισθών ή θα επιδεινώσει τη μισθολογική ανισότητα και θα περιορίσει τις δυνατότητες καλύτερου μισθού για ορισμένους εργαζόμενους;

Διαβάστε ακόμα: Ποιο θα είναι το μέλλον της generative AI;

Ενισχύοντας τους εργαζόμενους

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αναμένεται να αντικαταστήσει πλήρως τους ανθρώπινους εργαζόμενους. Αντίθετα, αναμένεται ότι θα συμπληρώνει τις ανθρώπινες δεξιότητες, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να επικεντρωθούν σε καθήκοντα που απαιτούν δημιουργικότητα, επίλυση προβλημάτων και συναισθηματική νοημοσύνη. Καθώς, λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη αυτοματοποιεί τα επαναλαμβανόμενα και χειροκίνητα καθήκοντα, οι εργαζόμενοι μπορούν να μεταβούν σε πιο απαιτητικούς πνευματικά ρόλους, οδηγώντας σε αυξημένη παραγωγικότητα και δυνητικά μεγαλύτερη παραγωγή.

Μισθολογικές προσδοκίες και πραγματικότητες

Αυτή η προοπτική της αυξημένης παραγωγικότητας και των πιο εξελιγμένων εργασιακών ρόλων έχει οδηγήσει στην προσδοκία ότι οι μισθοί θα εξελίσσονται παράλληλα. Ωστόσο, η πραγματικότητα μπορεί να είναι πιο περίπλοκη. Σύμφωνα με μια οικονομική μελέτη του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου για την αυτοματοποίηση σε θέσεις εργασίας εργατών, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία και οι Κάτω Χώρες είδαν τα έσοδα από την αύξηση της παραγωγικότητας να πηγαίνουν στους μετόχους και όχι στους μισθούς των εργαζομένων στις αποθήκες.

Με άλλα λόγια, οι εταιρείες συχνά απορροφούν τα οικονομικά οφέλη από την αυξημένη παραγωγικότητα, αφήνοντας τους εργαζόμενους με στάσιμους μισθούς. Ενώ ορισμένες εταιρείες μπορεί να αυξήσουν τις αμοιβές καθώς οι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν νέα καθήκοντα, δεν υπάρχει εγγύηση ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα δουν ανάλογες αυξήσεις αμοιβών.

Τεχνητή νοημοσύνη και βιομηχανίες χαμηλών δεξιοτήτων

Για τους ωρομίσθιους και τους εργαζόμενους με βάρδιες σε κλάδους χαμηλής ειδίκευσης, ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στους μισθούς θα μπορούσε να είναι πιο έντονος. Καθώς η AI αναλαμβάνει καθημερινές εργασίες, οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους κλάδους ενδέχεται να αντιμετωπίσουν περιορισμούς στις δυνατότητες κέρδους. Η ανησυχία είναι ότι οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να καταλήξουν να εργάζονται λιγότερο, καθώς ορισμένες πτυχές της εργασίας τους αυτοματοποιούνται, οδηγώντας σε μειωμένη αποζημίωση.

Αλγοριθμικές μισθολογικές διακρίσεις

Η παρακολούθηση των εργαζομένων με τεχνητή νοημοσύνη και οι αξιολογήσεις της παραγωγικότητας μπορεί επίσης να επηρεάσουν τις αμοιβές. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη μέτρηση της παραγωγικότητας έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με τις αλγοριθμικές μισθολογικές διακρίσεις, όπου οι εργαζόμενοι λαμβάνουν άνιση αποζημίωση με βάση αδιαφανείς αξιολογήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόσφατη έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Irvine δείχνει ότι ορισμένες εταιρείες δίνουν προτεραιότητα στα κέρδη των μετόχων έναντι των μισθών των εργαζομένων, επιδεινώνοντας τις μισθολογικές ανισότητες.

Διαβάστε ακόμα: Είμαστε, τελικά, έτοιμοι για την τεχνητή νοημοσύνη;

Το περιθώριο για μισθολογική εξίσωση

Παρά τις ανησυχίες, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε στην πραγματικότητα να συμβάλει στη μείωση της μισθολογικής ανισότητας ανοίγοντας τις πόρτες σε μη παραδοσιακούς υποψηφίους. Εξαλείφοντας την ανάγκη για ελίτ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ορισμένες θέσεις υψηλού επιπέδου, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να εκδημοκρατίσει την πρόσβαση σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία, εξισώνοντας τους όρους ανταγωνισμού για εργαζόμενους με διαφορετικό υπόβαθρο.

Το μέλλον της αποζημίωσης των εργαζομένων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται, εφαρμόζεται και ρυθμίζεται η εν λόγω τεχνολογία. Οι εργαζόμενοι μπορούν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην υπεράσπιση πολιτικών που προστατεύουν τις δυνατότητες κέρδους τους και διασφαλίζουν δίκαιη αποζημίωση. Η ανάδειξη της εγγενούς αξίας της ανθρώπινης εργασίας και η υπεράσπιση των αλλαγών στην οργάνωση του χώρου εργασίας και στην πολιτική θα μπορούσαν να βοηθήσουν να κατευθύνουν την ενσωμάτωση της AI προς μια κατεύθυνση που να ευνοεί τον άνθρωπο.

Με πληροφορίες από BBC

Photo: Unsplash