Οι “χρυσές” δουλειές της ACS του Θ. Φέσσα 

Σε χρυσοτόκο όρνιθα για τον όμιλο Quest, συμφερόντων του επιχειρηματία και πρώην προέδρου του ΣΕΒ Θεόδωρου Φέσσα, αποδεικνύεται η εταιρεία ταχυμεταφορών ACS, το όνομα της οποίας έχει ταυτιστεί με την υπηρεσία Courier στην Ελλάδα από το 1981 που ιδρύθηκε.
Η εταιρεία κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εμφάνισε κύκλο εργασιών 137 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 7,8% σε σχέση με το 2020. Για την ιστορία θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το 2015 οι πωλήσεις της ήταν “μόλις” 81 εκατ. ευρώ.

Η ανάπτυξη των εσόδων ήρθε από τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών οι οποίες παρουσίασαν διψήφια αύξηση, περίπου 11,5% παρά την υστέρηση του τέταρτου τετράμηνου σε σχέση με το 2020 (κατά το 2020 υπήρχε lockdown). Όμως τα έσοδα από τις υπηρεσίες ταχυδρομείου παρουσίασαν μείωση κατά 24% σε σχέση με το 2020 λόγω της επιτάχυνσης της από-υλοποίησης των λογαριασμών και εγγράφων ενώ η δραστηριότητα των υπηρεσιών ταχυδρομείου κατά το 2021 αφορά πλέον μόνο το 6,5% των συνολικών εσόδων.

Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA της εταιρείας διαμορφώθηκαν κατά το 2021 σε €21,4 εκατ. (υψηλότερα κατά περίπου 29,8% από το 2020) ενώ τα ΚΠΦ (EBT) ανήλθαν σε 18,6 εκατ. ευρώ υψηλότερα κατά 35% σε σχέση με το 2020. Η σημαντική ενίσχυση των κερδών οφείλεται και κατά περισσότερο από 3 εκατ. ευρώ σε αντιστροφή παλαιότερων αρνητικών προβλέψεων. Ακόμα και χωρίς αυτές τις προβλέψεις η πορεία των κερδών ήταν θετική αλλά με ηπιότερο ρυθμό. Πάντως και παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών ο απόλυτος αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της μειώθηκε στα 555 άτομα από 613 άτομα το 2020. Παρ’ όλα αυτά οι αμοιβές των εργαζομένων και οι λοιπές ασφαλιστικές και κοινωνικές επιβαρύνσεις ανήλθαν στο ποσό των 26,321 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ποσοστό 9,9% έναντι του 2020.
Η επένδυση των 40 εκατ. ευρώ

Σε επιχειρησιακό επίπεδο η εταιρεία προχώρησε σε αναβάθμιση των μηχανογραφικών της υποδομών και νέων λύσεων για τους πελάτες της, καθώς και σε ανάπτυξη του δικτύου των σημείων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) με στόχο την αύξηση του μεριδίου της στην αγορά αυτή. Η εταιρεία κατά το 2021 συνέχισε τις επενδύσεις για την ολοκλήρωση της νέας σύγχρονης εγκατάστασης της στην Αττική η οποία αναμένεται να είναι σε πλήρη λειτουργία το αμέσως προσεχές διάστημα.

Η εν λόγω εγκατάσταση εκτιμάται ότι θα προσδώσει στην εταιρεία νέες δυνατότητες και αυξημένη δυναμικότητα και θα της επιτρέψει να λειτουργεί πιο παραγωγικά αλλά και να αυξήσει τα μερίδια αγοράς της στα επόμενα χρόνια.
Πρόκειται για μια επένδυση, που θα φτάσει τα 40 εκατ. ευρώ  και αναπτύσσεται σε συνολική έκταση 26.750 τ.μ. Στο νέο κέντρο διαλογής θα εξυπηρετείται πλέον και ο μεγαλύτερος όγκος δεμάτων και επιστολών από όλη τη χώρα και το εξωτερικό, ενώ θα υπάρχουν κατά τον αρχικό σχεδιασμό 90 σημεία φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων. Θα μπορεί να εξυπηρετεί 50.000 αποστολές την ώρα και σε συνεργασία με το κέντρο διαλογής της Θεσσαλονίκης, η εταιρεία θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται έως και 60.000 αποστολές την ώρα.

Πέρυσι η ACS Μ. Α.Ε.Ε. κατά το 2021 λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας (Covid 19) έδωσε έμφαση στην εξομάλυνση της λειτουργίας της για την παράδοση των αποστολών δεμάτων, καθώς λόγω της συνεχώς μεταβαλλόμενης κατάστασης με τον περιοδικό περιορισμό της λειτουργίας των καταστημάτων της λιανικής, πρόκυψε αύξηση εσόδων αλλά ακόμα μεγαλύτερη αύξηση εξόδων.

Τι ετοιμάζει τη φετινή χρονιά
Για το 2022 η ACS βασίζει την ανάπτυξη των εσόδων της κυρίως στις υπηρεσίες ταχυμεταφορών. Η αγορά των υπηρεσιών ταχυμεταφορών εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει ανάπτυξη – κυρίως μετά το δεύτερο εξάμηνο λόγω του περυσινού lockdown την αντίστοιχη περίοδο – ενώ ο κλάδος του ταχυδρομείου θα παρουσιάσει μείωση λόγω της επιτάχυνσης της από-υλοποίησης των λογαριασμών.

Οι αρχικές εκτιμήσεις για το 2022 προέβλεπαν ήπια ανάπτυξη στα έσοδα της εταιρείας σε μονοψήφια επίπεδα. Παράλληλα, εκτιμάται περαιτέρω εξομάλυνση των λειτουργικών εξόδων η οποία θα βοηθήσει στην ενίσχυση της κερδοφορίας. Επιφυλάξεις υπάρχουν σχετικά με την επίδραση του υψηλού κόστους ενέργειας καθώς και των εξελίξεων της Ουκρανίας στην κατανάλωση και στην οικονομία.

Σε ότι αφορά τη μερισματική πολιτική της διοίκησης της ACS προωθεί τη διανομή ικανοποιητικού μερίσματος κάθε χρόνο, εφόσον τα μεγέθη της κερδοφορίας το επιτρέπουν.
Για τη χρήση του 2020, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 7.029.000 ευρώ. Για τη χρήση 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 5.002.800 ευρώ (15,16 ανά μετοχή) πλέον 480.000 ευρώ για το προσωπικό.