Mytilineos: Η πρώην οικογενειακή και νυν πολυεθνική επιχείρηση που έκανε την κρίση ευκαιρία

Πριν από 13 χρόνια, όταν η οικονομική κρίση έμπαινε στη ζωή όλων μας, το 2009, ο όμιλος Μytilineos, είχε τότε κύκλο εργασιών που έφτανε τα 662 εκατομμύρια ευρώ με καθαρό κέρδος 14 εκατομμυρίων ευρώ. Στο τέλος του 2021 ο κύκλος εργασιών της ίδιας επιχείρησης – ή περίπου της ίδιας εάν κανείς αναλογιστεί τα άλματα που έχει κάνει μέσα σε αυτά τα χρόνια – ο κύκλος εργασιών της είχε αυξηθεί κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας πλέον τα 2,66 δισ. με καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας στα 162 εκατομμύρια ευρώ.

Ο πολύπλευρος επιχειρηματικός όμιλος και ένας από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα δημιουργήθηκε το 1990 αποτελώντας την μετεξέλιξη της παλαιάς μεταλλουργικής εταιρείας που διατηρούσε η οικογένεια Μυτιληναίου ήδη από το 1908. Αυτή τη στιγμή η Mytilineos δραστηριοποιείται εκτός από τη μεταλλουργία και στους τομείς της ενέργειας, των κατασκευών, των ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας αλλά και στα έργα βιώσιμης ανάπτυξης. Ένα από τα βασικά συστατικά της επιτυχίας και της ταχύτατης ανάπτυξης, που ταυτόχρονα βοήθησε τον όμιλο να διαφύγει δυσκολιών τα τελευταία χρόνια, είναι ο συνδυασμός των δραστηριοτήτων που δρουν υποστηρικτικά η μία προς την άλλη και σε κάθε περίπτωση συναφών αντικειμένων που επί της ουσίας συμπληρώνουν το ένα το άλλο.

Ο καθοδηγητής και ιδρυτής του ομίλου Ευάγγελος Μυτιληναίος

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ιδρυτής της επιχείρησης και πρόεδρος του διοικητικού της συμβουλίου ανέλαβε να συνεχίσει και να αναπτύξει τη δραστηριότητα μίας μεσαίου βεληνεκούς οικογενειακής επιχείρησης. Σπούδασε στο London School of Economics και ανέλαβε τα ηνία της οικογενειακής επιχείρησης σε ηλικία 24 ετών. Σημείο αναφοράς στην εξελικτική πορεία του ομίλου αποτέλεσε το 1995 η εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κατ’ επέκταση η έναρξη κατασκευής σταθμών παραγωγής ενέργειας. Ακολούθησε η είσοδός της στην παραγωγή αλουμινίου το 2005 και το 2006 η έναρξη δραστηριότητας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με αιολικούς σταθμούς παραγωγής. 

Η κρίση που έγινε ευκαιρία 

Η δεκαετής οικονομική κρίση γιγάντωσε τη Mytilineos όπως αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος, δικαιώνοντας εκείνους που υποστηρίζουν ότι μία κρίση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία. Διότι όταν ο ισπανικός ενεργειακός όμιλος Endesa αποχωρούσε από την Ελλάδα το 2010, η Mytilineos ήταν εκείνος που αγόρασε την επιχείρηση ενέργειας. Ταυτόχρονα όμως η διάσπαση του μονοπωλιακού χαρακτήρα στην ενέργεια και πάλι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, κάτι που αποτέλεσε μία από τις βασικές απαιτήσεις των δανειστών και τις τρόικας, ήταν ένα από τα κύρια μνημονιακά μέτρα που έπρεπε να εφαρμοστούν στην Ελλάδα. Συνέτεινε και η κατάργηση συνδικαλιστικών αγκυλώσεων που επί σειρά ετών εγκλώβιζαν την αγορά της ενέργειας στην Ελλάδα, γεγονός που έφερε ανταγωνισμό στις τιμές ενέργειας και ουσιαστικά έδωσε στην Mytilineos το δικαίωμα και την δυνατότητα να τοποθετηθεί δυναμικά στην αγορά. 

Ένας επιχειρηματίας με διεθνές εκτόπισμα, θιασώτης της παγκοσμιοποίησης

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, θιασώτης της ισχύος που κανείς αποκτά δραστηριοποιούμενος στην παγκόσμια αγορά, κάτι που και η επιχείρησή του κάνει, διατηρεί σήμερα και με βάση την επίσημη σελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών το 26,5% των μετοχών του ομίλου. Μεγάλο ποσοστό των υπολειπόμενων μετοχών ανήκουν σε θεσμικούς και διεθνείς επενδυτές, γεγονός που καταδεικνύει την εξωστρέφεια του ομίλου και το διεθνοποιημένο του εκτόπισμα. Διορατικός επιχειρηματίας, έχει αποδείξει ότι ξέρει να διαβάζει τις εξελίξεις και να τοποθετείται με ακρίβεια κάνοντας επιχειρηματικές κινήσεις την κατάλληλη στιγμή, στους κατάλληλους τομείς. Ο ίδιος παρά το γεγονός ότι στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης είδε τον όμιλο να πιέζεται από την λήξη του τραπεζικού του δανεισμού έκανε τις ενέργειες που ήταν απαραίτητες για να αποφύγει τον όποιο σκόπελο παρουσιάστηκε στον δρόμο του. 

Μακριά από το πρότυπο των παραδοσιακών ολιγαρχών του χθες

Πλησιάζοντας σήμερα τα 70 έτη, καθότι διανύει το 68ο έτος της ηλικίας του, απέχει σημαντικά από το παλαιό πρότυπο των ολιγαρχών στην Ελλάδα, όπου μία μερίδα επιχειρηματιών κυριαρχούσε και σε ένα βαθμό δημιούργησε έναν αρνητικό αντίκτυπο στο εσωτερικό για χειρισμούς και για τη σχέση τους με την πολιτική ηγεσία. Πολύ ικανός ηγέτης  με άριστη γνώση των οικονομικών αλλά και των ευρύτερων γεωπολιτικών και χρηματοοικονομικών συνθηκών παγκοσμίως, γεγονός που του προσφέρει την ευελιξία να κινείται καταλλήλως όπου και όταν αυτό χρειάζεται, κουμαντάροντας το ευρύτατο επιχειρηματικό σχήμα που ο ίδιος έχει δημιουργήσει. 

Άλμα πάνω στα 4,5 δισ. στο εννεάμηνο του ‘22

Το εννεάμηνο του 2022 για τον αμιγώς διεθνοποιημένο όμιλο τον οδήγησε σε αύξηση κύκλου εργασιών κατά 169% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Ο τζίρος έφτασε έως και το τέλος Σεπτεμβρίου τα 4,57 δισεκατομμύρια ευρώ, με καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, που ανήλθαν στα 313 εκατομμύρια ευρώ από 115 εκατομμύρια ευρώ το εννεάμηνο το 2021. Ο καθαρός δανεισμός του στην ίδια περίοδο ήταν ύψους 1,39 δισεκατομμυρίων ευρώ. 

Στη διάρκεια της φετινής χρονιάς ο τομέας της μεταλλουργίας ευνοείται από τις αυξημένες τιμές πώλησης αλουμινίου (LME) καθώς και από́ τα ιστορικά́ υψηλά́ ασφάλιστρα. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό́ με τη διατήρηση ενός ιδιαιτέρα ανταγωνιστικού́ κόστους παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο, επιτρέπουν στον τομέα μεταλλουργίας να διατηρεί́ το συγκριτικό́ του πλεονέκτημα έναντι του παγκόσμιου ανταγωνισμού́.

Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου ο συνδυασμός του χαρτοφυλάκιού ανταγωνιστικών τιμών αεριού, του πλέον αποδοτικού́ στόλου θερμικών μονάδων στην Ελλάδα και της μεγάλής αύξησης του διεθνούς εμπορίου σε ηλεκτρική́ ενέργεια και φυσικό́ αέριο, λόγω της υψηλής αστάθειας της ευρωπαϊκής αγοράς, απέφερε μία σημαντική́ βελτίωση των αποτελεσμάτων. Παράλληλα, η MYTILINEOS έχει ήδη προβεί́ σε σειρά́ ενεργειών για την προάσπιση της ασφάλειας εφοδιασμού́ που αφορά́ σε όλες τις παραγωγικές της δραστηριότητες, ενώ διατηρεί́ σταθερή́ πρόσβαση σε ανταγωνιστικές και ευέλικτες πήγες προμήθειας.

Eνισχύει κι άλλο τη δυναμική της στην προμήθεια ενέργειας μετά την εξαγορά της Watt & Wolt

Σε ό,τι αφορά την δραστηριότητα της προμήθειας, η Protergia ενδυναμώνει σταθερά την παρουσία της στην λιανική, κλείνοντας στο εννεάμηνο 2022 με εκπροσώπηση 348.000 συνολικά μετρητών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, ενώ το μερίδιο της στην αγορά́ ηλεκτρισμού τον Σεπτέμβριο του 2022 ανήλθε σε 8,6% με βάση το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας.  Το μερίδιό της όμως υπερβαίνει το 10% εάν συνυπολογιστεί και το μερίδιο αγοράς της WATT+VOLT, την εξαγορά της οποίας πραγματοποίησε ο όμιλος στη διάρκεια του περασμένου Αυγούστου έναντι ποσού 36 εκατομμυρίων ευρώ. 

SHARE

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here