Πώς θα κάνουμε το ESG πραγματικότητα

Πώς μπορούν οι εταιρείες να υιοθετήσουν μια πιο συστηματική και αποδοτική προσέγγιση της ESG

Οι εταιρείες σε όλο τον κόσμο αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότερο τη σημασία της αντιμετώπισης περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών ζητημάτων (ESG). Ωστόσο, η απλή ύπαρξη μερικών πρωτοβουλιών ESG ή μιας έκθεσης βιωσιμότητας δεν αρκεί πλέον.

Για να κάνουν πραγματικά τη διαφορά, οι εταιρείες πρέπει να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τα ζητήματα ESG, ενσωματώνοντάς την στη βασική επιχειρηματική στρατηγική τους και μετρώντας την πρόοδό τους προς την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Διαβάστε ακόμα: Οι βασικές αρχές του sustainable marketing

Καθορισμός σαφών προτεραιοτήτων και στόχων

Ένας από τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας στον τομέα της ESG είναι ο καθορισμός σαφών προτεραιοτήτων και στόχων. Δεν θα είναι όλες οι πτυχές της ESG εξίσου σημαντικές ή σχετικές για κάθε οργανισμό, και είναι μη ρεαλιστικό να περιμένουμε από μια εταιρεία να ηγηθεί σε κάθε θέμα. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες είναι απαραίτητο να προσδιορίσουν τις διαστάσεις της ESG που είναι πιο κρίσιμες για την επιχείρησή τους και να ορίσουν μια σειρά από στόχους και πρωτοβουλίες που θα τις βοηθήσουν να επιτύχουν τους στόχους τους. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι και χρονικά προσδιορισμένοι, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία.

Μέτρηση προόδου

Η μέτρηση της προόδου είναι επίσης ζωτικής σημασίας στο ταξίδι προς την επιτυχία των ESG. Οι εταιρείες χρειάζεται να να διαθέτουν συστήματα και διαδικασίες για να παρακολουθούν την πρόοδό τους προς την επίτευξη των στόχων τους, και πρέπει να είναι διαφανείς στην αναφορά αυτής της προόδου στα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία απαιτούν όλο και περισσότερο λογοδοσία από τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται.

Δέσμευση

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία της ESG είναι η δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών. Οι εταιρείες χρειάζεται να εμπλέκονται με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών -συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των εργαζομένων, των επενδυτών και των τοπικών κοινοτήτων- για να λαμβάνουν feedback σχετικά με τις προσπάθειές τους στον τομέα της ESG και να διασφαλίζουν ότι ανταποκρίνονται στις προσδοκίες αυτών των ενδιαφερόμενων μερών. Αυτό μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ισχυρότερων σχέσεων μεταξύ τους, στη βελτίωση της φήμης και στη μείωση του κινδύνου αρνητικών συνεπειών από ζητήματα που σχετίζονται με την ESG.

Ενσωμάτωση στη βασική επιχειρηματική στρατηγική

Το πιο σημαντικό, για να να γίνει η ESG πραγματικότητα, είναι οι εταιρείες να ενσωματώσουν τις εκτιμήσεις για τα θέματα ESG στη βασική επιχειρηματική τους στρατηγική, αντί να τις αντιμετωπίζουν ως ξεχωριστή πρωτοβουλία. Αυτό απαιτεί, όμως, μια θεμελιώδη αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας, κάτι που μπορεί να συνεπάγεται αλλαγές στις οργανωτικές δομές, τις διαδικασίες και τα συστήματα. Ωστόσο, με τον τρόπο αυτό, οι εταιρείες μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι εκτιμήσεις ESG ενσωματώνονται σε όλες τις πτυχές της επιχείρησής τους, από την ανάπτυξη προϊόντων και τις λειτουργίες έως το μάρκετινγκ και την επικοινωνία.

Διαβάστε ακόμα: Γιατί οι startups χρειάζονται μια νέα στρατηγική ESG

Πράγματι, οι πιο προοδευτικοί οργανισμοί προσεγγίζουν την ESG με αυστηρό και τεκμηριωμένο τρόπο, καθορίζοντας, εφαρμόζοντας και βελτιώνοντας ένα προσεκτικά δομημένο χαρτοφυλάκιο πρωτοβουλιών ESG που συνδέονται με τον πυρήνα των δραστηριοτήτων τους. Η προσέγγιση αυτή τους επιτρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εκτιμήσεις για τα θέματα ESG ενσωματώνονται σε όλες τις πτυχές της επιχείρησής τους, επιτρέποντας μια πιο βιώσιμη επιχείρηση και κάνοντας την ESG πραγματικότητα.

Πρωτίστως όμως αυτό που χρειάζεται να συνειδητοποιήσουν οι εταιρείες, είναι ότι η ESG είναι ένα συνεχές ταξίδι – και μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης της ESG είναι απίθανο να εδραιωθεί, εκτός εάν η ESG είναι στενά συνδεδεμένη με τον σκοπό της εταιρείας. Παίρνοντάς την στα σοβαρά, συστηματοποιώντας την και καθιστώντας την κεντρικό στοιχείο του επιχειρηματικού τους μοντέλου, οι εταιρείες που προσανατολίζονται προς το μέλλον μπορούν να δημιουργήσουν μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική επιχείρηση.

Με πληροφορίες από ΜcΚinsey

Photo: Unsplash