Γιάννης Κόλλας – Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΑΑ “Θεωρούμε την εμπειρία των εργαζομένων μας ως βασικό πυλώνα για την επιτυχία του αεροδρομίου μας”

Η σημασία της λειτουργίας του αεροδρομίου των Αθηνών είναι κρίσιμη αφενός για την ασφάλεια πάνω από 22.000.000 ανθρώπων που θα το έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι το τέλος του 2022 αλλά και για τον τουρισμό μας καθώς ουσιαστικά αποτελεί την πρώτη εμπειρία που θα βιώσει ένας επισκέπτης στην χώρα μας. Σε μια συζήτηση με τον Γιάννη Κόλλα, Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών μιλήσαμε για την πιο σημαντική αξία κάθε επιχείρησης που είναι οι άνθρωποι της.Για την εκπαίδευση τους, για την επένδυση σε αυτούς, για την ανάπτυξη τους αλλά και το μοντέλο υβριδικής εργασίας. 

Ποια προσέγγιση έχει η εταιρεία στην διαχείριση των εργαζόμενων της?

Τα επιχειρηματικά επιτεύγματα και οι πολλές διεθνείς διακρίσεις του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τη δέσμευση και τις προσπάθειες των ανθρώπων μας, καθώς όλα αυτά τα χρόνια συμβάλλουν στη χάραξη και την υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας και στοχεύουν στην παροχή άριστων υπηρεσιών τόσο προς τις αεροπορικές εταιρείες, όσο και προς το επιβατικό κοινό. 

Στα 20+ χρόνια ιστορίας της εταιρείας μας έχουμε επιτύχει αξιοσημείωτα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν χάρη στα ισχυρά χαρακτηριστικά της ομάδας του ΔΑΑ.

Ο ΔΑΑ επιδιώκει να είναι ένας εργοδότης από επιλογή, που αναπτύσσει, εμπλέκει και ανταμείβει τους εργαζόμενούς του και διατηρεί ένα αφοσιωμένο ανθρώπινο δυναμικό σε ένα ασφαλές και παραγωγικό περιβάλλον εργασίας. 

Ο ΔΑΑ προσεγγίζει ολιστικά τους εργαζομένούς του, φροντίζοντας να παρέχει  ένα υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον, σε συνδυασμό με παροχές και οφέλη για τους ίδιους και για τα εξαρτώμενα μέλη τους, καθώς και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και προσωπικής ενδυνάμωσης 

Θεωρούμε την εμπειρία των εργαζομένων μας ως βασικό πυλώνα για την επιτυχία του αεροδρομίου μας, η οποία αντανακλάται στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες και τους συμμέτοχους του.

Παροτρύνουμε τους εργαζόμενούς μας να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και την εμπειρία που έχουν αποκτήσει, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Στην κατεύθυνση αυτή, προσβλέπουμε να συμβάλουμε όλοι στη νέα εποχή, αξιοποιώντας και εξελίσσοντας τις δυνατότητές μας.

Ποιες επενδύσεις κάνει η εταιρεία στο ανθρώπινο δυναμικό της?

Σημαντική προτεραιότητα είναι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων μας,  γι’ αυτό και λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την παροχή ενός σύγχρονου, υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους. Η συμμόρφωση του ΔΑΑ με όλους τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς, συμπεριλαμβανει και συνδυάζεται με το στόχο της υιοθέτησης σχετικών προτύπων και της διαρκούς κι επαναλαμβανομένης εκπαίδευσης και πιστοποίησης σε θέματα Υ&Α.

Αναγνωρίζουμε και προτάσσουμε τη σημασία της συνολικής ευεξίας των εργαζομένων και προσφέρουμε ποικιλία πρωτοβουλιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για την ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων και των οικογενειών τους, με στόχο την περαιτέρω υποστήριξη της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Life in balance παρέχεται Πρόγραμμα Υποστήριξης Εργαζομένων (EAP) με τηλεφωνική ή δια ζώσης συμβουλευτική υποστήριξη για οποιοδήποτε επαγγελματικό, προσωπικό ή οικογενειακό θέμα, συμβουλευτική νομικής ή ενίσχυση οικονομικής φύσεως. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για όλη την οικογένεια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου,  ομαδικές συμμετοχές σε αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και ομαδικά προγράμματα γυμναστικής και προπονήσεις στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας. 

Ποια εκπαιδευτικά προγράμματα έχετε για τους νέους εργαζομένους?

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη στελέχωση των θέσεων εργασίας με εργαζομένους που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και προσόντα, αλλά και τις δεξιότητες όπως ομαδικότητα, προσανατολισμό στο αποτέλεσμα, πελατοκεντρική αντίληψη, στοιχεία που πηγάζουν από το όραμά μας και αντικατοπτρίζουν την κουλτούρα του ΔΑΑ. 

Το πρώτο διάστημα για κάθε νέα πρόσληψη είναι πολλές οι πληροφορίες και οι γνώσεις που πρέπει να αποκτήσει ο νέος συνάδελφος σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θέλοντας να συμβάλλουμε στην όσο το δυνατόν ομαλή και γρήγορη προσαρμογή των νέων συναδέλφων μας, παρέχουμε εκπαίδευση (κυρίως μέσω e-learnings που έχουμε δημιουργήσει στον ΔΑΑ)  σε βασικούς τομείς όπως ο κώδικας δεοντολογίας μας, η υγεία και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας, η αεροπορική ασφάλεια και η εξοικείωση με διαδικασίες και πολιτικές που είναι απαραίτητες στην εργασία τους. Επίσης, πραγματοποιούμε οργανωμένες περιηγήσεις  στους χώρους του αεροδρομίου, προκειμένου να γνωρίσουν οι νέοι συνάδελφοι τους βασικούς χώρους, τις λειτουργίες, αλλά και τους νέους συναδέλφους τους. 

Ποια εκπαιδευτικά προγράμματα έχει για το σύνολο των εργαζομένων?

Σε ένα κλάδο υψηλής ειδίκευσης όπως ισχύει για το αεροπορικό πεδίο η εφαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής μας είναι στενά συνδεδεμένη με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ιτων κανοτήτων των ανθρώπων μας. 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν την επιχειρηματική στρατηγική και να διατηρούν την ικανότητα των εργαζομένων σε σχέση με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, τις κανονιστικές απαιτήσεις, την ενίσχυση της ασφάλειας και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα αφορούν στην κανονιστική συμμόρφωση για την ασφάλεια της αεροπορίας καθώς οι αερομεταφορές είναι ένας κλάδος με ρυθμιστικό πλαίσιο όπου η εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια εργαζομένων, επιβατών και κοινού.

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα στοχεύουν κυρίως στην επαγγελματική ανάπτυξη και ενδυνάμωση των εργαζομένων μας. Στόχος μας είναι, με βάση τις δεξιότητες και τις γνώσεις που πρέπει να έχουν οι άνθρωποί μας, να εντοπίζουμε τα σημεία προς βελτίωση και ανάπτυξη, ώστε να τους ενδυναμώνουμε, προκειμένου να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικοί στο ρόλο τους, αλλά και στην προσωπική ανάπτυξή τους. Αναγνωρίζοντας ότι η επαγγελματική ανάπτυξη ενός εργαζομένου συνδέεται άρρηκτα με την προσωπική ανάπτυξη’η του. φροντίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση για το σχεδιασμό προγραμμάτων που έχουν στόχο την κάλυψη αναγκών των εργαζομένων που δεν σχετίζονται μόνο με το επαγγελματικό αντικείμενό τους. 

Επίσης, σημαντική είναι η εκπαίδευση που σχετίζεται με την εργασία για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σύμφωνα με τις σύγχρονες προκλήσεις, όπως η ψηφιακή εργασία. Νέα προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αναπτύσσονται για να εξυπηρετήσουν τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες κατάρτισης των εργαζομένων και των συνεργατών του αεροδρομίου.

Υπάρχουν διαδικασίες ή προγράμματα σχετικά με την ανάπτυξη των εργαζόμενων σας?

Η θετική πορεία ανάπτυξης της εταιρείας μας οφείλεται στην απόδοση των εργαζομένων μας. Είναι ζωτικής σημασίας για έναν οργανισμό που εστιάζει στην έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, να αναπτύσσει και να διατηρεί ικανά στελέχη. Οι δεξιότητες και η αφοσίωσή τους αποτελούν τη βάση για την επιτυχία. Αποτελεί λοιπόν μακρόχρονη δέσμευση για εμάς η δημιουργία μιας εργασιακής κουλτούρας που ενθαρρύνει την εξέλιξη και την καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ανθρώπων μας. 

Η ανάπτυξη των εργαζομένων μας είναι το κλειδί για τη δημιουργία ανταγωνιστικών επιχειρηματικών στρατηγικών και την επίτευξη φιλόδοξων στόχων σε ατομικό και εταιρικό επίπεδο. Μέσω εταιρικών προγραμμάτων και διαδικασιών, οδηγούμε την απόδοση και την ανάπτυξη στον οργανισμό μας.

Η διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της εταιρείας, μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες των εργαζομένων. Αξιολογούμε την επίτευξη αποτελεσμάτων («ΤΙ») και τον τρόπο που επιτευχθήκαν τα αποτελέσματα («ΠΩΣ»). Ο τρόπος που εφαρμόζουμε όλοι μας την διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης είναι καθοριστικός ώστε να επωφελούμαστε από: σαφή κατεύθυνση στην εργασία μας, κατανόηση των ικανοτήτων μας, αναγνώριση όταν κάνουμε καλή δουλειά, και ευκαιρίες για ανάπτυξη.

Επίσης, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των ανθρώπων μας και της παροχής ευκαιριών στους εργαζομένους μας, ο ΔΑΑ χρησιμοποιεί σύστημα «εσωτερικής ανακοίνωσης θέσεων εργασίας» όπου ενημερώνονται όλοι οι εργαζόμενοι για τις νέες θέσεις εργασίας και παρέχεται η δυνατότητα σε όλους να κάνουν αίτηση.

Τέλος, μια πολύ σημαντική πρακτική είναι η επένδυση σε περαιτέρω εκπαίδευση των εργαζομένων μας μέσω μεταπτυχιακών προγραμμάτων, προγραμμάτων επαγγελματικής  κατάρτισης και βελτίωσης δεξιοτήτων μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η εξέλιξη της καριέρας τους σε ένα περιβάλλον που τους ενισχύει προς αυτή την κατεύθυνση. 

Ποια προνόμια δίνετε στο ανθρώπινο δυναμικό?

Ως κοινωνικά υπεύθυνος εργοδότης που μεριμνά για ένα βιώσιμο παρόν και μέλλον σε όλα τα επίπεδα, η εταιρεία του αεροδρομίου της Αθήνας συμβάλλει στη διατήρηση της εργασίας και την προστασία του εισοδήματος, των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και της ασφάλισης υγείας των εργαζομένων της, με στόχο την προώθηση και τη διατήρηση του υψηλότερου βαθμού ευημερίας τους. 

Κάθε εργαζόμενος θέλουμε να αισθάνεται ότι η δουλειά του εκτιμάται και οι εταιρικές παροχές αποτελούν μια απόδειξη ότι ο ΔΑΑ «είναι εκεί» για να καλύψει ανάγκες τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του. Οι εταιρικές παροχές, στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων μας και συνιστούν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το ΔΑΑ. και Περιλαμβάνουν ενδεικτικά το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης με συνταξιοδοτικό πρόγραμμα & ιατροφαρμακευτική κάλυψη, επιδότηση μετακίνησης από/προς την εργασία, κάρτα σίτισης, επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού, βράβευση αριστούχων μαθητών, καθώς και εκπτώσεις από συνεργαζόμενες εταιρείες,  

Η εταιρεία, ενθαρρύνοντας το πνεύμα εθελοντισμού, διοργανώνει τουλάχιστον 2 φορές ετησίως εθελοντική αιμοδοσία, διατηρώντας Τράπεζα Αίματος σε συνεργασία με το νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού για τα παιδιά με λευχαιμία ή άλλες μορφές καρκίνου και παράλληλα για την κάλυψη αναγκών των εργαζομένων και των εξαρτωμένων μελών τους.

Επιπρόσθετα, παρέχονται υπηρεσίες διατροφολόγου, προσφέροντας στους εργαζόμενους ατομικές συνεδρίες αξιολόγησης τρόπου ζωής και σύστασης σώματος. Εστιάζοντας στην πρόληψη και αντιμετώπιση της μυοσκελετικής καταπόνησης και  λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις ανάγκες των εργαζομένων του τμήματος Συστημάτων Διαχείρισης Αποσκευών, παρέχεται η κατάλληλη υποστήριξη για τη βέλτιστη φυσική κατάσταση των εργαζομένων.

Πως διαχειρίζεστε την υβριδική εργασία και την εργασία από το σπίτι?

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας η εμφάνιση της τηλεργασίας μάς βοήθησε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε αποτελεσματικά, με ατομική και συλλογική ασφάλεια. Ο ΔΑΑ, ανταποκρινόμενος στη σύγχρονη εργασιακή και κοινωνική πραγματικότητα, έχει υιοθετήσει το υβριδικό μοντέλο εργασίας για τις θέσεις που μπορούν να παρέχουν τηλεργασία. Το υβριδικό μοντέλο εργασίας ενώνει τον ψηφιακό με το φυσικό κόσμο μας, διατηρώντας τον άνθρωπο πάντα στο επίκεντρο και ενισχύοντας την ισορροπία εργασιακής και προσωπικής ζωής.

Συγκεκριμένα, για τις θέσεις που κρίνεται ότι μπορούν να παράσχουν εξ’ αποστάσεως εργασία, η συμμετοχή στο υβριδικό μοντέλο εργασίας είναι εθελοντική, έως 2 ημέρες την εβδομάδα και έως 6 ημέρες το μήνα συνολικά,.

Με την εφαρμογή της υβριδικής εργασίας, προσφέρεται, σε όσους συναδέλφους τηλε-εργάζονται, εκπαίδευση, αναφορικά με τις βασικές αρχές επιτυχημένης και αποδοτικής εργασίας εξ’ αποστάσεως, διασφαλίζοντας ότι διατηρείται το επίπεδο συνεργασίας και ομαδικότητας, ακολουθώντας βέλτιστες πρακτικές που συμβάλλουν στην επιχειρησιακή σταθερότητα και επιτυχία.