Ο ρόλος των επιχειρήσεων στον περιορισμό του προβλήματος του νερού

Μπορούν οι επιχειρήσεις να δώσουν λύση στην κρίση του νερού

Το νερό είναι τόσο σημαντικό για την παγκόσμια οικονομία όσο το πετρέλαιο και τα data. Όμως, παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη καλύπτεται από νερό, περισσότερο από το 97% αυτού είναι αλμυρό νερό. Το γλυκό νερό αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο, αν και το μεγαλύτερο μέρος του είναι παγωμένο στους παγετώνες, αφήνοντας έτσι λιγότερο από το 1 % του παγκόσμιου νερού διαθέσιμο για την υποστήριξη των ανθρώπινων και οικολογικών διαδικασιών.

Κάθε χρόνο, αποσύρουμε 4,3 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα γλυκού νερού από τις υδάτινες λεκάνες του πλανήτη. Το 70% το χρησιμοποιούμε στη γεωργία, το 19% στη βιομηχανία και το 11% χρησιμοποιείται από τα νοικοκυριά. Φυσικά, τα ποσοστά αυτά ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό ανά την υφήλιο.

Διαβάστε ακόμα: Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της κρίσης του νερού

Οι επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στον περιορισμό του προβλήματος των υδάτων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ανάληψη δράσης σε τρεις σφαίρες επιρροής: άμεσες δραστηριότητες, αλυσίδα εφοδιασμού και ευρύτερη υγεία της λεκάνης.

Όλες οι βιομηχανίες βασίζονται στο νερό με κάποιο τρόπο

Το υδάτινο αποτύπωμα μιας εταιρείας μπορεί να φανεί σε τέσσερις βασικούς τομείς της αλυσίδας αξίας της: πρώτες ύλες, προμηθευτές, άμεσες λειτουργίες και χρήση προϊόντων. Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα ρούχο. Χρησιμοποιείται νερό σε όλη την αλυσίδα αξίας του – πρώτες ύλες (βαμβάκι), προμηθευτές (από το βαμβάκι στον επεξεργαστή υφασμάτων), άμεσες λειτουργίες (τελική κατασκευή, αποστολή και λιανική πώληση) και χρήση του προϊόντος (πλύσιμο του ρούχου στο σπίτι).

Οι εταιρείες τροφίμων και ποτών χρησιμοποιούν το νερό ως συστατικό στα προϊόντα που πωλούν, φυσικά, αλλά το χρησιμοποιούν επίσης για την άρδευση, το ξέπλυμα και τον καθαρισμό των καλλιεργειών και για τη διατροφή των ζώων. Οι εταιρείες μετάλλων και εξόρυξης χρειάζονται νερό για τον έλεγχο της σκόνης, τις γεωτρήσεις και τον πολτό κατά τη μεταφορά προϊόντων.

Στην τεχνολογική βιομηχανία, οι προμηθευτές απαιτούν υπερ-καθαρό νερό για ορισμένες διαδικασίες κατασκευής και τα κέντρα δεδομένων χρειάζονται νερό για ψύξη. Οι εταιρείες δασικών προϊόντων βασίζονται στο νερό για την παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού. Οι εταιρείες ένδυσης βασίζονται στο νερό για την καλλιέργεια πρώτων υλών και το πλύσιμο των ενδυμάτων.

Ακόμη και οι ασφαλιστικές εταιρείες επηρεάζονται από το νερό μέσω απαιτήσεων που σχετίζονται με το νερό, όπως η ασφάλιση της παραγωγής καλλιεργειών. Οι χρήσεις και οι επιπτώσεις του νερού είναι τόσο ποικίλες όσο και οι ίδιες οι επιχειρήσεις.

Η κρίση του νερού είναι εδώ

Ο κίνδυνος για το νερό δεν είναι μια ανησυχία που θα αντιμετωπιστεί σε κάποιο αόριστο μέλλον. Η προσφορά γλυκού νερού μειώνεται σταθερά, ενώ η ζήτηση αυξάνεται σταθερά. Τον 20ό αιώνα, ο παγκόσμιος πληθυσμός τετραπλασιάστηκε -αλλά η χρήση νερού εξαπλασιάστηκε. Η πίεση είναι ήδη εμφανής.

Μία πρόσφατη έκθεση της McKinsey για τον κλιματικό κίνδυνο και την αντιμετώπιση σημειώνει ότι σε πολλές από τις λεκάνες απορροής του πλανήτη θα μπορούσε να παρατηρηθεί μείωση της προσφοράς κατά περίπου 10% έως το 2030 και έως και 25% έως το 2050. Μέχρι το 2050, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, ένας στους τέσσερις ανθρώπους μπορεί να ζει σε χώρα που πλήττεται από χρόνια έλλειψη γλυκού νερού. Την ίδια στιημή, η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι η κρίση θα μπορούσε επίσης να επιβραδύνει το ΑΕΠ κατά 6% σε ορισμένες χώρες έως το 2050.

Από μόνη της, η κρίση του νερού, είναι ένας ισχυρός κίνδυνος με τη δυνατότητα να ανατρέψει τα κοινωνικοοικονομικά και οικολογικά συστήματα. Όταν, όμως, συνδυάζεται με άλλους κινδύνους, όπως αυτοί που σχετίζονται με τα συστήματα τροφίμων και ενέργειας, την πολιτική και τις υποδομές, γίνεται καταστροφική.

Η Apple δείχνει πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα

Το πρόβλημα του νερού είναι το αντίστροφο του προβλήματος του άνθρακα- η αιτία είναι παγκόσμια, αλλά η εκδήλωσή του είναι εξαιρετικά περιορισμένη γεωγραφικά και μπορεί να αντιμετωπιστεί με συγκεντρωτικό τρόπο – αφού δεν έχουν όλες οι λεκάνες την ίδια προτεραιότητα.

Αντί να αντιμετωπίζουν τη χρήση νερού σε κάθε γεωγραφική περιοχή, μια πιο αποτελεσματική οδός είναι οι εταιρείες να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν με τις λεκάνες που προβλέπεται να αποκτήσουν προβλήματα νερού και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους εκεί.

Η Apple, για παράδειγμα, εδραιώνει τις πολιτικές της για τη διαχείριση των υδάτων με τη χαρτογράφηση της παγκόσμιας χρήσης νερού σε σχέση με περιοχές με αυξημένο υδάτινο κίνδυνο. Ως αποτέλεσμα, επικεντρώνει τις προσπάθειές της σε τρεις περιοχές που αντιστοιχούν στο 52% της συνολικής χρήσης νερού: Maiden, Βόρεια Καρολίνα, Mesa, Αριζόνα και Santa Clara Valley, Καλιφόρνια.

Διαβάστε ακόμα: Έρευνα | Η βιομηχανία τροφίμων είναι απροετοίμαστη για τις μελλοντικές ελλείψεις νερού

Οι εταιρείες έχουν αρκετούς μοχλούς που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να μειώσουν την υδατική καταπόνηση. Μπορούν να εφαρμόσουν πρακτικές μέτρησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με το νερό, ακόμη και να συμπεριλάβουν τη χρήση του νερού στους σχετικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων (KPI) της εταιρείας. Μπορούν να εντοπίζουν και να εξαλείφουν επιθετικά τις διαρροές νερού στις δραστηριότητές τους και να εισάγουν νέες τεχνολογίες που μειώνουν την καταπόνηση του νερού.

Το παράδειγμα της Ford

Το 2010, η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία έθεσε ως στόχο τη χρήση 30% λιγότερου νερού ανά αυτοκίνητο έως το 2014. Πέτυχε αυτόν τον στόχο μέσω ενός συνδυασμού νέων δεικτών KPI και λειτουργικών βελτιώσεων. Μόνο η εισαγωγή της εσωτερικής μέτρησης νερού οδήγησε τις συμπεριφορές εξοικονόμησης σε όλα τα τμήματα της Ford και βοήθησε στην εξοικονόμηση περίπου 4,65 εκατομμυρίων ευρώ παγκοσμίως.

Ένα σύστημα ψεκασμού με ξηρό χρώμα εξάλειψε το νερό από τη διαδικασία βαφής των αυτοκινήτων και ένα νέο λιπαντικό που αντικατέστησε το νερό στη διαδικασία παραγωγής εξοικονόμησε περισσότερα από 100.000 λίτρα ανά γραμμή παραγωγής.

Όπως και με άλλα βασικά στοιχεία της κλιματικής αλλαγής, έχει έρθει η ώρα να αντιμετωπιστεί η κρίση του νερού κατά μέτωπο. Και , όπως φαίνεται, ο επιχειρηματικός κλάδος καλείται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο.

Με πληροφορίες από McKinsey

Photo: Unsplash