Το κρυφό κόστος της μείωσης του εργατικού δυναμικού

Οι αρνητικές επιπτώσεις των απολύσεων

Τα τελευταία χρόνια οι απολύσεις εργαζομένων έχουν γίνει συνηθισμένο φαινόμενο στον επιχειρηματικό κόσμο, με τις εταιρείες να τις εφαρμόζουν συχνά ως μέσο μείωσης του κόστους ή αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων τους. Ενώ, όμως, οι απολύσεις μπορεί να προσφέρουν βραχυπρόθεσμα οφέλη για την εταιρεία, μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις τόσο στους επηρεαζόμενους εργαζόμενους όσο και στον οργανισμό στο σύνολό του.

Οικονομικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους

Οι απολύσεις μπορεί να έχουν καταστροφικές οικονομικές επιπτώσεις στους επηρεαζόμενους εργαζόμενους. Η ξαφνική απώλεια της εργασίας τους σημαίνει ότι χάνουν ένα σταθερό εισόδημα, τα επιδόματα απασχόλησης και άλλα προνόμια που σχετίζονται με τις προηγούμενες θέσεις τους. Ακόμη και με πακέτα αποζημίωσης, πολλοί εργαζόμενοι μπορεί να δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, ιδίως αν έχουν να συντηρήσουν οικογένειες ή υψηλά έξοδα διαβίωσης. Το άγχος της αδυναμίας να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις ή να παράσχουν στους αγαπημένους τους επιβαρύνει την ψυχική και συναισθηματική ευημερία των απολυμένων εργαζομένων.

Διαβάστε ακόμα: Γιατί το επαγγελματικό Plan B δεν αποδίδει;

Επιβλαβείς επιπτώσεις στην εταιρική κουλτούρα

Οι απολύσεις έχουν επίσης αρνητικό αντίκτυπο στους εναπομείναντες εργαζόμενους και στη συνολική εταιρική κουλτούρα. Η παρακολούθηση της απόλυσης συναδέλφων μπορεί να προκαλέσει φόβο σχετικά με την ασφάλεια της εργασίας στο εναπομείναν εργατικό δυναμικό, με αποτέλεσμα τη μείωση του ηθικού και της παραγωγικότητας. Οι εργαζόμενοι που παραμένουν στις θέσεις τους μπορεί να αισθάνονται υποτιμημένοι και ανεκτίμητοι για τη συνεισφορά τους και την αφοσίωσή τους στην εταιρεία, οδηγώντας σε αισθήματα δυσαρέσκειας και δυσπιστίας. Τελικά, αυτό μπορεί να υπονομεύσει την ποιότητα της παραγόμενης εργασίας.

Μειωμένη καινοτομία και δημιουργικότητα

Οι απολύσεις εργαζομένων μπορεί να καταπνίξουν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα σε μια εταιρεία. Οι απολυμένοι εργαζόμενοι συχνά διαθέτουν μοναδικές δεξιότητες και γνώσεις που δεν αντικαθίστανται εύκολα και η αποχώρησή τους μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια θεσμικής τεχνογνωσίας. Η απώλεια αυτή μπορεί να εμποδίσει την ικανότητα της εταιρείας να αναπτύξει νέα προϊόντα ή υπηρεσίες και να ανταγωνιστεί στην αγορά. Επιπλέον, οι εναπομείναντες εργαζόμενοι μπορεί να γίνουν πιο ριψοκίνδυνοι, φοβούμενοι ότι διακυβεύεται η ίδια τους η θέση εργασίας αν προτείνουν νέες ιδέες ή αναλάβουν υπολογισμένους κινδύνους.

Αυξημένος φόρτος εργασίας για τους εναπομείναντες εργαζόμενους

Όταν μια εταιρεία απολύει υπαλλήλους, ο φόρτος εργασίας για το εναπομείναν προσωπικό συνήθως αυξάνεται. Οι εργαζόμενοι ενδέχεται να πρέπει να επωμιστούν τις ευθύνες που προηγουμένως αναλάμβαναν οι απολυμένοι συνάδελφοί τους, γεγονός που οδηγεί σε περισσότερες ώρες εργασίας, αυξημένα επίπεδα άγχους και κίνδυνο επαγγελματικής εξουθένωσης. Αυτός ο αυξημένος φόρτος εργασίας μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μείωση της ποιότητας της παραγόμενης εργασίας, επηρεάζοντας περαιτέρω τη φήμη και τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας.

Διαβάστε ακόμα: Πώς οι απολυμένοι εργαζόμενοι ενισχύουν την επιχειρηματικότητα

Νομικοί κίνδυνοι και κίνδυνοι φήμης

Οι απολύσεις μπορούν να εκθέσουν τις εταιρείες σε νομικούς κινδύνους και κινδύνους φήμης. Εάν οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι απολύσεις τους υποκινούνται από λόγους διακρίσεων ή αντιποίνων, ενδέχεται να εγείρουν νομικές αξιώσεις κατά της εταιρείας. Επιπλέον, οι απολύσεις μπορεί να βλάψουν τη φήμη της εταιρείας, ιδίως εάν εκλαμβάνονται ως άκαρπες ή άδικες ενέργειες. Τέτοιες αρνητικές αντιλήψεις μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της αφοσίωσης των πελατών και σε απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ενώ, λοιπόν, οι απολύσεις εργαζομένων μπορεί να προσφέρουν άμεσα πλεονεκτήματα για τις εταιρείες, μακροπρόθεσμα επιφέρουν μια σειρά επιζήμιων συνεπειών, επηρεάζοντας τόσο τους επηρεαζόμενους εργαζόμενους όσο και ολόκληρο τον οργανισμό. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για τις εταιρείες να αξιολογούν διεξοδικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των απολύσεων πριν από την εφαρμογή τους. Μπορούν επίσης να εξετάσουν τη διερεύνηση εναλλακτικών στρατηγικών, όπως η εφαρμογή μειωμένων ωρών εργασίας ή η επανεκπαίδευση των εργαζομένων για διαφορετικούς ρόλους εντός της εταιρείας.

Με πληροφορίες από BBC

Photo: Unsplash