Mπορούν οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίσουν την επιστροφή στο γραφείο;

Αντιμετώπιση του άγχους των εργαζομένων στην εποχή της επιστροφής στο γραφείο

Η προοπτική της επιστροφής στο γραφείο (Return-to-Office ή RTO) προκαλεί αυξημένο άγχος στους εργαζόμενους, καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες εφαρμόζουν πολιτικές επιστροφής στο γραφείο, προσαρμόζουν τα αρχικά τους σχέδια ή αναβάλλουν την απόφαση για την επιστροφή των εργαζομένων.

Αυτό το αυξημένο άγχος πηγάζει από ανησυχίες σχετικά με την προσαρμογή σε νέες ρουτίνες, τη συχνότερη κοινωνικοποίηση σε επαγγελματικά περιβάλλοντα μετά από μια παρατεταμένη περίοδο περιορισμένης αλληλεπίδρασης και την είσοδο σε άγνωστους χώρους εργασίας μετά από αλλαγές θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια του πρόσφατου κύματος παραιτήσεων.

Διαβάστε ακόμα: Work From Anywhere. Ο πόλεμος για “εργασία από οπουδήποτε” αρχίζει

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι εργαζόμενοι αναζητούν τρόπους διαχείρισης του άγχους τους, ενώ οι εργοδότες καλούνται να υιοθετήσουν στρατηγικές για την υποστήριξη του εργατικού δυναμικού τους κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου.

Αποκωδικοποίηση του RTO

Επί του παρόντος, δύο πρωταρχικοί φόβοι οδηγούν το αυξημένο άγχος των εργαζομένων για το RTO – ο φόβος της απώλειας των καθιερωμένων ρουτινών και ο φόβος της απώλειας του ελέγχου. Η εργασία από το σπίτι έχει προσφέρει στους εργαζόμενους μεγαλύτερη αυτονομία όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, την κατανομή των καθηκόντων και τα διαλείμματα. Αντίθετα, το περιβάλλον του γραφείου επαναφέρει τη δομή των συζητήσεων σε τυχαίες συναντήσεις στους διαδρόμους ή τα ασανσέρ της εταιρείας, οι οποίες στερούνται την ευελιξία των virtual meetings.

Την ίδια στιγμή, τα επίπεδα άγχους επηρεάζονται από το κατά πόσον οι πολιτικές RTO είναι υποχρεωτικές ή προαιρετικές. Έρευνα της BetterUp -μιας εταιρείας που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και coaching- δείχνει ότι οι εργαζόμενοι γονείς, ιδίως, παλεύουν με το άγχος που περιβάλλει τις υποχρεωτικές πολιτικές RTO.

Αντιμετωπίζοντας το RTO

Για να αντιμετωπίσουν αυτά τα άγχη, οι εργαζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πολιτικές RTO ως ευκαιρία για να αξιολογήσουν τη συνολική ικανοποίηση από την εργασία τους και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Να εξετάσουν, δηλαδή, κατά πόσο η δουλειά τους ευθυγραμμίζεται με τους προσωπικούς τους στόχους και προτεραιότητες. Για όσους αντιμετωπίζουν ευθύνες φροντίδας ή άλλα εμπόδια, ίσως αξίζει να συζητήσουν με τους διευθυντές τους το ενδεχόμενο μόνιμης απομακρυσμένης εργασίας. Οι ανοιχτές και εποικοδομητικές συζητήσεις με τους προϊσταμένους τους είναι πολύ σημαντικές, καθώς οι διαπραγματεύσεις μπορεί να οδηγήσουν σε πιο ευέλικτες ρυθμίσεις.

Σε περιπτώσεις όπου η επιστροφή στο γραφείο είναι υποχρεωτική, η αλλαγή νοοτροπίας μπορεί να αποβεί ευεργετική. Η θεώρηση της μετάβασης ως μια ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη και η αναγνώριση ότι η δυσφορία είναι φυσιολογικό μέρος της διαδικασίας μπορεί να βοηθήσει να μειωθεί το άγχος. Η εξάσκηση της υπομονής και της αυτογνωσίας μπορεί να είναι πολύτιμη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η σταδιακή μετάβαση στην onn-site εργασία, σίγουρα θα διευκόλυνε την ομαλότερη προσαρμογή.

Ο ρόλος των εργοδοτών

Οι εργοδότες διαδραματίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο στην ανακούφιση του άγχους της RTO. Γι΄αυτό και είναι σημαντικό να επιδεικνύουν υπομονή και κατανόηση κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου. Αναγνωρίζοντας ότι η μετάβαση θα πάρει χρόνο, οι εργοδότες θα χρειαστεί να προσπαθούν να παρέχουν τη δυνατότητα ανοιχτής και έγκαιρης επικοινωνίας για την αντιμετώπιση τυχόν ερωτήσεων ή ανησυχιών που μπορεί να έχουν οι εργαζόμενοι.

Η αβεβαιότητα σχετικά με την αλλαγή των σχεδίων ή των χρονοδιαγραμμάτων στο γραφείο μπορεί να συμβάλει περαιτέρω στο άγχος των εργαζομένων, καθιστώντας τη σαφή και συνεπή επικοινωνία απαραίτητη για την άμβλυνση των ανησυχιών τους. Καλλιεργώντας ένα περιβάλλον διαφάνειας και ανοιχτού διαλόγου, οι εργοδότες μπορούν να συμβάλουν στην ανακούφιση του άγχους της RTO και να υποστηρίξουν τους υπαλλήλους τους μέσω μιας ομαλότερης μετάβασης πίσω στο γραφείο.

Για να διευκολυνθεί η ομαλότερη μετάβαση και να μειωθεί το άγχος της επιστροφής στο γραφείο, οι εργοδότες μπορούν να ορίσουν συγκεκριμένες ημέρες κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι αναμένεται να είναι φυσικά παρόντες στο γραφείο ως αποκλειστικές ευκαιρίες για συνεργασία, συναντήσεις και δραστηριότητες που είναι δύσκολο να αναπαραχθούν εικονικά. Με τον τρόπο αυτό, οι εργαζόμενοι μπορούν να προετοιμαστούν νοητικά για αυξημένη κοινωνική αλληλεπίδραση τις συγκεκριμένες ημέρες. Από την άλλη πλευρά, η προσέγγιση αυτή επιτρέπει επίσης πιο εστιασμένη εργασία τις υπόλοιπες ημέρες με λιγότερους περισπασμούς.

Διαβάστε ακόμα: Τι είναι η “επιδημία της μοναξιάς” που απασχολεί τους εργοδότες;

Με την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της εστιασμένης εργασίας, οι εργαζόμενοι μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα στο προσωπικό εργασιακό περιβάλλον, διατηρώντας παράλληλα την παραγωγικότητα και μειώνοντας την πιθανή υπερφόρτωση. Η ενθάρρυνση της δέσμευσης, της ανάπτυξης, της εξέλιξης, της σύνδεσης και της αίσθησης του ανήκειν στην ομάδα και την εταιρική κουλτούρα μπορεί να κάνει την εμπειρία του γραφείου πιο ουσιαστική.

Με την προώθηση της ανοιχτής επικοινωνίας, της κατανόησης και της ευελιξίας, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες μπορούν να συνεργαστούν για να διαχειριστούν με επιτυχία την επιστροφή στο γραφείο. Συνεργαζόμενοι μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, να διαχειριστούν το άγχος και να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον που προάγει την ομαλή μετάβαση και μια θετική εμπειρία για όλους τους εμπλεκόμενους.

Με πληροφορίες από Work Life

Photo: Unsplash