Μπορεί η έλλειψη εμπιστοσύνης να οδηγήσει σε μειωμένη παραγωγικότητα;

Η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί για την παραγωγικότητα και την ικανοποίηση στον εργασιακό χώρο

Η εμπιστοσύνη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε επιτυχημένης σχέσης, και αυτό ισχύει και στον εργασιακό χώρο. Το επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών τους μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την παραγωγικότητα, την ικανοποίηση από την εργασία και τη συνολική ευημερία των εργαζομένων.

Η πρόσφατη τριμηνιαία έρευνα της πλατφόρμας παραγωγικότητας, Slack, ρίχνει φως σε μία ανησυχητική έλλειψη εμπιστοσύνης στους χώρους εργασίας σε όλο τον κόσμο. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους σχετικά με το αν αισθάνονται ότι τους εμπιστεύονται και τους εκτιμούν οι εργοδότες τους. Μάλιστα, το εντυπωσιακό 25% των εργαζομένων στις ΗΠΑ δεν αισθάνονται ότι τους εμπιστεύονται στους χώρους εργασίας τους. Εν τω μεταξύ, η στροφή προς την εξ αποστάσεως εργασία που προκλήθηκε από την πανδημία επιδείνωσε περαιτέρω αυτά τα ζητήματα εμπιστοσύνης, οδηγώντας σε ερωτήματα σχετικά με την παραγωγικότητα και τη δέσμευση των εργαζομένων.

Διαβάστε ακόμα: Από την παραγωγικότητα στην ικανότητα: Αλλαγή εστίασης για αποτελεσματική ηγεσία

Οι αλυσιδωτές επιπτώσεις της δυσπιστίας

Οι συνέπειες της δυσπιστίας στον εργασιακό χώρο μπορεί να είναι βαθιές. Οι εργαζόμενοι που αισθάνονται υποτιμημένοι είναι πιο πιθανό να βιώσουν αυξημένα επίπεδα στρες και άγχους, τα οποία, με τη σειρά τους, μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη παραγωγικότητα. Το φαινόμενο της “αθόρυβης παραίτησης”, όπου οι εργαζόμενοι αποσυνδέονται και κάνουν μόνο το ελάχιστο που απαιτείται για να τα βγάλουν πέρα, γίνεται διαδεδομένο μεταξύ εκείνων που στερούνται εμπιστοσύνης στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Επιπλέον, οι εντολές επιστροφής στο γραφείο έχουν φέρει νέες προκλήσεις, με τους εργαζόμενους που ευδοκιμούσαν σε απομακρυσμένα περιβάλλοντα να αισθάνονται απογοητευμένοι από την έλλειψη εμπιστοσύνης του εργοδότη τους. Αυτό επιβαρύνει περαιτέρω τη σχέση εργαζόμενου-εργοδότη, οδηγώντας σε μείωση της εργασιακής ικανοποίησης και της αφοσίωσης.

Σχέση εμπιστοσύνης – αποδοτικότητας

Από την άλλη πλευρά, η εμπιστοσύνη λειτουργεί ως καταλύτης για τη βέλτιστη απόδοση των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι που αισθάνονται ότι τους εμπιστεύονται οι συνάδελφοι και οι προϊστάμενοί τους παρουσιάζουν εξαιρετικά υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας και ικανοποίησης από την εργασία. Έχουν περισσότερα κίνητρα να κάνουν το κάτι παραπάνω, καταβάλλοντας πρόσθετες προσπάθειες για την επίτευξη των οργανωτικών στόχων. Το αίσθημα εμπιστοσύνης δημιουργεί την αίσθηση της αξίας και του ανήκειν, η οποία προάγει μια θετική εργασιακή κουλτούρα και ενισχύει τη συνολική ευημερία.

Ο ρόλος των διευθυντών στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης

Τα ανώτερα στελέχη διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση και διατήρηση της εμπιστοσύνης εντός των ομάδων τους. Όταν οι προϊστάμενοι δείχνουν εμπιστοσύνη και σιγουριά στους υπαλλήλους τους, αυτό επηρεάζει θετικά το ηθικό και την παραγωγικότητα της ομάδας. Αντίθετα, οι προϊστάμενοι που αμφισβητούν την εργασιακή ηθική των υπαλλήλων τους ή αποτυγχάνουν να παρέχουν διαφανή επικοινωνία μπορεί να συμβάλλουν ακούσια σε προβλήματα εμπιστοσύνης.

Για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη εμπιστοσύνης και να καλλιεργήσουν μια κουλτούρα εμπιστοσύνης στον εργασιακό χώρο, οι εργοδότες μπορούν να λάβουν διάφορα προληπτικά μέτρα.

Διαφανής επικοινωνία: Οι τακτικοί και ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των ηγετών και των εργαζομένων είναι ζωτικής σημασίας. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται για τις αλλαγές εντός του οργανισμού και τα σχόλιά τους θα πρέπει να εκτιμώνται και να λαμβάνονται υπόψη.

Ενδυνάμωση και αυτονομία: Το να επιτρέπεται στους εργαζόμενους να λαμβάνουν αποφάσεις και να αναλαμβάνουν την ευθύνη της εργασίας τους προάγει την αίσθηση εμπιστοσύνης και ευθύνης. Αυτό ενδυναμώνει τα άτομα να συμβάλλουν δημιουργικά και να αισθάνονται ότι εκτιμώνται για τις γνώσεις τους.

Αναγνώριση και εκτίμηση: Η αναγνώριση και η εκτίμηση των εργαζομένων για τη σκληρή δουλειά και τη συνεισφορά τους μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Απλές πράξεις εκτίμησης, όπως ο έπαινος των επιτευγμάτων ή ο εορτασμός ορόσημων, μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά το ηθικό των εργαζομένων.

Διαβάστε ακόμα: Τι είναι το “θέατρο παραγωγικότητας”;

Ευελιξία και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: Η προσφορά ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας και η προώθηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μπορεί να καταδείξει εμπιστοσύνη στην ικανότητα των εργαζομένων να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον χρόνο τους.

Η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομούνται οι ισχυρές εργασιακές σχέσεις. Οι εργοδότες που δίνουν προτεραιότητα στην προώθηση της εμπιστοσύνης στους οργανισμούς τους μπορούν να αποκομίσουν τους καρπούς της αυξημένης παραγωγικότητας, της αυξημένης ικανοποίησης από την εργασία και της βελτιωμένης συνολικής ευημερίας των εργαζομένων τους. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της εμπιστοσύνης και εργαζόμενοι ενεργά για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων εμπιστοσύνης, οι οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν ένα ακμαίο εργασιακό περιβάλλον που ωφελεί όλους τους εμπλεκόμενους.

Με πληροφορίες από Work Life

Photo: Unsplash