Η Starbucks δεσμεύεται για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τον άνθρωπο, τον καφέ και τον πλανήτη.

Σημαντικές πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο

Με αφορμή τη φετινή 50η επέτειο της Starbucks, η εταιρεία οραματίζεται τα επόμενα 50 της χρόνια, έχοντας αυξημένη την αίσθηση του επείγοντος και την πεποίθηση ότι πρέπει να προκαλέσουμε τόσο τον εαυτό μας όσο και τους άλλους, να κάνουμε μεγαλύτερα όνειρα και να αυξήσουμε την ενσυναίσθησή μας όσον αφορά την φροντίδα του πλανήτη τον οποίο μοιραζόμαστε.

Είναι ευρέως γνωστό ότι οι πόροι του πλανήτη είναι, πλέον, περιορισμένοι και η συνετή χρήση τους έχει καίρια σημασία. Η βιωσιμότητα αφορά την ευθύνη και την δέσμευση προς τις μελλοντικές γενιές και τον κόσμο στον οποίο θα ζουν. Οι βιώσιμες πρακτικές υποστηρίζουν την υγεία και την ζωή για τους ανθρώπους, τον πλανήτη, αλλά και τις οικονομίες. Η αειφόρος ανάπτυξη υποστηρίζει την Αποστολή και τις Αξίες της Starbucks για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για τον άνθρωπο, τον καφέ και το περιβάλλον. 

Παγκόσμιες Πρωτοβουλίες για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον

Ο στόχος της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια είναι να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και να είναι σε θέση να προσφέρει περισσότερα από όσα λαμβάνει από το περιβάλλον και τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται. 

Το “Circular Cup”, το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά φέτος στο Ηνωμένο Βασίλειο, προέρχεται από 6 ανακυκλωμένα χάρτινα ποτήρια. Από αυτόν τον Σεπτέμβρη θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα. Απώτερος στόχος της εταιρείας είναι να το τοποθετήσει σε όλα της τα καταστήματα στην Ευρώπη μέσα στο έτος. 

Οι στόχοι που θέλει να επιτύχει η Starbucks έως το 2030 περιλαμβάνουν:

 • Μείωση των ρύπων κατά 50%  σε ότι αφορά την άμεση λειτουργία της εταιρίας καθώς και την εφοδιαστική αλυσίδα

 • 50% μείωση του νερού που χρησιμοποιείται για την άμεση λειτουργία των καταστημάτων και την παραγωγή καφέ

 • 50% μείωση των αποβλήτων που αποστέλλονται σε χώρους υγειονομικής ταφής από τα καταστήματα, λόγω της ευρύτερης στροφής προς μια κυκλική οικονομία

Πιο συγκεκριμένα, για την εταιρεία είναι πολύ σημαντικό:

 • να προσφέρει περισσότερες επιλογές ροφημάτων και τροφίμων φυτικής προέλευσης

 • να απομακρύνει τις συσκευασίες μιας χρήσης και να αυξήσει τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων ποτηριών και θερμός

 • να διαχειρίζεται καλύτερα τα απόβλητα, διασφαλίζοντας περισσότερη επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και εξάλειψη σπατάλης φαγητού

 • να επενδύει σε βιωσιμότερες αγρονομικές πρακτικές, με στόχο την προστασία και διατήρηση των δασών, ενώ ταυτόχρονα να διασφαλίζει και την καλύτερη διαχείριση του νερού

 • να διαθέτει καταστήματα που να έχουν φτιαχτεί με υλικά που είναι άκρως φιλικά προς το περιβάλλον

Η Starbucks είναι υπερήφανη για το γεγονός ότι έχει καταφέρει να κάνει πράξη τη δέσμευσή της. Συγκεκριμένα, έχει πετύχει το 99% του καφέ της να το προμηθεύεται μέσω ηθικών και υπεύθυνων διαδικασιών, μέσα από τις Εφαρμογές Ισοτιμίας Καφέ και Καλλιεργητή (C.A.F.E.). Αυτό είναι μια από τις πρώτες πιστοποιήσεις προτύπων βιωσιμότητας της βιομηχανίας του καφέ, η οποία είναι επικυρωμένη από τρίτους, ειδικούς του χώρου.

 

Εφαρμογές C.A.F.E.

Οι Εφαρμογές C.A.F.E. αναπτύχθηκαν από την εταιρεία σκόπιμα, καθώς αδυνατούσε να βρει κάποιο σύστημα πιστοποίησης που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την Προμήθεια με Ήθος και Υπευθυνότητα. Μέσω του C.A.F.E. καταφέρνει να διατηρεί προσωπικές σχέσεις με κάθε καλλιεργητή ξεχωριστά, να διασφαλίζει τη δίκαιη τιμή για κάθε έναν στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, να προστατεύει τους πράσινους κόκκους καφέ μέσω συχνών ελέγχων ποιότητας που πραγματοποιούνται καθοδόν προς τις εγκαταστάσεις καβουρδίσματος και, τέλος, να βελτιώνει διαρκώς την εφοδιαστική της αλυσίδα προκειμένου να εξασφαλίζει την ποιότητα και την φρεσκάδα του καφέ. Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες της για Προμήθεια Καφέ με Ήθος και Υπευθυνότητα, Εφαρμογές C.A.F.E., περιλαμβάνουν τέσσερις τομείς: Ποιότητα, Οικονομική Διαφάνεια, Κοινωνική Ευθύνη και Περιβαλλοντική Ηγεσία.

 • Ποιότητα

Για την Starbucks, η αγορά καφέ περιλαμβάνει μια σειρά από ελέγχους από την Ομάδα Ποιότητας της, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο καφές ανταποκρίνεται στα υψηλά ποιοτικά της κριτήρια. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από γευστικές δοκιμές (cupping). Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα του καφέ, τόσο υψηλότερη είναι και η τιμή που καταβάλλεται στον καλλιεργητή. 

 • Οικονομική διαφάνεια

Από το 1998, η Starbucks άλλαξε τον κλάδο, με την εφαρμογή πλήρους οικονομικής διαφάνειας. Οι προμηθευτές της (καλλιεργητές, παραγωγοί, εξαγωγείς) πρέπει να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία για τις πληρωμές που γίνονται για τον πράσινο καφέ σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένου του ποσού που καταβλήθηκε απευθείας στους αγρότες για τον καφέ τους. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η πλήρης οικονομική διαφάνεια τιμής για κάθε καφέ που αγοράζεται. 

 • Κοινωνική ευθύνη

Η κοινωνική ευθύνη αφορά όλους τους ανθρώπους. Οι παραγωγοί καφέ πρέπει να προστατεύσουν τα δικαιώματα των ανθρώπων που εργάζονται στις φάρμες τους και πρέπει να εφαρμόσουν μέτρα που προάγουν ένα ασφαλές, δίκαιο και ανθρώπινο περιβάλλον εργασίας. Η κοινωνική ευθύνη περιλαμβάνει, επίσης, την παροχή αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και επενδύσεις σε τομείς όπως στέγαση, ύδρευση (πηγάδια για νερό), πρόσβαση σε εκπαίδευση και ιατρική περίθαλψη. Οι Εφαρμογές C.A.F.E. απαιτούν από τους προμηθευτές να μην κάνουν διακρίσεις στις πρακτικές πρόσληψης και ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να πληρώνονται τουλάχιστον τον ελάχιστο νόμιμο μισθό σε τακτική βάση.

 • Περιβαλλοντική Ηγεσία

Όταν οι παραγωγοί καφέ λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των οικοσυστημάτων στα οποία ζουν, διασφαλίζουν ότι η γη θα είναι αρκετά υγιής για να υποστηρίξει τη γεωργία (και τη διαβίωση όλων των εμπλεκομένων) για τα επόμενα χρόνια. Για την ανάπτυξη και την επεξεργασία καφέ, πρέπει να εφαρμοστούν περιβαλλοντικά μέτρα για τη διαχείριση των αποβλήτων, την προστασία της ποιότητας του νερού, εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, διατήρηση βιοποικιλότητας και μείωση της χρήσης αγροτικών χημικών.

Πώς η Starbucks κάνει πράξη τη δέσμευσή της για τη βιωσιμότητα του καφέ

Η Starbucks αγοράζει το 3% της παγκόσμιας παραγωγής καφέ, που καλλιεργείται από περισσότερους από 400.000 καλλιεργητές καφέ. Το 99% του καφέ της καλλιεργείται, έχει αγοραστεί και πωληθεί με υπευθυνότητα και ήθος. Στόχος της εταιρείας είναι ο καφές της να γίνει το πρώτο γεωργικό προϊόν με βιώσιμη καλλιέργεια και παραγωγή. Επιπλέον, η εταιρεία έχει αναπτύξει ανθεκτικά στο κλίμα καφεόδεντρα, τα οποία μοιράζεται με τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου. Η σκουριά των καφεόδεντρων συνεχίζει να αποτελεί τη μεγαλύτερη επίπτωσης της κλιματικής αλλαγής. Για την καταπολέμηση της σκουριάς των καφεόδεντρων, η Starbucks έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα δωρεάς υγιών καφεόδεντων “100 Million Trees Programme” και μέχρι το 2025 σκοπεύει να δωρίσει 100 εκατομμύρια υγιή καφεόδεντρα σε καλλιεργητές. Μέχρι στιγμής περισσότερα από 30 εκατομμύρια καφεόδεντρα έχουν δοθεί σε καλλιεργητές καφέ από το 2015. 

Η Starbucks, επίσης, ενισχύει τους μικρούς καλλιεργητές, αφού οι περισσότερες από το 90% των 500.000+ καλλιεργειών, από τις οποίες προμηθεύεται καφέ, είναι μικρές. Εκτός αυτού, υπάρχουν περισσότερες από 70 χώρες που παράγουν καφέ και η Starbucks αγοράζει καφέ από 30 από αυτές. Τέλος, το 2018, η εταιρεία ανακοίνωσε μια στρατηγική και δράσεις που θα επηρεάσουν θετικά 250.000 γυναίκες και κορίτσια σε κοινότητες καλλιέργειας καφέ, τσαγιού και κακάο έως το 2025. 

Για την εταιρεία, λοιπόν, επιτυχία των καλλιεργητών καφέ με τους οποίους συνεργάζεται αποτελεί ένα ζωτικής σημασίας συστατικό της δικής της επιτυχίας. Η Starbucks επιδιώκει να διασφαλίσει την μακροχρόνια παραγωγή ποιοτικού καφέ, ενώ παράλληλα  χτίζει αμοιβαίες κερδοφόρες σχέσεις  με τους καλλιεργητές καφέ και τις κοινότητες με τις οποίες συνεργάζεται.

Για την βελτίωση της βιώσιμης παραγωγής, η εταιρεία διαθέτει 9 Κέντρα Υποστήριξης Καλλιεργητών, προσφέροντας δωρεάν πρόσβαση στα πιο πρόσφατα ευρήματα των γεωπόνων της Starbucks, συμπεριλαμβανομένων νέων ποικιλιών ανθεκτικών σε ασθένειες καφεόδενρων και προηγμένων τεχνικών διαχείρισης του εδάφους. Μέχρι σήμερα, έχουν εκπαιδευτεί περίπου 52.000 καλλιεργητές καφέ και στόχος είναι να εκπαιδευτούν 200.000 μέχρι το 2021. Παράλληλα, μέσα από το πρόγραμμα  Global Farmer Fund Program, επενδύει σημαντικά ποσά για  την χρηματοδότηση των καλλιεργητών καφέ, ώστε να είναι σε θέση να ανανεώνουν την καλλιέργειά τους και να εφαρμόζουν πρακτικές βιώσιμης καλλιέργειας.

Όλοι μαζί για έναν καλύτερο πλανήτη: Οι πρωτοβουλίες της Starbucks στην Ελλάδα

Η Starbucks είναι πολυ ευαισθητοποιημένη όσον αφορά το περιβάλλον. Μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και προσπαθεί με αισιοδοξία για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο «αύριο». Η εταιρεία είναι γνωστή για τις αδιάλειπτες δράσεις της σε παγκόσμιο επίπεδο, την καινοτομία με τη χρήση προϊόντων φυτικής προέλευσης, καθώς και τις συνεχείς βελτιώσεις των συσκευασιών της (π.χ. χάρτινα ποτήρια από ανακυκλωμένες ίνες, επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια). Επιθυμεί τα προϊόντα της να είναι φτιαγμένα από ανακυκλωμένα υλικά, καθώς και να είναι τα ίδια εύκολα ανακυκλώσιμα. Στην Ελλάδα, η εταιρεία κάνει τη διαφορά προσφέροντας μια σειρά βραχυπρόθεσμων αλλά και μακροπρόθεσμων πρωτοβουλιών που εξυπηρετούν το κοινό καλό.

Λιγότερο πλαστικό

Ο αγώνας της Starbucks για μείωση του πλαστικού που χρησιμοποιείται στα καταστήματά της έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από την κοινοτική οδηγία και προθεσμία. Συγκεκριμένα, από τον Ιούλιο του 2018 η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα εξαλείψει τα πλαστικά της καλαμάκια σε περισσότερα από 30.000 καταστήματα σε όλο τον κόσμο, γεγονός που επιτεύχθηκε στην περιοχή ΕΜΕΑ τον Ιανουάριο του 2021. 

Πλέον, όλα τα αγαπημένα κρύα ροφήματα Starbucks σερβίρονται χωρίς καλαμάκι και με 100% ανακυκλώσιμο καπάκι. Από τον Σεπτέμβριο του 2020, η Starbucks προσφέρει το 100% ανακυκλώσιμο αυτό καπάκι για κρύο ροφήματα, το οποίο δεν απαιτεί τη χρήση καλαμακιού. Με την τοποθέτησή του στο ποτήρι, ο καταναλωτής μπορεί να πιει το ρόφημα απευθείας από το στόμιό του και, έτσι θα αντικατασταθούν 1 δισεκατομμύριο πλαστικά καλαμάκια παγκοσμίως. Παράλληλα, από τον Ιανουάριο του 2021, η εταιρεία έχει αντικαταστήσει όλα τα πλαστικά καλαμάκια με χάρτινα. Έτσι, όταν κάποιος χρειαστεί ή θελήσει να χρησιμοποιήσει καλαμάκι, μπορεί να το κάνει με βιώσιμο τρόπο. Επιπλέον, από τον Απρίλιο του 2021 η Starbucks έχει καταργήσει τα πλαστικά μαχαιροπίρουνα και προσφέρει αποκλειστικά ξύλινα. 

Μια ακόμη πολύ σημαντική κίνηση της εταιρείας είναι ότι προωθεί την επαναχρησιμοποίηση των θερμός. Συγκεκριμένα, ενθαρρύνει τους πελάτες να επισκέπτονται τα καταστήματά της με το δικό τους θερμός, το οποίο θα φέρνουν από το σπίτι, προσφέροντάς τους έκτπωση 25 λεπτών σε οποιοδήποτε ρόφημα παραγγείλουν, εφόσον έχουν επισκεφθεί το κατάστημα φέρνοντας δικό τους θερμός. Τα επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια και θερμός αποτελούν πιο «πράσινη» επιλογή και για αυτόν τον λόγο η εταιρεία προωθεί με κάθε τρόπο την χρήση τους. Για να γίνει η επαναχρησιμοποίηση ποτηριών εξίσου εύκολη και προσιτή για όλους, η εταιρεία έχει θέσει την τιμή τους στα 2€. 

Όσον αφορά τα απόβλητα από τις συσκευασίες της, συμπεριλαμβανομένων και των πλαστικών, τα τελευταία χρόνια η Starbucks συνεργάζεται με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), συνεισφέροντας οικονομικά στο έργο του Οργανισμού για την Ανακύκλωση μέσω του Μπλε Κάδου. Ήδη από το 2019, η εταιρεία συμμετέχει πιο ενεργά στην Ανακύκλωση Συσκευασιών μέσω του Μπλε Κάδου, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντας μέρος υλικών συσκευασίας στους κάδους αυτούς. 

Η συμβολή της Starbucks στη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων

Από το 2016 η Starbucks συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα «Διάσωσης & Προσφοράς Τροφίμων» της οργάνωσης «Μπορούμε». Με αυτόν τον τρόπο στηρίζει την αύξηση της υποστήριξης των συνανθρώπων που το έχουν ανάγκη, ενώ παράλληλα συμβάλλει στο να μην χαραμίζεται καμία μερίδα φαγητού. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια προβλήματα και έχει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία, αφού όταν πετάμε φαγητό, σπαταλάμε παράλληλα και όλους τους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του, όπως η γη, το νερό, η ενέργεια, η εργασία. 

Το «Μπορούμε» δικτυώνει τα καταστήματα Starbucks με κοινωφελείς φορείς, ιδρύματα, συσσίτια, κοινωνικές υπηρεσίες δήμων, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες και τη γεωγραφική εγγύτητα του εκάστοτε φορέα – αποδέκτη. Έτσι, συντονίζεται η παραλαβή της κάθε προσφοράς από τον φορέα – αποδέκτη των κωδικών τρόφιμων που είναι πλέον προς πώληση για την επόμενη ημέρα, συνήθως προς το τέλος της ημέρας.

Παρά τις δύσκολες συγκυρίες, η εταιρεία συμμετείχε ενεργά και το 2020 αλλά με μικρότερο αριθμό καταστημάτων και συνεχίζει και το 2021 με ακόμη περισσότερα καταστήματα. Στόχος της είναι, ολοένα και περισσότερα καταστήματα -αν όχι όλα- να συμβάλλουν ενεργά στην πρωτοβουλία αυτή και γιατί όχι όλα εφόσον υπάρχει φυσικά ανάγκη από τοπικούς φορείς και πληρούνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις.

Τα τελευταία 4 χρόνια έχει διασώσει και προσφέρει με Κοινωφελείς Φορείς 77.042 μερίδες φαγητού. 

Στην χώρα μας, η σπατάλη τροφίμων συνυπάρχει, δυστυχώς με υψηλά επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας (1,4 εκατ.  άτομα, 12,9% του πληθυσμού της χώρας). Συνεπώς, οι δράσεις της Starbucks που σχετίζονται με την μείωση της σπατάλης αυτής, θα έχουν πολλαπλές θετικές επιρροές, με κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. 

Επαναχρησιμοποίηση του «Καφέ»

Τα καταστήματα Starbucks προσφέρουν στους πελάτες τη δυνατότητα να προμηθεύονται δωρεάν το ίζημα του καφέ, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως λίπασμα για τα φυτά τους, καθώς αποτελεί μια από τις πιο οικολογικές επιλογές που ενισχύουν την ανάπτυξή τους. 

Συμμετοχή στο project «κάΦσιμο» – Ανακύκλωση Υπολείμματος Καφέ

Μέσα από τα δύο καταστήματα Starbucks στη Θεσσαλονίκη, η εταιρεία συμμετέχει στο έργο της ΜΚΟ που συλλέγει το στερεό υπόλειμμα του καφέ και το μετατρέπει σε πρώτη ύλη για την παραγωγή ενέργειας. Έτσι, σε καθημερινή βάση, συλλέγει και προσφέρει τον «θησαυρό» της, ο οποίος από λήμμα μετατρέπεται σε ένα πολύτιμο βιοκαύσιμο.

Μικρή κούπα, μεγάλο πάθος

Μια τέλεια κούπα καφέ, πρέπει να συνδυάζει βασικές αρχές τεχνογνωσίας και αγροτικής επιστήμης, με την προσωπική φροντίδα όλων όσων συμβάλλουν στη δημιουργία της. Tα Starbucks, φροντίζουν ο καφές που απολαμβάνουμε να πληροί, σε όλα τα στάδια, αυτές τις προδιαγραφές και όχι μόνο.

Για να μπορούν με σιγουριά να πουν πως μας προσφέρουν τον καλύτερο καφέ:

 • επιλέγουν μόνο την καλύτερη ποιότητα καφέ Arabica, που καλλιεργείται σε υψόμετρο 900 -1.500 μέτρων

 • ειδικοί συνεργάτες τους ταξιδεύουν 18 εβδομάδες κάθε χρόνο στις χώρες προέλευσης καφέ, ανακαλύπτουν τις καλύτερες και πιο σπάνιες ποικιλίες, μαθαίνουν περισσότερα για τον καφέ και ενδυναμώνουν τις σχέσεις τους με όσους τον καλλιεργούν και τον προμηθεύουν

 • διασφαλίζοντας έτσι ότι τα Starbucks θα έχουν την πρώτη επιλογή ανάμεσα στις καλύτερες σοδειές του κόσμου

 • για την τελική επιλογή των κόκκων τους, προηγείται γευστική δοκιμή περισσότερων από 250.000 φλιτζανιών καφέ τον χρόνο

 • Οι δοκιμαστές του καφέ τους, αξιολογούν 28 διαφορετικά δείγματα και δοκιμάζουν 168 ατομικές κούπες καφέ ανά ημέρα, μέχρι να ανακαλύψουν την ιδανική ποικιλία

Ως ιδρυτικό μέλος της Πρωτοβουλίας Sustainable Coffee Challenge, η εταιρεία συνεργάζεται με το σύνολο του Κλάδου Καφέ, ώστε ο καφές να γίνει το πρώτο βιώσιμο αγροτικό προϊόν στον  κόσμο. Το 2017 η πρωτοβουλία Sustainable Coffee Challenge ξεκίνησε τις πρώτες ενέργειες δικτύων συλλογικής δράσης και επένδυσης του Κλάδου.  Για παράδειγμα ένα από τα πρώτα Δίκτυα Δράσης ασχολείται με το ζήτημα της γήρανσης των δέντρων. Η πρόσφατη δέσμευση της Starbucks για παροχή 100 εκατομμυρίων δένδρων στους αγρότες έως το 2025 ενισχύει προσθετικά και σημαντικά το έργο της πρωτοβουλίας The Sustainable Coffee Challenge, η οποία ανακοίνωσε πρόσφατα μια συλλογική κλαδική προσπάθεια για την αναφύτευση  1 δις δέντρων καφέ.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια η Starbucks έχει επενδύσει περισσότερα από 150 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη των κοινοτήτων καλλιεργητών καφέ. Κοινά προγράμματα και ενέργειες με τους καλλιεργητές καφέ – συμπεριλαμβανομένων των  Εφαρμογών Ισότιμης Καφέ – Καλλιεργητή (C.A.F.E.), Κέντρα Υποστήριξης Καλλιεργητών, χρηματοδότηση (πρόσβαση σε προσιτές πιστώσεις & δάνεια) καλλιεργητών καφέ και έργα  για την προστασία δασών με έμφαση στην «δέσμευση άνθρακα & απομάκρυνσή του από την ατμόσφαιρα». Όλα αυτά τα προγράμματα υποστηρίζουν άμεσα τη βελτίωση των μέσων διαβίωσης των καλλιεργητών και την διασφάλιση μακροχρόνιας παραγωγής ποιοτικού καφέ.

Δημιουργία Ευκαιριών

Εκτός των πολυάριθμων δράσεων τις εταιρείας που επικεντρώνονται στο περιβάλλον και σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους, προσφέρει και ευκαιρίες απασχόλησης και εκπαίδευσης σε ανθρώπους που τις χρειάζονται. Συγκεκριμένα, η Starbucks EMEA, έχει κάνει 511 προσλήψεις μεταναστών σε 12 χώρες σε συνεργασία με τοπικά ΜΚΟ, ενώ προσφέρει δυνατότητα πρακτικής άσκησης με περισσότερες από 2.000 πρακτικές εξασκήσεις σε όλη την περιοχή ΕΜΕΑ, συμπεριλαμβάνοντας και νέο πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης σε Γερμανία και Ιταλία.

Όσον αφορά την εκπαίδευση, η Starbucks μελέτησε για περισσότερα από δύο χρόνια την νέα προσέγγιση για ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων γύρω από τον καφέ για τους partners (εργαζομένους) της ώστε να προσφέρει μια νέα εναλλακτική από το Πρόγραμμα Coffee Masters. Μία  ομάδα Ειδικών στον Καφέ της Starbucks από όλον τον κόσμο – εκπαιδευτές καφέ, αγοραστές, καβουρδιστές, γεωπόνοι, ειδικοί ποιότητας – συγκεντρώθηκαν για να συνεργαστούν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης καφέ που θα βοηθούσε τους partners που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις γνώσεις τους για τον καφέ – σε οποιοδήποτε σημείο του ταξιδιού τους στον καφέ – και για να βρουν ή να αναζωπυρώσουν το πάθος τους για τον καφέ. Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων δεσμεύτηκε να δημιουργήσει μια Starbucks Coffee Academy για όσους ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν τον κόσμο του καφέ, συμπεριλαμβανομένων partners, φίλων, οικογένειας και πελατών.

Πλέον από το 2021, η Starbucks προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους partners στην περιοχής της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής να βελτιώσουν τις γνώσεις τους για τον Καφέ μέσα από την Starbucks Global Academy. Πρόσβαση σε περισσότερα από 40 διαδικτυακά μαθήματα για να εμπλουτίσουν και διευρύνουν τις γνώσεις τους από τα βασικά για την γευσιγνωσία και παρασκευή του καφέ, τη φιλοσοφία της εταιρίας για το καβούρδισμα καθώς και περαιτέρω εμβάθυνση στην προέλευση του καφέ σε τρία διαφορετικά επίπεδα που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Εκτός από την Starbucks Coffee Academy, οι partners στην Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης και εξέλιξης συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικές δράσεις όπως εσωτερικά σεμινάρια, επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών φορέων, επιμορφωτικά ταξίδια στο εξωτερικό, κ.α..

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here