Ιδρύθηκε η Ένωση Πρακτόρων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Τ.Υ.)

Η Ένωση δημιουργήθηκε για να προάγει τον κλάδο των πρακτόρων ταχυμεταφορών, μια κίνηση που ενώνει και ισχυροποιεί τον κλάδο.

Ένας από τους πιο νευραλγικούς επαγγελματικούς κλάδους για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την αλληλογραφία, αυτός των πρακτόρων ταχυδρομικών υπηρεσιών και ταχυμεταφορών, απόκτησε το 2022 το δικό του συλλογικό και αντιπροσωπευτικό σωματείο. Με αφορμή μια πρωτοβουλία μιας ομάδας πρακτόρων, δημιουργήθηκε η « Ένωση Πρακτόρων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Τ.Υ.)», που φιλοδοξεί να αποτελέσει τον ενωτικό κρίκο όλων όσων εργάζονται στις ταχυμεταφορές και επιθυμούν να  μοιραστούν τις δυνάμεις τους, το όραμά τους, τους κοινούς προβληματισμούς αλλά και τις ιδέες τους για το «παρών» και την επόμενη ημέρα του κλάδου.

Οι στόχοι της Ε.Π.Τ.Υ όπως έχουν καθοριστεί από τους ιδρυτές της είναι:

– Η προαγωγή και κατοχύρωση της επαγγελματικής εξέλιξης κάθε μέλους

– Η συμμετοχή και η υποστήριξη των μελών σε εμπορικές και διαπραγματευτικές διαδικασίες

– Η δημιουργική συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, η ανάπτυξη και η καλλιέργεια των σχέσεων και των επαφών μαζί τους

Μέλη της Ε.Π.Τ.Υ. μπορούν να γίνουν όλοι οι πράκτορες από όλα τα δίκτυα ταχυμεταφορών της χώρας, εφόσον το επιθυμούν, επικοινωνώντας ηλεκτρονικά στο eptygr@gmail.com από όπου μπορούν να ενημερωθούν για κάθε σχετικό θέμα.

Για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, υπάρχει επίσης η  επίσημη ιστοσελίδα www.epty.gr, με περισσότερες πληροφορίες για την Ένωση αλλά και με τακτικές δημοσιεύσεις σχετικές με τις εξελίξεις του κλάδου.