Μήπως τελικά οι CEOs δεν παίρνουν όλες τις αποφάσεις;

Επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου

Στον κόσμο της εταιρικής ηγεσίας, υπάρχει ένας διάχυτος μύθος – μια κοινή παρανόηση σχετικά με το ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου. Πολλοί πιστεύουν ότι ο CEO, ως η κορυφή της οργανωτικής ιεραρχίας, είναι ο απόλυτος λήπτης αποφάσεων, έχοντας τη δύναμη να κάνει όλες τις κρίσιμες επιλογές. Η πεποίθηση αυτή συχνά συνδυάζεται με την αντίληψη ότι η άνοδος σε αυτή τη θέση είναι συνώνυμη με την απόλυτη εξουσία λήψης αποφάσεων.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο διαφορετική: ο ρόλος του διευθύνοντος συμβούλου δεν αφορά τη λήψη κάθε απόφασης, αλλά μάλλον τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι αποφάσεις λαμβάνονται αποτελεσματικά. Στην ουσία, ο διευθύνων σύμβουλος είναι ένας μαέστρος, ο οποίος ενορχηστρώνει τα πολλά μέρη ενός οργανισμού για να δημιουργήσουν αρμονικά αποτελέσματα, και όχι ένας δικτάτορας που δίνει εντολές.

Διαβάστε ακόμα: Πώς μπορούν οι διευθυντές να υποστηρίξουν τους αποδοτικούς εργαζόμενους

Το πλήθος των αποφάσεων

Σε κάθε οργανισμό, οι αποφάσεις είναι μια απλή καθημερινή υπόθεση. Από τις στρατηγικές επιλογές έως τα λειτουργικά ζητήματα και από τις εκτιμήσεις για το ανθρώπινο δυναμικό έως τις οικονομικές αποφάσεις, οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν μια ατελείωτη ροή επιλογών. Η προσπάθεια συγκέντρωσης όλων των αποφάσεων στην αρμοδιότητα του CEO θα ήταν ανέφικτη, αν όχι καταστροφική. Μια τέτοια προσέγγιση θα επιβράδυνε αναπόφευκτα τις λειτουργίες και ενδεχομένως θα τις οδηγούσε σε αδιέξοδο.

Έτσι, το πρωταρχικό καθήκον του διευθύνοντος συμβούλου δεν είναι να λαμβάνει κάθε απόφαση, αλλά μάλλον να δίνει τη δυνατότητα σε άλλους να λαμβάνουν αποφάσεις, αποφάσεις τις οποίες ο ίδιος μπορεί να υποστηρίξει ανεπιφύλακτα.

Εργαλεία για τη διαμόρφωση αποφάσεων

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι διαθέτουν μια σειρά εργαλείων για να επηρεάσουν τις αποφάσεις σε όλους τους οργανισμούς τους. Τα εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν:

– Κοινός σκοπός και προτεραιότητες: Η ευθυγράμμιση όλων γύρω από έναν κοινό σκοπό, η διατύπωση των προτεραιοτήτων και ο καθορισμός σαφών στόχων παρέχουν ένα πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων.

– Στρατηγική και δομή: Η ανάπτυξη μιας σαφούς στρατηγικής και οργανωτικής δομής με σαφώς καθορισμένους ρόλους και αρμοδιότητες διασφαλίζει την αποτελεσματική κατανομή των αποφάσεων.

– Πολιτισμική επιρροή: Προώθηση μιας ισχυρής οργανωτικής κουλτούρας που καθοδηγεί τη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις αξίες της εταιρείας.

– Μέτρηση της απόδοσης και ανταμοιβές: Εφαρμογή ενός συστήματος μέτρησης επιδόσεων και ανταμοιβών που ευθυγραμμίζεται με τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Συμμετοχή των CEOs στη λήψη αποφάσεων

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι καλούνται να περιηγηθούν σε ένα τεράστιο τοπίο λήψης αποφάσεων και για να το κάνουν αυτό αποτελεσματικά, εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με διάφορους τρόπους:

– Σχεδιάζοντας τη διαδικασία: Οι διευθύνοντες σύμβουλοι μπορούν να διαμορφώσουν τις αποφάσεις σχεδιάζοντας προσεκτικά τη διαδικασία λήψης τους, θέτοντας παραμέτρους, ορίζοντας τους συμμετέχοντες και περιγράφοντας τις προσδοκίες. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται ουσιαστική συμμετοχή σε ορισμένες διαδικασίες και ελαφρύτερη συμμετοχή σε άλλες.

– Συμμετοχή στη διαδικασία: Οι CEOs επιλέγουν πότε και πώς συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με στόχο να καθοδηγούν τις ομάδες τους προς τις αποφάσεις αντί να τις υπαγορεύουν. Αυτό περιλαμβάνει την υποβολή ερωτήσεων, την αμφισβήτηση της διαδικασίας και το ανέβασμα του πήχη για να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των αποφάσεων.

– Παρακολούθηση της εργασίας: Οι επικεφαλής χρειάζεται να αποφασίσουν πόσο στενά θέλουν να παρακολουθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, θέτοντας πρότυπα και παρέχοντας ανατροφοδότηση για να διασφαλίσουν την ευθυγράμμιση και τη διόρθωση της πορείας όταν είναι απαραίτητο.

– Λήψη της απόφασης: Αν και οι διευθύνοντες σύμβουλοι συχνά εξουσιοδοτούν άλλους να λαμβάνουν αποφάσεις, διατηρούν το δικαίωμα να λαμβάνουν τις τελικές αποφάσεις σε κρίσιμα θέματα, ιδίως σε εκείνα στρατηγικής σημασίας ή σημαντικού αντίκτυπου.

Διαβάστε ακόμα: Είναι ξεπερασμένες οι παραδοσιακές εταιρικές κλίμακες;

Πέρα από τη λήψη αποφάσεων

Εκτός από τη λήψη αποφάσεων, οι διευθύνοντες σύμβουλοι πρέπει να κάνουν στρατηγικές επιλογές σχετικά με την προσωπική τους εμπλοκή σε διάφορες οργανωτικές πτυχές. Αυτό περιλαμβάνει τις αλληλεπιδράσεις με πελάτες, επενδυτές, ρυθμιστικές αρχές, μέσα ενημέρωσης, ενδιαφερόμενα μέρη και την εμπλοκή με άλλους ανώτερους ρόλους εντός της εταιρείας. Η απόφαση για το επίπεδο της προσωπικής εμπλοκής σε αυτούς τους τομείς είναι ουσιώδης για τη συνολική αποτελεσματικότητα ενός CEO.

Ο ρόλος του διευθύνοντος συμβούλου ξεπερνά την εσφαλμένη αντίληψη ότι είναι ο τελικός λήπτης αποφάσεων. Διαμορφώνοντας τις αποφάσεις αντί να τις υπαγορεύουν, οι CEOs ενδυναμώνουν τις ομάδες τους, ενισχύουν την ευελιξία και ωθούν τους οργανισμούς προς την επιτυχία.

Με πληροφορίες από Harvard Business Review

Photo: Unsplash