Μαρία Χρήστου – SAP Solution Advisor SAP Hellas, Cyprus & Malta | Χτίζοντας Έξυπνες Αποθήκες

Automatic robot mechanical arm is working in temporary storage in a distribution warehouse.

H αποθήκη δεν είναι πλέον ένας απλός χώρος με πολλά ράφια, κιβώτια και προϊόντα. Η έλευση της Βιομηχανίας 4.0 έχει τροποποιήσει σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο με τον οποίον αυτή οργανώνεται και λειτουργεί. Η διαρκής ανοδική εξέλιξη των τεχνολογικών καινοτομιών, φαίνεται ότι θα τροποποιήσει ριζικά τον τομέα των αποθηκών και της εφοδιαστικής αλυσίδας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Άρθρο της Μαρία Χρήστου – SAP Solution Advisor SAP Hellas, Cyprus & Malta

Για να συμβαδίσουν με τους διαρκώς αυξανόμενους όγκους ζήτησης και την ανάγκη για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διακίνηση των προϊόντων, καθώς οι υφιστάμενες πρακτικές αρχίζουν σταδιακά να φθίνουν, οι υπεύθυνοι των αποθηκών καλούνται να εκσυγχρονίσουν τις αποθήκες τους υιοθετώντας τεχνολογίες αιχμής. Η είσοδος της τεχνολογίας στις αποθήκες έχει απασχολήσει τους αρμόδιους και στο παρελθόν, ωστόσο οι σύγχρονες τάσεις φαίνεται να έχουν καταστήσει επιτακτική ανάγκη την άμεση και εκτενή χρήση της τεχνολογίας στην αποθήκη.

Ξεκινώντας από τον πυρήνα

Απαραίτητο συστατικό για τη δημιουργία μιας έξυπνης αποθήκης είναι η χρήση ενός Συστήματος Διαχείρισής της. Το αποκαλούμενο WMS (Warehouse Management System) είναι το σύστημα εκείνο, στο οποίο καταγράφονται τα προϊόντα, ο εξοπλισμός, το ανθρώπινο δυναμικό, οι διαδικασίες και οι συναλλαγές στην αποθήκη. Μέσω της χρήσης ενός συστήματος WMS μπορεί να επιτευχθεί σημαντική μείωση των λειτουργικών δαπανών και βελτίωση των παραλαβών, αποστολών και δρομολόγησης στην αποθήκη. Είναι προφανές ότι η «έξυπνη» αποθήκη αλλάζει δραστικά το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η αυτοματοποίηση ως σύμμαχος

Έχοντας έναν πυρήνα που μπορεί να υποστηρίξει την καινοτομία, οι επιχειρήσεις στη συνέχεια στρέφονται στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών τους, με σκοπό την αποδέσμευση του ανθρώπινου δυναμικού από τυπικές επαναλαμβανόμενες εργασίες και την αξιοποίησή τους σε εργασίες που απαιτούν κρίση, επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων. Με τη χρήση ρομποτικών συστημάτων, εναέριων και αυτόνομων οχημάτων καθώς και συστημάτων διακίνησης προϊόντων μπορεί να επιτευχθεί μερική-ενίοτε και πλήρης- αυτοματοποίηση των διαδικασιών της αποθήκης. Στην αυτόνομη αποθήκη, η διακίνηση και η διαχείριση των προϊόντων γίνονται αυτοματοποιημένα, αυξάνοντας την παραγωγικότητα, την ταχύτητα αλλά και την ακρίβεια.

Για τα καθήκοντα που δεν υλοποιούνται εξ ολοκλήρου από μηχανές, υιοθετείται μία προσέγγιση συνεργασίας μεταξύ ανθρώπου και τεχνολογίας. Ήδη, ένα μεγάλο ποσοστό αποθηκών χρησιμοποιεί κινητές συσκευές για την αναγνώριση γραμμωτού κώδικα ή και RF tags για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική διεκπεραίωση των καθηκόντων απόθεσης και συλλογής των προϊόντων. Μέσα στα επόμενα χρόνια, αναμένεται η εδραίωση ακόμα πιο καινοτόμων συστημάτων στην αποθήκη -η χρήση των οποίων έχει ήδη ξεκινήσει- όπως είναι τα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας, τα συστήματα φωνητικής καθοδήγησης και τα συστήματα φωτεινών ενδείξεων. Με αυτόν τον τρόπο, οι υπεύθυνοι των αποθηκών στοχεύουν σε μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης κάθε καθήκοντος, αύξηση της απόδοσης των εργαζομένων και μείωση των λαθών στην αποθήκη.

Η δύναμη των δεδομένων

Εκτός από την πλήρη ή μερική αυτοματοποίηση των διαδικασιών, τεράστια σημασία δίνεται πλέον στη διαχείριση των δεδομένων στην αποθήκη. Κάθε προϊόν, κάθε μηχανή και κάθε εργαζόμενος πρέπει να αποτελέσει πηγή δεδομένων προκειμένου να καταστεί εφικτή η βελτίωση της παρούσας (AS-IS) κατάστασης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT). Αισθητήρες λαμβάνουν δεδομένα και ασύρματα τα μεταφέρουν στο σύστημα ώστε να υπάρχει ορατότητα εντός της αποθήκης αλλά και εκτός αυτής, αφού ακόμα και όταν το προϊόν φύγει από την αποθήκη -με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων- η θέση του μπορεί να εντοπίζεται, εξασφαλίζοντας έτσι εμπρόθεσμες παραδόσεις και υψηλή ικανοποίηση των πελατών.

Φυσικά, η διαχείριση των δεδομένων δε σταματάει στη συλλογή και παράθεσή τους. Νέες ευφυείς τεχνολογίες, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη και το Machine Learning, χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο, για τη περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων. Σκοπός είναι η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, προβλέψεων και συμπερασμάτων σχετικά με τις διαδικασίες της αποθήκης. Βασιζόμενοι σε αυτά, οι υπεύθυνοι των αποθηκών μπορούν να λάβουν αποφάσεις βελτίωσης των διαδικασιών εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων αποφεύγοντας έτσι περιπτώσεις δυσλειτουργιών στην αποθήκη.

Η δική μας οπτική

Η SAP παρέχοντας εδώ και χρόνια ενσωματωμένη την λύση της διαχείρισης αποθηκών, στις λειτουργίες του ERP, έχοντας αποκτήσει γνώση από όλη την πελατειακή μας βάση, έρχεται να προσδώσει ad hoc όλες τις λειτουργικότητες που απαιτεί μία σύγχρονη αποθήκη μέσω της νέας λύσης του Extended Warehouse Management. Η λύση συνδυάζει όλες τις βέλτιστες πρακτικές και όλη την καινοτομία σε μία εύχρηστη πλατφόρμα, που προσαρμόζεται σε κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως τομέα. Η συγκεκριμένη σουίτα λειτουργιών αποθήκης, καλύπτει όλες τις διαδικασίες εντός αποθήκης, από την είσοδο των προϊόντων στον χώρο της, μέχρι την έξοδο αυτών από την αποθήκη αλλά και όλες τις ενδιάμεσες διαδικασίες αποθήκευσης. Η αυτοματοποίηση βρίσκεται στον πυρήνα της λύσης, η οποία παρέχει άμεσο και εύκολο χειρισμό των συσκευών, χωρίς επιπλέον λογισμικά, εγκαταστάσεις και προσθήκες.

Προχωρώντας με εμάς

Παρόλο που η ανάγκη ενός ολιστικού μετασχηματισμού στον χώρο του εφοδιασμού έγινε έντονα ορατή τα τελευταία χρόνια, οι επιχειρήσεις ακόμα διστάζουν να προχωρήσουν σε αυτόν αφού πολλές φορές είναι σύνθετος και χρονοβόρος. Σε αυτή την κατεύθυνση, η SAP προτείνει το “RISE with SAP”, ένα πρόγραμμα επιχειρησιακού μετασχηματισμού «ως υπηρεσία», το οποίο εδώ και δύο χρόνια περίπου παρέχεται από την SAP με σκοπό να βοηθήσει άμεσα τους οργανισμούς να μετατραπούν σε ευφυείς επιχειρήσεις. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελείται από ένα συνδυασμό υπηρεσιών, εργαλείων και λογισμικού -σε περιβάλλον cloud- που δίνουν τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού των επιχειρησιακών διαδικασιών, δίνοντας άμεσα οξυγόνο και αυτοπεποίθηση στον οργανισμό για τη μετατροπή του σε ευφυή επιχείρηση.