Τα βήματα για προσβασιμότητα στον χώρο εργασίας

Η στροφή προς την εξ αποστάσεως εργασία διευκόλυνε ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, όπως τα άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιου είδους αναπηρία, πολλοί από τους οποίους δυσκολεύονταν για παράδειγμα στην καθημερινή τους μετακίνηση.

Ωστόσο, αυτό ουσιαστικά ανέδειξε πόσο τα άτομα με αναπηρία πολύ συχνά αγνοούνται στους εργασιακούς χώρους. Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες καταβάλλουν προσπάθειες να αγκαλιάσουν τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη (Diversity, Equity, Inclusion -DEI) στους εργασιακούς χώρους, χωρίς να εστιάζουν όμως όπως θα έπρεπε και στο κομμάτι της προσβασιμότητας. Έτσι ορισμένες εταιρείες πρόσθεσαν στις αξίες του DEI και το accessibility – προσβασιμότητα (DEIA), το οποίο περιλαμβάνει τους εργαζομένους με ψυχικές και σωματικές αναπηρίες.

Πιο συγκεκριμένα, με γνώμονα τις αξίες της DEIA, οι εταιρείες οικοδομούν πιο φιλόξενους και λειτουργικούς χώρους εργασίας, κάτι που συμβάλλει φυσικά και στην καλύτερη αποδοτικότητα των συγκεκριμένων εργαζόμενων. Από τη στιγμή που οι εργαζόμενοι έχουν την ελευθερία να είναι ο εαυτός τους, ενισχύεται και η αποτελεσματικότητα της εκάστοτε επιχείρησης.

Ενώ αρκετοί οργανισμοί έχουν καταβάλει προσπάθειες ώστε να δημιουργήσουν ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς για τους υπαλλήλους με νοητικές ή σωματικές αναπηρίες, ορισμένοι εργοδότες αδυνατούν να προσαρμόσουν τις επιχειρήσεις τους  στα δεδομένα της συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων, ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες τους. Για παράδειγμα στην περίπτωση που κάποιος υπάλληλος αντιμετωπίζει προβλήματα ακοής, κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής συνάντησης, θα μπορούσε η εταιρεία να προσφέρει τη δυνατότητα υπότιτλων.

Διαβάστε επίσης: Μια ολοκληρωμένη εικόνα του εργασιακού τοπίου για το 2022

Αυτή η κατηγορία εργαζομένων θα πρέπει να λάβει την απαραίτητη προσοχή και υποστήριξη από το ευρύτερο εργασιακό τοπίο, διότι μόνο έτσι θα μπορέσει να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητές της, να αισθανθεί ότι ανήκει σε μια ομάδα και είναι παραγωγική, και κατ’ επέκταση να ενισχύσει τα επίπεδα αποδοτικότητας της εκάστοτε επιχείρησης. Το ταξίδι προς ένα προσβάσιμο εργασιακό περιβάλλον δεν τελειώνει ποτέ. Με την πάροδο του χρόνου, θα προκύπτουν συνεχώς νέες προκλήσεις και ανάγκες, τις οποίες οι εταιρείες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους. Μερικές από αυτές είναι οι εξής:

Αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα που σχετίζονται με τις αξίες DEIA

Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός προσβάσιμου χώρου εργασίας είναι η εκπαίδευση. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να δημιουργηθούν χώροι, οι οποίοι θα αντεπεξέρχονται στις ανάγκες των υπάλληλων που αντιμετωπίζουν κάποιου είδους αναπηρία, χωρίς οι εργοδότες να αποκτήσουν πρώτα την απαραίτητη γνώση γύρω από τη συγκεκριμένη αναπηρία. Καλό θα ήταν λοιπόν σε πρώτη φάση οι εργοδότες να ενημερωθούν σωστά και στη συνέχεια να διαμορφώσουν έναν χώρο, ο οποίος να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συγκεκριμένων εργαζομένων.

Η υποστήριξη από την ηγεσία

Καθοριστικό σημείο αποτελεί και η υποστήριξη των εταιρειών από την εκάστοτε ηγεσία, κάτι που διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, καθώς μόνο έτσι μπορούν να υλοποιηθούν με επιτυχία όλες οι απαραίτητες αλλαγές που σχετίζονται με τις αξίες της DEIA και ειδικά με την προσβασιμότητα στους χώρους εργασίας, οικοδομώντας ένα επιτυχημένο μέλλον για την επιχείρηση.

Συλλογή δεδομένων

Προτού μία επιχείρηση υιοθετήσει κάποιου είδους εφαρμογή δυνατότητας προσβασιμότητας, οφείλει να συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με τους εργαζομένους μέσω εργαλείων έρευνας. Κατά τη διαδικασία της πρόσληψης, όταν οι υποψήφιοι εργαζόμενοι συμπληρώνουν τις απαραίτητες φόρμες συλλογής στοιχείων, θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνεται και κάποιο πεδίο, το οποίο να σχετίζεται με την αποκάλυψη της αναπηρίας τους. Κάτι τέτοιο αποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη εταιρεία λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τις αξίες DEIA, προτού διαμορφώσει το εργατικό δυναμικό της.

Ανάπτυξη υπεύθυνων εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Αφού οι εταιρείες συλλέξουν τα απαραίτητα δεδομένα που σχετίζονται με το εργατικό δυναμικό, τότε οι εργοδότες θα πρέπει να αναπτύξουν εκπαιδευτικά προγράμματα, μέσω των οποίων θα μιλούν στους υπαλλήλους τους ανοιχτά για τα θέματα της DEIA. Επιπλέον, ένας αποτελεσματικός τρόπος ώστε να γνωστοποιηθεί το κομμάτι της προσβασιμότητας είναι μέσω επιτροπών. Μια επιτροπή προσβασιμότητας μπορεί να χρησιμεύσει από τη μία ως φόρουμ για την παροχή υποστήριξης σε υπαλλήλους με αναπηρίες και από την άλλη ως μία ευκαιρία για νέες πρωτοβουλίες και ιδέες από ολόκληρη την εταιρεία. Πέρα από τους υπαλλήλους με αναπηρίες, είναι εξίσου σημαντικό και για τους υπαλλήλους χωρίς κάποια αναπηρία, να κατανοήσουν πλήρως τα θέματα προσβασιμότητας,

Η αξιολόγηση

Η ανάπτυξη ενός προσβάσιμου περιβάλλοντος απαιτεί συνεχή αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται οι νέες πρωτοβουλίες. Έτσι τα εργαλεία έρευνας μπορούν να υποστηρίξουν τη συγκεκριμένη αξιολόγηση και να βοηθήσουν στη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων.

Διαβάστε επίσης: Τι κάνει ευχάριστο ένα εργασιακό περιβάλλον;

Η προσβασιμότητα αποτελεί το κλειδί για έναν πλήρως λειτουργικό χώρο εργασίας. Ένας προσβάσιμος χώρος εργασίας δε συμβαίνει ως διά μαγείας, καθώς προαπαιτεί πολλά περισσότερα απ’ όσα φανταζόμαστε. Απαιτεί αξιολόγηση, έρευνα και εκπαίδευση προκειμένου αυτή η κατηγορία υπαλλήλων να καταφέρει να ξεδιπλώσει όλες τις ικανότητές της και να λειτουργήσει με αποδοτικό τρόπο. Κυρίως, όμως, ένας προσβάσιμος χώρος εργασίας επιτρέπει σε όλους τους εργαζομένους να είναι παρόντες ως ολοκληρωμένες προσωπικότητες, χωρίς να προβληματίζονται για τη διαχείριση ή την απόκρυψη ενός ζητήματος που αποτελεί συστατικό της ύπαρξής τους.

Με πληροφορίες από το HR Dive