Πώς η πανδημία και οι ανατιμήσεις επηρέασαν την κατανάλωση καφέ στην Ελλάδα

Σταθερή με σαφείς ανοδικές τάσεις εμφανίζεται η κατανάλωση καφέ στην Ελλάδα όπως δείχνει έρευνα της Ελληνικής Ένωσης Καφέ με την Κάπα Research.

Μέσα από την έρευνα αναδεικνύονται ευρήματα που σχετίζονται με τις μεταβολές που έχουν καταγραφεί στην κατανάλωση το τελευταίο διάστημα λόγω της ακρίβειας σε βασικά αγαθά. Επίσης, καταγράφονται οι αλλαγές στην κατανάλωση καφέ μετά την πανδημία, αλλά και οι προτιμήσεις των καταναλωτών οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με το σημείο αγοράς (εστίαση-σούπερ μάρκετ), όπως και ο περιορισμός των εξόδων των καταναλωτών λόγω της αύξησης των τιμών του καφέ.

Η Ελληνική Ένωση Καφέ παρουσιάζει την δεύτερη ενότητα της έρευνας που διενήργησε για λογαριασμό της η εταιρεία ερευνών, Κάπα Research, με τίτλο «Η αγορά καφέ στην Ελλάδα». Αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη έρευνα για τη σχέση του Έλληνα καταναλωτή με τον καφέ, που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2023, σε πανελλαδικό δείγμα ερωτηθέντων με αντιπροσωπευτική αναλογία επί του συνολικού πληθυσμού, ενώ είχε προηγηθεί το πρώτο μέρος αυτής «Το προφίλ του Έλληνα καταναλωτή καφέ».

Σε αυτό το γράφημα αποτυπώνεται η μεταβολή στην κατανάλωση καφέ το τελευταίο διάστημα που αφορά το 95% των Ελλήνων που καταναλώνει καφέ από σπάνια έως και πάνω από 2 φορές την ημέρα.

 • Το 75% επισημαίνει πως πίνει καφέ το ίδιο συχνά με παλαιότερα.

 • Το 16% πως καταναλώνει καφέ πιο συχνά από παλαιότερα.

 • Το 9% λιγότερο συχνά το τελευταίο διάστημα.

Σε αυτό το γράφημα αποτυπώνεται η μεταβολή στην κατανάλωση καφέ εκτός σπιτιού μετά την άρση των περιορισμών της πανδημίας, που αφορά το 95% των Ελλήνων που καταναλώνει καφέ από σπάνια έως και πάνω από 2 φορές την ημέρα.

 • Το 71% επισημαίνει πως πίνει καφέ εκτός σπιτιού το ίδιο συχνά.

 • Το 17% πως καταναλώνει καφέ εκτός σπιτιού πιο συχνά.

 • Το 12% λιγότερο συχνά εκτός σπιτιού.

Ποιο είδος καφέ επιλέγει το 95% των Ελλήνων που καταναλώνει καφέ από σπάνια έως και πάνω από 2 φορές την ημέρα, όταν πίνει καφέ σε καφετέρια;

 • Το 53% δήλωσε ότι επιλέγει εσπρέσο.

 • Το 22% ελληνικό καφέ.

 • Το 14% επιλέγει στιγμιαίο.

 • Το 9% προτιμά καφέ φίλτρου.

Ποιος είδος καφέ αγοράζει συνήθως από το σούπερ μάρκετ το 95% των Ελλήνων που καταναλώνει καφέ από σπάνια έως και πάνω από 2 φορές την ημέρα;

 • Το 36% δείχνει προτίμηση στον ελληνικό καφέ.

 • Το 26% αγοράζει από το σούπερ μάρκετ στιγμιαίο καφέ.

 • Το 15% επιλέγει εσπρέσο.

 • Ένα αντίστοιχο 15% αγοράζει από το σούπερ μάρκετ καφέ φίλτρου.

 • Ενώ ένα 8% δεν αγοράζει καφέ από το σούπερ μάρκετ.

Τι μορφή έχει ο καφές που αγοράζει για το σπίτι το 66% των καταναλωτών που αγοράζει εσπρέσο, φίλτρου ή ελληνικό καφέ από το σούπερ μάρκετ;

 • Το 78% τόνισε ότι αγοράζει από το σούπερ μάρκετ έτοιμο, αλεσμένο καφέ.

  Από αυτό το 91% αφορά τον ελληνικό καφέ, το 87% τον φίλτρου και το 40% τον εσπρέσο.

 • Το 18% επισήμανε ότι αγοράζει από το σούπερ μάρκετ καφέ σε κάψουλες. Από αυτό, το 6% αφορά τον ελληνικό καφέ, το 8% τον καφέ φίλτρου και το 55% τον εσπρέσο.

 • Το 3% δήλωσε ότι αγοράζει από το σούπερ μάρκετ καφέ που αλέθεται στο σπίτι. Από αυτό το 2% αφορά τον ελληνικό καφέ, το 4% τον καφέ φίλτρου και ένα επίσης 4% τον εσπρέσο.

Τι πιστεύει το 95% των Ελλήνων που καταναλώνει καφέ από σπάνια έως και πάνω από 2 φορές την ημέρα, για την τιμή του καφέ στο χέρι (takeaway) ή στην καφετέρια;

Στο χέρι (takeaway)

 • Το 43% θεωρεί ότι είναι ακριβή.

 • Το 40% πιστεύει ότι είναι λογική.

 • Το 10% απάντησε ότι είναι πολύ ακριβή.

 • Ένα 5% θα έλεγε ότι είναι φθηνή.

Στην καφετέρια

 • Το 52% θεωρεί ότι είναι ακριβή.

 • Το 21% πιστεύει ότι είναι λογική.

 • Το 25% απάντησε ότι είναι πολύ ακριβή.

 • Ένα 2% θα έλεγε ότι είναι φθηνή.

Ποια είναι η εκτίμηση του 95% των Ελλήνων που καταναλώνει καφέ από σπάνια έως και πάνω από 2 φορές την ημέρα, για πορεία της τιμής του καφέ το τελευταίο διάστημα;

 • Το 75% θεωρεί με βεβαιότητα ότι η τιμή του καφέ που αγοράζει έχει αυξηθεί τελευταία.

 • Το 18% απάντησε πως μάλλον ναι.

 • Ένα συνολικό ποσοστό 6% πιστεύει πως η τιμή του καφέ που αγοράζει δεν έχει αυξηθεί τελευταία.

Ποια είναι η επίδραση των ανατιμήσεων στην έξοδο για καφέ για το 95% των Ελλήνων που καταναλώνει καφέ από σπάνια έως και πάνω από 2 φορές την ημέρα;

 • Το 54% απαντά ότι έχει περιορίσει τις εξόδους του εξαιτίας του γενικότερου κλίματος ανατιμήσεων στην αγορά.

 • Αντίθετη άποψη έχει το 45% αναφέροντας ότι δεν έχει περιορίσει τις εξόδους παρά το γενικότερο κλίμα αυξήσεων.

Η ταυτότητα της έρευνας

Η ποσοτική έρευνα που διενεργήθηκε από την Κάπα Research για την Ελληνική Ένωση Καφέ πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.003 ατόμων στις 13 περιφέρειες της χώρας στο διάστημα 17 έως και 24 Ιανουαρίου. Σε αυτήν συμμετείχαν άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 17 ετών και άνω. Η συλλογή των στοιχείων έγινε κατά 61% (611 άτομα) με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων και κατά 39% (392 άτομα) με βάση ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέσω του ειδικά διαμορφωμένου online πάνελ της Κάπα Research.