Ο σημαντικός ρόλος της σωστής ηγεσίας στην COVID-19 εποχή

Η COVID- 19 εποχή που ξεκίνησε επίσημα από το 2020 και διαρκεί μέχρι σήμερα με τις μεταλλάξεις Δέλτα και Όμικρον, δημιούργησε εκτός από τα προβλήματα σωματικής υγείας και μια σειρά οικονομικών αλλά και ψυχολογικών προβλημάτων στους ανθρώπους παγκόσμια.

Στον εργασιακό χώρο επικρατεί πολύ σωστά το «remote working» για λόγους υγειονομικής ασφάλειας και «social distancing» των εργαζομένων.

Είναι αρκετές εκείνες οι εταιρείες που έχουν προσφέρει τον κατάλληλο εξοπλισμό στους εργαζομένους τους ώστε να μετατραπούν τα σπίτια τους σε «home offices». Άλλες εταιρείες προσέφεραν ενισχυμένα προγράμματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους εργαζομένους και τους συγγενείς Α’ βαθμού, με σκοπό εκείνοι να νιώθουν ασφάλεια σε περίπτωση νόσησης και νοσηλείας. Άλλες εταιρείες προσέφεραν δωρεάν γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης στους εργαζομένους τους με σκοπό επίσης την ψυχολογική υποστήριξη κατά την διάρκεια των lockdowns.

Όλα τα παραπάνω είναι πολύ σημαντικές κινήσεις για την υποστήριξη και το well being των εργαζομένων. Ωστόσο, κάτι που είναι ακόμη σημαντικότερο είναι η σωστή εκπαίδευση «εκ των έσω» σε θέματα coaching και ενδυνάμωσης «remote – digital» ομάδων. Δυστυχώς, λίγες, έως και ελάχιστες, είναι οι εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο που ενίσχυσαν τις ψυχολογικές/ coaching ικανότητες των ηγετικών τους στελεχών με εξειδικευμένα εκπαιδευτικά επιμορφωτικά προγράμματα remote coaching, ώστε να μπορούν και αυτοί με τη σειρά τους να βοηθήσουν τους υφισταμένους των ομάδων που διοικούν.

Τα απόνερα που δημιούργησε η COVID-19 εποχή με τον εγκλεισμό και τη remote εργασία δεν είναι ορατά εκ πρώτης όψεως και θα φανούν στο άμεσο μέλλον. Ωστόσο, είναι εδώ και δεν πρόκειται να φύγουν. Βάσει έγκυρων ακαδημαϊκών ερευνών επί του θέματος παρατηρήθηκε πως κατά τη διάρκεια της COVID εποχής τα κρούσματα της ενδοοικογενειακής βίας δυστυχώς έχουν αυξηθεί, πολλοί εργαζόμενοι έχουν βιώσει τουλάχιστον ένα burn-out κατά τη διάρκεια της πανδημίας, άλλοι έχουν παρατηρήσει αύξηση του βάρους τους, ενώ οι περισσότεροι νιώθουν φόβο για την υγεία τους και όσοι  μάλιστα είναι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής (πωλητές, κτλ.) νιώθουν ανασφάλεια στην εργασία τους, λόγω της μετάδοσης της COVID,  όταν έρχονται κοντά σε κόσμο.

Όλα τα παραπάνω ενισχύουν την ανάγκη ύπαρξης εξειδικευμένων business coaches στις εταιρείες, οι οποίοι θα εκπαιδεύσουν τα ηγετικά στελέχη, ώστε να ενισχύσουν τουλάχιστον δύο (2) βασικές επιχειρησιακές και ηγετικές ικανότητες όπως:

  1. Την Ενσυναίσθηση

  2. Τη Συμβουλευτική- Coaching remote ομάδων

Για να είμαστε όμως και δίκαιοι, όλο αυτό που βιώνουμε παγκόσμια είναι τελείως πρωτόγνωρο. Οι μεγάλες εταιρείες βρέθηκαν αντιμέτωπες με κάτι που κανένα crisis management σενάριο δεν είχε προβλέψει σε αυτόν τον βαθμό και διάρκεια. Επομένως οι εταιρείες έπρεπε να θέσουν πολύ γρήγορα τις βάσεις της remote εργασίας σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα το well being των εργαζομένων τους.

Σήμερα όμως, δύο (2) χρόνια μετά την πανδημία, είναι επιτακτική η ανάγκη οι εταιρείες και τα τμήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού να εντάξουν στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες για τα ανώτερα στελέχη τους που διοικούν ομάδες, ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης σε ενότητες: coaching, ψυχολογικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης προσωπικού. Με τον τρόπο αυτό οι εταιρείες θα αποτρέψουν τυχόν μελλοντικά burn-out, θα συσφίγξουν το engagement με τους εργαζομένους, θα αποτρέψουν το turn-over και τις παραιτήσεις στελεχών τους και τελικώς θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και την απόδοση- performance του οργανισμού τους.

Από τον Φάνη Αριτζή

Founder of www.catharsies.com Coaching services
Certified NLP & Business Development Coach
MBA | MSC | MA | BA
Συγγραφέα του #UNIQY
Linkedin
https://www.instagram.com/catharsies_newyou/