Έρευνα | Οι εργαζόμενοι θέλουν περισσότερη διαφάνεια στους μισθούς που δίνει η εταιρεία τους

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Lattice τον Ιούνιο, οι εργαζόμενοι επιθυμούν μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τις αμοιβές των εταιρειών τους. Ειδικότερα, το 51% των εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι οι εταιρείες τους θα πρέπει να κοινοποιούν την αμοιβή του καθενός στον οργανισμό.

Η έρευνα έδειξε ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν γνώση τού πως αποφασίζονται οι αποδοχές τους. Συγκεκριμένα, πάνω από το 30% όλων των εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι δεν έχουν κατανοήσει απόλυτα το τρόπο με τον οποίο ρυθμίζεται η δική τους αμοιβή.

Οι προσδοκίες των εργαζομένων από την αμοιβή τους είναι επιπλέον υψηλές, ενόψει ενός δύσκολου έτους με οικονομική αστάθεια και υψηλό κόστος ζωής. Το 58% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι αναζητούν αυξήσεις μισθού περισσότερο από μία φορά το χρόνο και, υπό την προϋπόθεση ότι η απόδοση είναι υψηλή, το 32% αναμένει αυξήσεις στον μισθό κατά 4%-5%, ώστε να αισθανθεί ότι η προσπάθειά του εκτιμάται. Αυτό είναι υψηλότερο από τη μέση αύξηση κάτω του 4% που σχεδιάζουν συνήθως οι περισσότεροι εργοδότες.

Στο μεταξύ, η Visier δημοσίευσε πρόσφατα την έκθεση Pay Transparency Pulse Report για να διερευνήσει τα συναισθήματα και τις εμπειρίες των ερωτηθέντων σχετικά με τη διαφάνεια. Με βάση μια έρευνα σε 1.000 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης με έδρα τις ΗΠΑ, τα ευρήματα της έκθεσης αποκαλύπτουν ότι η διαφάνεια των αμοιβών γίνεται σημείο διαφοροποίησης για τους αναζητούντες εργασία, ιδίως μεταξύ των νεότερων γενεών.

Τα οφέλη της διαφάνειας στους μισθούς

Η διαφάνεια τω μισθών είναι σημαντική για τους εργαζομένους ώστε να μπορούν να κάνουν καλύτερες επιλογές ως προς τη θέση εργασίας που επιθυμούν να κυνηγήσουν. Επιπλέον, όταν ήδη εργάζονται σε έναν φορέα, η διαφάνεια στον μισθό μπορεί να διασφαλίσει ότι λαμβάνουν ισότιμη μεταχείριση με τους συναδέλφους τους ίδιου επιπέδου, ενώ επιτρέπει και μια ματιά στην προοπτική των μελλοντικών τους αμοιβών.

Σύμφωνα με την έρευνα της Visier, οι αναζητούντες εργασία αξιολογούν τις αγγελίες εργασίας, αναφέροντας ως κυρίαρχο παράγοντα την αμοιβή στην απόφασή τους να υποβάλουν αίτηση. Στην πραγματικότητα, το 11% των ερωτηθέντων δεν έχει κάνει ποτέ αίτηση ή συνέντευξη για μια θέση χωρίς να γνωρίζει το εύρος μισθού. Ακόμα, οι μισοί από τους ερωτηθέντες έχουν εγκαταλείψει μια αίτηση για εργασία ή μια διαδικασία συνέντευξης επειδή η αμοιβή δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες τους όταν τελικά αποκαλύφθηκε.

Διαβάστε επίσης: Είναι ο μισθός η πρώτη προτεραιότητα των εργαζομένων;

Η διαφάνεια των μισθών θα μπορούσε να είναι σημαντική και για τους εργοδότες, και ειδικά αυτούς που δεν μπορούν να αυξήσουν άμεσα τις αμοιβές των εργαζομένων, όπως η Microsoft νωρίτερα φέτος. Συγκεκριμένα, εάν η αύξηση στο μισθό δεν είναι κάτι που μπορεί να συμβεί άμεσα, οι εργοδότες θα ήταν καλό να το εξηγήσουν αυτό στους υπαλλήλους τους. Οι εργοδότες μπορούν επίσης να εξετάσουν τις μισθολογικές αποκλίσεις, όπως ο μειωμένος μισθός των νέων εργαζομένων σε σχέση με τους μόνιμους και αρχαιότερους εργαζόμενους.

Το κίνημα για μεγαλύτερη διαφάνεια στις αμοιβές είναι σε άνοδο το τελευταίο έτος, ειδικά στις ΗΠΑ, καθώς πολλές πολιτείες θεσπίζουν νόμους που απαιτούν από τους εργοδότες να κοινοποιούν εκτιμώμενα εύρη μισθών στις προκηρύξεις θέσεων εργασίας. Αν και η διαφάνεια των αμοιβών περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πρακτικών – από την καταγραφή των μισθών των εργαζομένων έως τη δημοσιοποίηση των πολιτικών αποζημίωσης – ουσιαστικά καταλήγει στο ότι οι εργοδότες πρέπει να κοινοποιούν τις πρακτικές πληρωμής πιο ανοιχτά από ό,τι παραδοσιακά συμβαίνει.

Διαβάστε επίσης: Θα κάνει η ΕΕ υποχρεωτική τη διαφάνεια στους μισθούς;

Καθώς όλο και περισσότεροι Gen-Zers συνεχίζουν να εισέρχονται στο εργατικό δυναμικό και όλο και περισσότεροι Boomers αποχωρούν, οι εργοδότες θα πρέπει να αναμένουν ότι οι συζητήσεις σχετικά με τις αμοιβές θα αυξηθούν. Μαζί με τις συζητήσεις, θα πρέπει να αυξηθεί και η διαφάνεια. Είναι προς το συμφέρον όλων των εργοδοτών να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα προσαρμοστούν, είτε οι νέοι εργατικοί νόμοι το επιβάλλουν είτε όχι. Σε τελική ανάλυση, η αντιμετώπιση της διαφάνειας των αμοιβών μπορεί να βοηθήσει μια εταιρεία να προσελκύσει και να διατηρήσει ταλαντούχους εργαζομένους.

Mε πληροφορίες από HR Dive