Βαλέρια Τσάμη Focus Bari & Dr. Νικόλαος Δημητριάδης Optimal: “Μυαλό, Έρευνα και Neuromarketing”

Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη μιλήσαμε με την Βαλέρια Τσάμη Managing Director της Focus Bari και τον Dr.Νικόλαο Δημητριάδη για το μυαλό, την έρευνα και το neuromarketing. Για την εφαρμογή στις επιχειρήσεις αλλά και στη ζωή μας γενικότερα.