Τεχνητή νοημοσύνη: Αποκαλύπτοντας το κενό ετοιμότητας στις επιχειρήσεις

Είμαστε έτοιμοι για την τεχνητή νοημοσύνη;

Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη είναι παντού και αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, η έρευνα AI Readiness Index της Cisco αποκαλύπτει ένα ανησυχητικό κενό.

Η έρευνα αυτή, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 8.000 επιχειρηματικοί ηγέτες από εταιρείες με περισσότερους από 500 υπαλλήλους σε 30 διαφορετικές αγορές, διαπίστωσε ότι, αν και οι περισσότεροι αναγνωρίζουν την ανάγκη να υιοθετήσουν γρήγορα την τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι πραγματικά έτοιμοι να το κάνουν.

Διαβάστε ακόμα: Το δίκοπο μαχαίρι της τεχνητής νοημοσύνης στον επιχειρηματικό κόσμο

Το παράδοξο της ετοιμότητας

Τα αποτελέσματα της έρευνας προκαλούν έκπληξη: Το 97% των συμμετεχόντων αντιλαμβάνονται ότι η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται γρήγορα όλο και πιο σημαντική. Ωστόσο, μόνο το 14% αισθάνεται ότι είναι απολύτως έτοιμο να την υιοθετήσει. Αυτή η διαφορά δείχνει ένα “παράδοξο ετοιμότητας” στις επιχειρήσεις, όπου παρόλο που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι πραγματικά σε θέση να το κάνουν ακόμα.

Τι τους εμποδίζει;

Ο σωστός χειρισμός των δεδομένων αποτελεί βασικό ζήτημα. Η έρευνα δείχνει ότι το 57% των εταιρειών είναι ανεπαρκώς προετοιμασμένες όσον αφορά τη διαχείριση των δεδομένων, η οποία είναι πολύ σημαντική για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Εν τω μεταξύ, το 81% των εταιρειών έχει πρόβλημα με τον διαχωρισμό των δεδομένων τους σε διαφορετικά τμήματα του οργανισμού τους, γεγονός που επηρεάζει πραγματικά το πόσο καλά και πόσο αποτελεσματικά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες AI.

Διακυβέρνηση και ηθικές ανησυχίες

Η διακυβέρνηση είναι επίσης μια μεγάλη ανησυχία. Σύμφωνα με την έρευνα, μόνο το 30% περίπου των εταιρειών διαθέτουν πλήρως διαμορφωμένες πολιτικές για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι πολλές δεν διαθέτουν τρόπους για την εύρεση και τη διόρθωση των προκαταλήψεων στα δεδομένα, ιδίως από τη στιγμή που οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες έχουν ήδη λεπτομερή σχέδια για τη χρήση της εν λόγω τεχνολογίας.

Πολιτισμική ετοιμότητα και δέσμευση των εργαζομένων

Η πολιτισμική ετοιμότητα, δηλαδή η ετοιμότητα της κουλτούρας μιας εταιρείας να αποδεχθεί και να ενσωματώσει αποτελεσματικά την τεχνητή νοημοσύνη στις δραστηριότητές της είναι μια πτυχή που συχνά παραβλέπεται. Μόνο το 9% των ηγετών επιχειρήσεων πιστεύουν ότι οι οργανισμοί τους είναι πολιτισμικά προετοιμασμένοι για την τεχνητή νοημοσύνη.

Διαβάστε ακόμα: Ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία γνώσης(knowledge work)

Ενώ τα διοικητικά συμβούλια και οι ηγετικές ομάδες είναι πιο ανοιχτά στην τεχνητή νοημοσύνη, η αποδοχή των εργαζομένων είναι αισθητά χαμηλότερη. Αυτό δείχνει την ανάγκη για διάλογο και παροχή κατάρτισης σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στο χώρο εργασίας.

Πέρα από τα σχέδια

Η έρευνα της Cisco αναδεικνύει την ανάγκη για μια πιο εμπεριστατωμένη προσέγγιση για την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις. Δεν αρκεί μόνο να υπάρχουν σχέδια για την τεχνητή νοημοσύνη- οι εταιρείες πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές, πολιτικές και μια κουλτούρα που την υποστηρίζει. Μια ισορροπημένη προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στην αποτελεσματική διακυβέρνηση και τη δέσμευση των εργαζομένων θα είναι το κλειδί για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της τεχνητής νοημοσύνης στον εταιρικό κόσμο.

Με πληροφορίες από Fast Company

Photo: Unsplash