Ο Νο1 λόγος που οι καταναλωτές δεν αγοράζουν βιώσιμα προϊόντα

Μια νέα έρευνα δείχνει ότι αρκετοί παράγοντες μπορούν να παρεμποδίσουν τις αγοραστικές επιλογές και συμπεριφορές των καταναλωτών σχετικά με τα βιώσιμα προϊόντα.Τα μη προσιτά «πράσινα» προϊόντα και τα μη προσβάσιμα ή αναξιόπιστα δεδομένα προϊόντων μειώνουν τη πρόθεση των ανθρώπων για βιώσιμες αγορές, σύμφωνα με έρευνα καταναλωτών στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία από την συμβουλευτική εταιρεία (ESG) Sphera.

Τρεις στους 10 (31%) ερωτηθέντες είπαν ότι το υψηλό κόστος των βιώσιμων προϊόντων είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη αλλαγή συμπεριφοράς και μόνο το 20% θα πλήρωνε σίγουρα το έξτρα κόστος για βιώσιμα προϊόντα. Επιπλέον, μόνο το 30% των ερωτηθέντων αποφεύγει πλέον τις μη βιώσιμες μάρκες.

Η παροχή αξιόπιστων πληροφοριών για τα βιώσιμα προϊόντα από τις εταιρείες αναδείχθηκε ως το δεύτερο μεγαλύτερο εμπόδιο στη συμπεριφορά των καταναλωτών, με μόνο έναν στους 10 ερωτηθέντες να λέει ότι είναι πολύ εύκολο να αποκτηθούν αξιόπιστες πληροφορίες για την βιωσιμότητα που δηλώνουν οι εταιρείες.Λιγότεροι από ένας στους τέσσερις (23%) ερωτηθέντες δήλωσαν ότι είναι «προσανατολισμένοι στη αλλαγή συμπεριφοράς», συμπεριλαμβανομένου μόνο του 18% στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών.

Έκπληξη από την Γενιά Z

Είναι ενδιαφέρον ότι, ενώ η Γενιά Z θεωρείται συχνά ως μια γενιά βαθιά αφοσιωμένη στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, μόνο το 20% των ερωτηθέντων ηλικίας 18-24 ετών δήλωσε ότι ανησυχεί εξαιρετικά για την κλιματική κρίση και την ανάγκη για μεγαλύτερη βιωσιμότητα και καθαρές μηδενικές εκπομπές. χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων. Σχεδόν έξι στους 10 (58%) των ερωτηθέντων Gen Z δήλωσαν ότι ανησυχούν “μερικώς”για το κλίμα.

Η Gen Z είναι επίσης η ηλικιακή ομάδα που είναι πιο πιθανό να πει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά μόνο εάν «η επιχείρηση παίζει επίσης τον ρόλο της». Μόνο το 10% όλων των ερωτηθέντων ανέφερε ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και λιγότεροι από τους μισούς (48%) πιστεύουν ότι οι στόχοι καθαρού μηδενισμού εξακολουθούν να είναι επιτεύξιμοι.

Ο σκεπτικισμός νικάει τον ακτιβισμό

Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης ότι ο σκεπτικισμός των καταναλωτών σχετικά με ζητήματα βιωσιμότητας είναι πολύ πιο συνηθισμένος από τον ακτιβισμό. Λιγότεροι από τέσσερις στους 10 (38%) ερωτηθέντες λένε ότι πιστεύουν απόλυτα ότι οι άνθρωποι συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή, ένα ποσοστό που είναι παρόμοιο και στις τρεις χώρες όπου διεξήχθη η έρευνα.

Ενώ το 43% των ερωτηθέντων πιστεύει στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή «σε κάποιο βαθμό», η έρευνα της Sphera δείχνει ότι αυτό σημαίνει ότι οι αμφιβολίες για την κλιματική επιστήμη επηρεάζουν επίσης τη βιώσιμη συμπεριφορά των καταναλωτών. Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης ότι ο καταναλωτικός ακτιβισμός περιορίζεται ολοένα και περισσότερο σε μια μικρή μειοψηφία, με μόνο το 7% των ερωτηθέντων να έχει μποϊκοτάρει τακτικά μάρκες για θέματα βιωσιμότητας τα τελευταία δύο χρόνια και μόνο το 13% να λέει ότι η βιωσιμότητα είναι πλέον ο πρωταρχικός παράγοντας για την επιλογή μιας μάρκας.

Αν και το 18% των ερωτηθέντων είπε ότι απέφευγε «λίγες» μη βιώσιμες μάρκες και το 56% είπε ότι η βιωσιμότητα είναι σημαντική μεταξύ άλλων παραγόντων κατά την αγορά προϊόντων, η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι λίγοι καταναλωτές υιοθετούν σταθερά πράσινες αγοραστικές συνήθειες.

Άλλα σημαντικά ευρήματα περιλαμβάνουν το γεγονός ότι το 38% των ερωτηθέντων συμφώνησε, τουλάχιστον κάπως, ότι η συμπεριφορά των άλλων επηρεάζει την προθυμία τους να κάνουν βιώσιμες επιλογές. Επιπλέον από το 20% των ερωτηθέντων που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν επιπλέον χρήματα  για βιώσιμα προϊόντα, το 27% θα πλήρωνε μόνο από 1% έως 5% επιπλέον. Τέλος λιγότεροι από έναν στους πέντε (18%) ερωτηθέντες καταναλωτές περιέγραψαν τον εαυτό τους ως πολύ γνώστες σχετικά με τη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή.