Ο Χρήστος Τσόλκας και η ομάδα του οδηγούν την ΔΕΛΤΑ σε μια νέα εποχή

Τα αποτελέσματα της για το 2022 ανακοίνωσε η ΔΕΛΤΑ και είναι σαφές ότι η εταιρεία δείχνει πολύ σοβαρά δείγματα βελτίωσης αφού οι πωλήσεις της αυξήθηκαν όπως και άλλα μετρήσιμα αποτελέσματα. Εδώ και περίπου 1,5 χρόνο την διοίκηση της ΔΕΛΤΑ έχει αναλάβει ο Χρήστος Τσόλκας με πολύ σημαντική εμπειρία από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες σε Ελλάδα και εξωτερικό δημιουργώντας μια νέα ομάδα διοίκησης η οποία οδηγεί την ΔΕΛΤΑ σε μια νέα εποχή.

Ο Όμιλος ΔΕΛΤΑ είχε πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  263 εκατ. € έναντι 227 εκατ. € κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 15,8%. Το αποτέλεσμα αυτό, εν μέσω μιας πολύ δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα του ομίλου μέσα από την ουσιαστική στρατηγική της εταιρείας να δημιουργήσει μια νέα πορεία στην αγορά.

Η ΔΕΛΤΑ, εν μέσω του πρωτοφανούς κύματος πληθωριστικών πιέσεων και έντονων αυξητικών τάσεων των τιμών ενέργειας και των πρώτων υλών απορρόφησε μεγάλο μέρος του αυξημένου κόστους παραγωγής, διάθεσης και λειτουργίας με αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες να διαμορφωθούν σε 0,47 εκατ. € το 2022 έναντι 11,4 εκατ. € το 2021, τα μικτά κέρδη σε 61,2 εκατ. € το 2022 έναντι 64,6 εκατ.€ το 2021 ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 23,3% μειωμένο κατά περίπου 5,6% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τιμές των προϊόντων της ΔΕΛΤΑ το 2022 αυξήθηκαν μεσοσταθμικά κατά μόλις 14% παρότι το κόστος παραγωγής και λειτουργίας αυξήθηκε δραματικά. Ενδεικτικά το κόστος της πρώτης ύλης αυξήθηκε περίπου 40%, της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 38% και του φυσικού αερίου κατά 470%. Παράλληλα, το λειτουργικό αποτέλεσμα προ φορών επηρεάστηκε και από σημαντικές κινήσεις αναδιάρθρωσης της εταιρείας και των παραγωγικών της δομών, καθώς και από την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων το 2022, με στόχο να γίνουν τα έσοδα από το 2023 και έπειτα πιο παραγωγικά.  

Είναι σαφές λοιπόν ότι η διοίκηση της εταιρείας εστίασε σε δυο κατευθύνσεις, στην ανάπτυξη των πωλήσεων αλλά και στο εξορθολογισμό σε δραστηριότητες και κόστη ώστε να μπορεί από το 2023 να παράξει κέρδη.

Οι πιο σημαντικές κινήσεις στον εξορθολογισμό ήταν στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της εταιρείας, όπου έγινε μείωση των ενεργών κωδικών κατά 25%, στη γεωγραφική κάλυψη, όπου το εύρος διανομής σε κάποιες κατηγορίες μειώθηκε κατά 15% για να μειωθούν κόστη και τέλος στην παραγωγική διαδικασία, όπου η ΔΕΛΤΑ δεν ανανέωσε την συντριπτική πλειοψηφία συμβάσεων παραγωγής προϊόντων για λογαριασμό τρίτων και συνέχισε τη διαδικασία πώλησης και απόσβεσης ανενεργών περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ, μια επιλεκτική κίνηση της ΔΕΛΤΑ σε τυροκομικά κυρίως προϊόντα και ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας σε βιολογικά προϊόντα στην εγχώρια και διεθνή σκηνή, ενισχύθηκε η σειρά VITALINE με τις νέες πουτίγκες που έχουν μηδέν ζάχαρη, μηδέν λακτόζη και 20g πρωτεΐνης και ενδυναμώθηκε η σειρά LIFE με τους δύο νέους λειτουργικούς χυμούς που ενισχύουν το ανοσοποιητικό και προσδίδουν στον οργανισμό ενέργεια. Σε επίπεδο εξαγωγών, οι πωλήσεις εκτός Ελλάδος ανήλθαν σε 22 εκατ. €, αυξημένες κατά 17,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, καθώς η εταιρεία βελτίωσε την απόδοσή της σε βασικές χώρες δραστηριοποίησης με νέα προϊόντα όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Κύπρος.

Σε επίπεδο ESG υλοποιείται μια ολοκληρωμένη στρατηγική  με στόχο την βελτίωση όχι μόνο των οικονομικών αλλά και των κοινωνικοπεριβαλλοντικών της επιδόσεων ενώ εγκαταστάθηκαν φωτοβολταϊκά πάνελ στο εργοστάσιο του Αγίου Στεφάνου με στόχο τη μείωση του κόστους ενέργειας.

Πέρα όμως από την διαχείριση των μετρήσιμων αποτελεσμάτων με μια σειρά από στρατηγικές κινήσεις που “χτίζουν” για το μέλλον η ΔΕΛΤΑ φροντίζει με στοχευμένο τρόπο τις μάρκες της ώστε να υποστηρίζουν τον στρατηγικό στόχο μετασχηματισμού της ΔΕΛΤΑ σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα καλής διατροφής. Στην κατεύθυνση αυτή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εμπλουτίστηκε η διοίκηση της εταιρείας με καταξιωμένα στελέχη από την αγορά εργασίας που σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα αποτελούν μια ιδιαίτερα δυναμική ομάδα, ικανή να υποστηρίξει το εταιρικό αφήγημα. Η απόφαση της εταιρείας να “χτίσει” το μέλλον γύρω από την στρατηγική Καλή Διατροφή είναι έξυπνη και απόλυτα ρεαλιστική σε έναν κόσμο που αλλάζει και απαιτεί από τις εταιρείες να αντιληφθούν αυτές τις αλλαγές. Οι εταιρείες τροφίμων, ειδικά, θα πρέπει να αντιληφθούν πολύ γρήγορα αυτές τις αλλαγές για να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές σε ένα κόσμο με νέες διατροφικές συνήθειες και φαίνεται ότι η ΔΕΛΤΑ το έχει ήδη αντιληφθεί και σχεδιάζει το μέλλον της με βάση αυτό.

Κλείνοντας φαίνεται να επιβεβαιώνεται ένα διαχρονικό αξίωμα στον χώρο των επιχειρήσεων ότι οι άνθρωποι κάνουν τις εταιρείες και η νέα εποχή της ΔΕΛΤΑ, με την διοίκηση του Χρήστου Τσόλκα και της ομάδας του, είναι σαφώς βελτιωμένη με σωστή στρατηγική και προσανατολισμό σε μια σύγχρονη εταιρεία τροφίμων.