Ποιο είναι το πραγματικό εμπόδιο στην εταιρική ποικιλομορφία;

Η “μαγική” συνταγή της DEI

Οι πρωτοβουλίες για την προώθηση της ποικιλομορφίας, της ισότητας και της ενσωμάτωσης (DEI-Diversity/Equity/Inclusion) αποτελούν τρομερές προκλήσεις για πολλές εταιρείες. Παρόλο που προσπαθούν να προωθήσουν ένα ποικιλόμορφο εργασιακό περιβάλλον, ένα σημαντικό λάθος συχνά υπονομεύει τις καλοπροαίρετες προσπάθειές τους: η απουσία μιας συγκεκριμένης, στρατηγικής προσέγγισης της DEI.

Σύμφωνα, μάλιστα με έρευνα της Gartner – μιας αμερικανικής εταιρείας ερευνών – παρόλο που σχεδόν κάθε εταιρεία (98%) διαθέτει ένα πρόγραμμα για την ποικιλομορφία των φύλων, μόνο ένας στους τρεις υπεύθυνους για την ποικιλομορφία (36%) πιστεύει ότι η εταιρεία του γίνεται πραγματικά πιο ποικιλόμορφη.

Διαβάστε ακόμα: Η δύναμη της DEI στις επιχειρήσεις

Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι ότι οι προσπάθειές τους παρεκκλίνουν από την πορεία τους – είναι ότι πολλές εταιρείες δεν είχαν εξαρχής ποτέ ένα σαφές μονοπάτι για να ακολουθήσουν.

Μια ενιαία στρατηγική DEI

Καθώς πλησιάζει το νέο έτος, οι εταιρείες έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τα σχέδιά τους για την ποικιλομορφία, την ισότητα και την ένταξη (DEI). Για να επιτύχουν, τα σχέδια αυτά χρειάζονται σαφείς στόχους, τρόπους παρακολούθησης της προόδου και αυστηρούς κανόνες για να διασφαλιστεί η τήρησή τους. Χωρίς αυτό το στρατηγικό πλαίσιο, τα προγράμματα ποικιλομορφίας συχνά στερούνται κατεύθυνσης και αποτυγχάνουν να παράγουν ουσιαστικές αλλαγές.

Η “μαγική συνταγή” για την επιτυχία

Η έρευνα του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης στο Άμχερστ (UMass Amherst) επισημαίνει μια τριάδα κρίσιμων στοιχείων που αποτελούν τη “μαγική συνταγή” για να αλλάξει μια επιχείρηση με επιτυχία: σαφείς στόχοι, τρόποι μέτρησης της επιτυχίας και ανάληψη ευθύνης από τους ανθρώπους.

Αυτά χρησιμοποιούνται ήδη σε άλλους τομείς των επιχειρήσεων. Η ιδέα είναι να χρησιμοποιηθούν τα ίδια προσεκτικά βήματα σχεδιασμού για τις προσπάθειες που αφορούν τη διαφορετικότητα. Αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων, τη χρήση δεδομένων για τη μέτρηση της προόδου και τη θέσπιση μέτρων λογοδοσίας για τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων.

Ενσωμάτωση της DEI στις επιχειρηματικές δραστηριότητες

Η προσθήκη περισσότερων προγραμμάτων DEI δεν είναι η λύση – η ενσωμάτωση είναι η λύση. Η DEI δεν πρέπει να είναι απομονωμένη, αλλά να εντάσσεται στην ίδια τη δομή των λειτουργιών ενός οργανισμού. Αυτό απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση της πρόσληψης, της διατήρησης ων εργαζομένων, του καθορισμού των μισθών και της προαγωγής των ανθρώπων – όλα με γνώμονα τη δικαιοσύνη και τη συμπερίληψη.

Πώς γίνεται στην πράξη

Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας πίνακας αποτελεσμάτων για την ποικιλομορφία, όπου οι εταιρείες θα παρακολουθούν την πρόοδο σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των εργαζομένων. Είναι σημαντικό να συλλέγονται λεπτομερή δεδομένα τμηματοποιημένα ανά φύλο, εθνικότητα και ηλικία, ώστε να γίνει κατανοητό το σημείο εκκίνησης για τις προσπάθειες DEI.

Την ίδια στιγμή, πρέπει να τεθούν μετρήσιμοι στόχοι. Κάθε οργανισμός θα πρέπει να καθορίσει τους στόχους του για τις μετρήσεις ποικιλομορφίας βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Οι στρατηγικές και οι πόροι απαιτούν προγραμματισμό. Επομένως, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός σχεδίου για την επίτευξη αυτών των στόχων, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των απαραίτητων πόρων.

Διαβάστε ακόμα: Πώς μπορεί η συμπερίληψη να γίνει πράξη;

Τέλος, χρειάζεται να εξασφαλισθεί η λογοδοσία. Οι ηγέτες θα πρέπει να λογοδοτούν για την πρόοδο στον τομέα της συμπερίληψης, ενδεχομένως με τη δημοσίευση της προόδου σε τριμηνιαίες εκθέσεις και ετήσιες γνωστοποιήσεις σχετικά με την πρόοδο.

Θέτοντας τις βάσεις για μελλοντική πρόοδο

Οι εταιρείες θα πρέπει να εργάζονται για τη βελτίωση των διαδικασιών τους, όχι του προσωπικού τους, καθώς σχεδιάζουν το μέλλον. Η μαγική συνταγή για την επιτυχία στην DEI δεν είναι μυστική. Με σαφή σχεδιασμό, οι εταιρείες μπορούν να κινηθούν προς έναν εργασιακό χώρο που δείχνει πραγματικά τη δέσμευσή τους στην ποικιλομορφία.

Με πληροφορίες από Fast Company

Photo: Unsplash