Έρευνα | Οι εταιρείες δυσκολεύονται να δουλέψουν με εξωτερικούς συνεργάτες

Αν και οι εκτιμήσεις ποικίλλουν ευρέως, μεταξύ 16,5 εκατομμυρίων και 56,7 εκατομμυρίων εργαζομένων στις ΗΠΑ εργάζονται σήμερα εκτός των παραδοσιακών υπαλληλικών ρυθμίσεων εργαζόμενου-εργοδότη. Το εξωτερικό εργατικό δυναμικό περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς τύπους μη παραδοσιακών εργασιακών ρυθμίσεων.

Οι εργαζόμενοι – εξωτερικοί συνεργάτες είναι εργαζόμενοι που εργάζονται για μια εταιρεία αλλά δεν ανήκουν στην επίσημη μισθοδοσία της. Η κατηγορία των εξωτερικών συνεργατών  μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συμβασιούχους με συμβάσεις έργου και τους προγραμματιστές εφαρμογών. Όλοι αυτοί οι συνεργάτες είναι συχνά απαραίτητοι για την επιτυχία των παγκόσμιων εταιρειών, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του MIT Sloan Management Review και της Deloitte. Οι περισσότεροι μεγάλοι οργανισμοί βασίζονται σε εξωτερικούς συνεργάτες για την εκτέλεση βασικών επιχειρηματικών λειτουργιών και οι περισσότεροι ηγέτες αναμένουν ότι η χρήση εξωτερικών συνεργατών θα παραμείνει σταθερή ή θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, φαίνεται πως οι εταιρείες ενδεχομένως δεν είναι προετοιμασμένες να αυξήσουν την εξάρτησή τους από αυτούς. Συγκεκριμένα, στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 4.078 διεθνείς ηγέτες και διευθυντές, διαπιστώθηκε ότι το 74% των ερωτηθέντων θεωρεί την αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνεργατών κρίσιμη για την επιτυχία. Ωστόσο, μόνο το 30% αισθάνεται ότι η εταιρεία του είναι προετοιμασμένη να διαχειριστεί ένα εργατικό δυναμικό που να βασίζεται όλο και περισσότερο σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Οι εξωτερικοί εργαζόμενοι έχουν μεγάλη ζήτηση το τελευταίο διάστημα, καθώς οι εταιρείες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ελλείψεις και υποστελέχωση, με το φαινόμενο της Μεγάλης Παραίτησης εξακολουθεί να υφίσταται σε έναν βαθμό. Μια έρευνα του Δεκεμβρίου 2021 από την πλατφόρμα ελεύθερων επαγγελματιών Upwork διαπίστωσε ότι το ποσοστό των μη προσωρινών ελεύθερων επαγγελματιών αυξήθηκε από 33,8% το 2020 σε 35% το 2021.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι εξωτερικοί συνεργάτες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην προώθηση των προσπαθειών για ποικιλομορφία, ισότητα και ένταξη. Σύμφωνα με την έκθεση του MIT Sloan Review και της Deloitte, αυτό μπορεί να αποτελέσει πεδίο ευκαιρίας για τους οργανισμούς που βασίζονται σε εξωτερικούς συνεργάτες, καθώς μόνο το 33% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι συμπεριέλαβαν τους εξωτερικούς συνεργάτες κατά τη μέτρηση του αντίκτυπου των πρωτοβουλιών DEI (Diversity, Equity and Inclusion), οι οποίες έχουν να κάνουν με την συμπερίληψη και την ποικιλομορφία στο εργασιακό περιβάλλον.

Ανικανότητα διαχείρισης εξωτερικών συνεργατών

Παρόλ’ αυτά, ένα σύνολο προκλήσεων εμποδίζουν την ικανότητα των εργοδοτών να προσλαμβάνουν, να απασχολούν και να διατηρούν εξωτερικούς συνεργάτες και freelancers. Όπως διαπίστωσε η έρευνα, ορισμένες παλιότερες πρακτικές και νοοτροπίες σε κάποιες εταιρείες μπορεί να τις κάνουν να επικεντρώνονται περισσότερο στους εσωτερικούς εργαζόμενους και να μην εξετάζουν την πιθανότητα εξωτερικών συνεργατών. Σε άλλες  εταιρείες αυτή η τάση οφείλεται σε νομικά και πολιτιστικά εμπόδια.

Και πάλι, ακόμα και οι εταιρείες που στράφηκαν σε εξωτερικούς συνεργάτες, φαίνεται ότι δυσκολεύτηκαν να τους διατηρήσουν. Μια έκθεση της PRO Unlimited που δημοσιεύtηκε τον Απρίλιο διαπίστωσε ότι, από μια ομάδα ερωτηθέντων εκτάκτων εργαζομένων που τερμάτισαν πρόωρα την εργασία τους, περισσότεροι από τους μισούς το έκαναν μέσα στους δύο πρώτους μήνες της εργασίας τους. Αυτό δείχνει πως οι μακροχρόνιες συνεργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες δεν είναι κάτι σύνηθες.

Όπως και να έχει, οι εταιρείες είναι πιθανό να βασίζονται όλο και περισσότερο στους εξωτερικούς συνεργάτες για να διαχειριστούν τις προκλήσεις που συνδέονται με την έλλειψη δεξιοτήτων και τη μεταβλητότητα της επιχειρηματικής ζήτησης. Η λύση έγκειται στην εξεύρεση τρόπων δημιουργίας πιο θετικών, ελκυστικών και αποτελεσματικών εργασιακών εμπειριών για αυτούς τους ανεξάρτητους επαγγελματίες.

Mε πληροφορίες από το HR Dive