Η γυναίκα στον επιχειρηματικό κόσμο

Η ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας απασχολεί την κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει για την ενίσχυση της ισότητας στον χώρο εργασίας, φαίνεται ότι η κοινωνία δεν έχει ακόμη απαλλαγεί από στερεότυπα και προκαταλήψεις, με  αποτέλεσμα οι γυναίκες να βιώνουν ακόμα και σήμερα τη στέρηση ισότιμης και αξιοκρατικής πρόσβασης σε ίσες ευκαιρίες στον εργασιακό χώρο.

Η ίδια η φύση του γυναικείου φύλου δημιουργεί μια σχέση εξάρτησης με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, καθώς οι οικογενειακές υποχρεώσεις αποτελούν μια συνθήκη που συνήθως δεν ισχύει τόσο έντονα στο αντίθετο φύλο. Η γυναίκα γίνεται δέσμια των πολλαπλών της ρόλων και η διεκδίκηση για ισονομία και αναγνώριση των αξιών της είναι για εκείνη μια συνεχής μάχη.

Η ποικιλομορφία στις εταιρείες, αλλά και σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής δραστηριότητας, είναι βασική προϋπόθεση  για την ανάπτυξή τους. Αν το γυναικείο δυναμικό ενθαρρυνθεί από νωρίς ώστε να θέσει ηγετικούς στόχους και να αναπτύξει από νωρίς δεξιότητες για την επίτευξη των στόχων αυτών, τότε θα πετύχουμε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών για όλους, μια κοινωνία περισσότερο ανοιχτή στην καινοτομία, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη χωρίς διακρίσεις.

ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΔΑΠ

Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι εταιρείες έχουν χρέος να προωθούν την συμπερίληψη στον εργασιακό χώρο, καλλιεργώντας κουλτούρα αλλαγής, χωρίς κοινωνικά στερεότυπα. Εξάλλου, και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τη διαφορετικότητα και την ποικιλομορφία, καθώς θεωρεί ότι η συνύπαρξη εργαζομένων με διαφορετικά χαρακτηριστικά προάγει την ανάπτυξη μιας εταιρείας.

Σημαντική είναι και η ανάδειξη της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στις θέσεις ευθύνης μιας εταιρείας. Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε., το γυναικείο ποσοστό σε θέσεις προέδρων των διοικητικών συμβουλίων και σε θέσεις διευθυντικών στελεχών είναι αρκετά μικρό. Παρ’ όλα αυτά, υπό την ηγεσία της πρώτης γυναίκας Προέδρου της Επιτροπής, της Ursula Von Der Leyen, η Ε.Ε. είναι κοντά στην επίτευξη ισότητας των φύλων. Όπως η ίδια τόνισε σε εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ημέρα της Γυναίκας «οι γυναίκες απαντούν στα στερεότυπα ακολουθώντας το δικό τους δρόμο, δείχνοντας ισχυρή ηγεσία και υπερέχοντας στον τομέα τους. Καριέρα και μητρότητα μπορούν να πάνε μαζί, καθώς μια γυναίκα είναι ικανή τόσο για να τον τομέα της επιστήμης όσο και στο να ηγηθεί».

Στην ΕΥΔΑΠ ο φυλετικός αποκλεισμός είναι ενάντιος στη στρατηγική της. Η Εταιρεία υποστηρίζει την ανάδειξη των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της, χωρίς εξαιρέσεις. Το ανθρώπινο δυναμικό, ως βασικός πυλώνας της λειτουργίας της και με εξειδικευμένη εμπειρία και άριστη κατάρτιση, λειτουργεί καταλυτικά στο έργο της Εταιρείας συμβάλλοντας σημαντικά στην αναπτυξιακή τροχιά της.

Η θηλυκή πλευρά της ΕΥΔΑΠ (Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022)
·       31,11% των εργαζομένων είναι γυναίκες
·       56,60% των εργαζομένων με θέση ευθύνης είναι γυναίκες
·       56,64% των εργαζομένων σε διευθυντικές θέσεις είναι γυναίκες
ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΔΑΠ

Με τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου Οργανισμού,  η ΕΥΔΑΠ διασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών χωρίς κοινωνικούς, φυλετικούς, ηλικιακούς αποκλεισμούς ή άλλες  διακρίσεις. Για πρώτη φορά το 2021, θεσπίστηκε και έκτοτε εφαρμόζεται Πολιτική Πολυμορφίας, πλήρως εναρμονισμένη με την επιχειρηματική στρατηγική και το όραμά της, στο πλαίσιο των αρχών και της στρατηγικής ESG που εφαρμόζει. Αναγνωρίζει τη σημασία της προώθησης της Αρχής της Πολυμορφίας στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (από τα 13 μέλη του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ, τα 4 μέλη είναι γυναίκες), στο δυναμικό των ανωτάτων στελεχών καθώς και στο σύνολο των εργαζομένων της.

Επιταγή λοιπόν και σημείο προόδου των σημερινής εποχής είναι η διαμόρφωση μιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών. Κινούμενη σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΥΔΑΠ διασφαλίζει τη συμπερίληψη, τον σεβασμό και την ανάδειξη ίσων ευκαιριών, εξαλείφοντας οποιαδήποτε είδους διάκριση ή κοινωνικό αποκλεισμό.