Ποιές ήταν οι επιπτώσεις του Covid-19 στα παιδιά; 

Η καθημερινή ζωή των οικογενειών έχει επηρεαστεί σημαντικά λόγω της πανδημίας. Και με το κλείσιμο των σχολείων και των παιδικών σταθμών να αναγκάζει πολλά παιδιά να παραμένουν στο σπίτι, η ανάπτυξη της μελλοντικής μας γενιάς έχει διαταραχθεί. 

Ποιες είναι όμως οι μεγαλύτερες ανησυχίες των γονέων; 

Κοινωνική ανάπτυξη 

Η κοινωνική ανάπτυξη είναι ο τομέας στον οποίο οι γονείς θεωρούν ότι τα παιδιά τους (ηλικίας 0-22 ετών) έχουν επηρεαστεί περισσότερο αρνητικά. Σε παγκόσμιο επίπεδο, 1 στους 3 γονείς αναφέρει ότι η κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών του έχει επηρεαστεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας (31%). 

Αυτό είναι παρόμοιο σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, αν και οι νεαροί ενήλικες ανέφεραν ότι επηρεάστηκαν περισσότερο αρνητικά (16%). Η κοινωνική ανάπτυξη αναφέρθηκε ότι βελτιώθηκε περισσότερο στη νεότερη ηλικιακή ομάδα (0-4 ετών), με το 26% να βλέπει βελτίωση. 

Όταν ρωτήθηκαν σχετικά με τις ανησυχίες που αφορούν τα νεαρά ενήλικα παιδιά, το 34% των γονέων δήλωσε ότι τα παιδιά τους έχασαν την κοινωνική εμπειρία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ακολούθησαν οι ανησυχίες για την εξεύρεση εργασίας (24%) και την οικονομική τους στήριξη (22%). 

Εκπαιδευτική πρόοδος 

Η εκπαιδευτική πρόοδος είναι ο δεύτερος υψηλότερος τομέας ευημερίας που επηρεάστηκε αρνητικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, 1 στους 4 γονείς πιστεύει ότι η εκπαίδευση των παιδιών του έχει υποφέρει. Όπως και η κοινωνική ανάπτυξη, οι γονείς πιστεύουν ότι η εκπαιδευτική πρόοδος των μεγαλύτερων παιδιών τους έχει υποφέρει περισσότερο από εκείνη των μικρότερων παιδιών. 1 στους 3 γονείς δηλώνει ότι τα παιδιά του ηλικίας 0-4 ετών σημείωσαν βελτίωση στην εκπαιδευτική τους πρόοδο. 

Ψυχική υγεία και συναισθηματική ευημερία 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 17% των γονέων αναφέρει ότι η ψυχική υγεία και η συναισθηματική ευημερία των παιδιών τους επλήγησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σχεδόν 1 στους 3 γονείς (30%) που ερωτήθηκαν δηλώνουν ότι πράγματι βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η συναισθηματική ευημερία των μικρότερων παιδιών επηρεάστηκε λιγότερο αρνητικά σύμφωνα με τους γονείς τους (μόνο το 14% δηλώνει ότι ταλαιπωρήθηκε). 

Ωστόσο, δεν αναφέρθηκε το ίδιο για την ψυχική υγεία και ευημερία των νεαρών ενήλικων παιδιών τους. Οι γονείς λένε ότι υπέφερε για το 24% των παιδιών ηλικίας 18-22 ετών. 

Πάνω από το ένα τρίτο των γονέων (35%) αναζήτησαν υποστήριξη ψυχικής υγείας για το παιδί τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι Γάλλοι γονείς έχουν απευθυνθεί περισσότερο για υποστήριξη (52%), ενώ οι Γερμανοί (22%) και οι Βρετανοί (24%) γονείς έχουν αναζητήσει τη λιγότερη υποστήριξη από τις χώρες που καλύπτει η μελέτη. 

Σωματική υγεία 

Μετά τη συναισθηματική ευημερία, η σωματική υγεία ήταν η πτυχή της ευημερίας των παιδιών που οι γονείς ανέφεραν ότι βελτιώθηκε περισσότερο (27%). 

Τα μικρότερα παιδιά ανέφεραν ότι βελτιώθηκαν περισσότερο από τα μεγαλύτερα παιδιά, με το 32% των παιδιών ηλικίας 0-4 ετών και το 29% των παιδιών ηλικίας 5-13 ετών να βελτιώνονται. Τα παιδιά ηλικίας 18-22 ετών ανέφεραν ότι βελτιώθηκαν λιγότερο (18%) και υπέφεραν περισσότερο (20%). 

Η σωματική υγεία αναφέρθηκε ως “περίπου η ίδια” από το 58% των γονέων – καθιστώντας την την κατηγορία ευημερίας στην οποία σημειώθηκε ο μικρότερος αντίκτυπος. 

Τι πιστεύουν οι γιατροί ότι είχε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ευημερία των παιδιών; 

Οι γιατροί πρωτοβάθμιας περίθαλψης και οι παιδίατροι στις ΗΠΑ και την Ευρώπη έχουν διαφορετική οπτική από τους γονείς όσον αφορά την ευημερία των παιδιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Εννέα στους 10 γιατρούς πιστεύουν ότι η κοινωνική ανάπτυξη, η εκπαιδευτική πρόοδος και η ψυχική υγεία ή η συναισθηματική ευημερία των παιδιών έχουν πληγεί λόγω της πανδημίας. Ακριβώς λιγότεροι από τα τρία τέταρτα (73%) των ιατρών πιστεύουν ότι η σωματική υγεία των παιδιών έχει πληγεί, ενώ το ένα τέταρτο πιστεύει ότι έχει παραμείνει η ίδια.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here