Το Vortex FSM (Field Service Management) της DataConsulting ενισχύει την αποτελεσματικότητα μιας εταιρείας

Ύστερα από περίπου 1.5 χρόνο με την πανδημία είναι σαφές πόσο η αγορά έχει αλλάξει και οι προκλήσεις είναι μεγάλες αλλά κυρίως νέες.Και αυτό αφορά την αγορά, τις εταιρείες και τους καταναλωτές.Οι αλλαγές ήταν πολλές και μόνο με μια νέα και σύγχρονη προσέγγιση μπορούν οι εταιρείες να ανταποκριθούν σε αυτή την νέα εποχή.

Μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές εάν όχι η σημαντικότερη είναι η έκρηξη της τάσης της εξ αποστάσεως εργασίας η οποία με την σειρά της οδήγησε αρκετούς κλάδους σε προβλήματα διαχείρισης της τεχνικής υποστήριξης λόγω της φύσης της εργασίας αυτής. Ως εκ τούτου, η ανάγκη για άμεση και ταχύτερη εξυπηρέτηση και σωστή διαχείριση των πόρων ανθρώπινων και μη και των υποδομών από την σκοπιά των εταιρειών αναδείχθηκε ως ένας παράγοντας εξαιρετικής και κρίσιμης σημασίας. 

Αυτή η αλλαγή δημιούργησε μια νέα και μεγάλη πρόκληση για τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους τους αφού σε σύντομο χρονικό διάστημα κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση πρωτόγνωρη για όλους.

Στην κορυφή της λίστας των προκλήσεων βρίσκεται η οργάνωση των λειτουργειών προκειµένου να γίνεται ολοκληρωµένη διαχείριση χρόνου και ανθρώπινου δυναµικού. Μάλιστα, μια καθηµερινότητα δύσκολη µε έναν διαρκή απαιτητικό προγραµµατισµό, καθώς και πολλά απρογραµµάτιστα συµβάντα τα οποία χρήζουν όσο το δυνατό αµεσότερης επίλυσης, διαχειρίζονται με μεγαλύτερη δυσκολία όταν οι συνθήκες διεξαγωγής των εργασιών εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της πανδημίας. Παράλληλα, ισότιµη θέση στην κορυφή της λίστας των προκλήσεων κατέχει η ποιότητα των υπηρεσιών που εταιρία παρέχει στους πελάτες της. 

Το συγκριτικό πλεονέκτημα των εταιρειών που εξελίχθηκαν εν καιρώ κρίσης

Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν η παρακολούθηση των εγκαταστάσεων, η αναλυτική καταγραφή του εξοπλισμού (Asset Management), όσο και η άμεση αξιολόγηση και διαχείριση των τεχνικών ομάδων είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την επιχειρηματική εξέλιξη υπό το καθεστώς της νέας κανονικότητας. Τα οφέλη της σωστής, αποδοτικής και αυτοματοποιημένης διαχείρισης είναι πολλά και εκτείνονται από την εξοικονόμηση χρημάτων και εργατοωρών, την μεγιστοποίηση της απόδοσης, την καλύτερη και πιο ικανοποιητική εξυπηρέτηση των πελατών την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων αλλά κυρίως την εξυπηρέτηση των πελατών των εταιρειών.

Τι γίνεται στην εγχώρια αγορά;

Αυτή η πρόκληση είναι υπαρκτή σε παγκόσμιο επίπεδο και η αντίδραση των εταιρειών ήταν διαφορετική σε κάθε περίπτωση και προφανώς αυτό οδήγησε και οδηγεί σε διαφορετικό αποτέλεσμα κάθε φορά.Έχοντας δει την μεγάλη εικόνα και τις απόρροιες της παρούσας κατάστασης σε παγκόσμιο επίπεδο, αξίζει να ασχοληθεί κανείς με την εγχώρια αγορά και τις πρακτικές λύσεις που προσφέρονται για τα προβλήματα αλλά και τις ευκαιρίες που γέννησε η κρίση. Πιο συγκεκριμένα, αξίζει να γίνει λόγος για την DataConsulting,  μια εταιρεία ανάπτυξης επιχειρησιακού λογισμικού, η οποία καλύπτει ένα μεγάλο και ευρύ φάσμα των καθημερινών λειτουργιών μιας επιχείρησης. 

Η DataConsulting η οποία επένδυσε στρατηγικά και συνεχίζει στο πεδίο της Έρευνας και της Ανάπτυξης, στη συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και την επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον της αγοράς, έχοντας ως όραμα την δημιουργία καινοτόμων λύσεων επιχειρηματικού λογισμικού που συνδυάζουν το χαμηλότερο δυνατό κόστος με τη μέγιστη αποδοτικότητα και την κερδοφορία. 

Η συνεισφορά του Field Service Management του Vortex στην αποδοτικότητα των οργανισμών και των εταιρειών

Με την εστίαση στην καινοτομία και θέληση για τεχνολογική εξέλιξη ανάπτύχθηκε η εφαρμογή FSM του λογισμικού «Vortex» από την DataConsulting . Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι αυτό που προσφέρει μεταξύ άλλων την προαναφερθείσα εφαρμογή του Field Service Management (FSM) η οποία απευθύνεται σε εταιρείες που διαθέτουν τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης με κύριο στόχο την εγκατάσταση, την παρακολουθηση, την επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού των πελατών τους, την βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης τους και την περαιτέρω οργάνωση του τεχνικού τμήματος μέσα από τη σωστή διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού.

Πιο αναλυτικά, η συγκεκριμένη εφαρμογή του Vortex αφορά σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης εγκαταστάσεων, και Asset Management για την διαχείριση τόσο των in-house όσο και των on-site ζητημάτων ενώ παρέχει αναλυτικά στατιστικά δεδομένα για όλες αυτές τις δράσεις, ανταποκρινόμενο πλήρως στις διογκωμένες ανάγκες της εποχής. 

Το λογισμικό και η εφαρμογή που αναπτύχθηκε από την DataConsulting αξιοποιείται ήδη από τις µεγαλύτερες εταιρίες στην Ελλάδα -αλλά και την Μέση Ανατολή– που διαθέτουν τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, σε πολλούς κλάδους όπως αυτοί των συστημάτων ενέργειας, πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, ασφάλειας, ξενοδοχείων κ.α.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι η ανατροφοδότηση από μεριάς των εταιρειών κάνει λόγο για αυξημένη οργανωτική συνοχή, μεγαλύτερη αποδοτικότητα, αυξημένα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών και τον άμεσο εντοπισμό των ζητημάτων που χρειάζονται κάθε φορά επίλυση, ως άμεσα αποτελέσματα της πρωτοποριακής και καινοτόμου εφαρμογής Field Service Management του Vortex.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής;

Σε γενικές γραμμές, η θετική ανατροφοδότησή των εταιρειών αποδίδεται στα οφέλη που παρέχει η εφαρμογή εξασφαλίζοντας την επιτυχημένη και ομαλή πορεία της εκάστοτε εταιρείας που το χρησιμοποιεί. Συνοπτικά, μέσα από την διαχείριση των εγκαταστάσεων, την καταγραφή των προϊόντων, την ανάθεση των εργασιών στους κατάλληλους τεχνικούς και την καθετοποιημένη οργάνωση πετυχαίνει να συνεισφέρει τα μέγιστα στα τεχνικά τμήματα των εταιρειών.

Πιο αναλυτικά, η λειτουργία ενός λογισµικού Field Service Management δύναται να εξασφαλίσει σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας σε µια επιχείρηση από την άποψη της εξοικονόμηση πόρων και εργατοωρών. Πιο συγκεκριµένα, το πιο βασικό χαρακτηριστικό της εφαρμογής είναι ότι πετυχαίνει να βελτιώσει την παραγωγικότητα του τεχνικού τµήµατος καθώς το ίδιο τεχνικό προσωπικό είναι σε θέση να πραγματοποιεί μεγαλύτερο αριθμό εργασιών στον ίδιο χρόνο πιο άµεσα και πιο αποτελεσµατικά.Αυτό επιτυγχάνεται µε αρκετούς τρόπους (όπως πχ µε µείωση των χρόνων μεταφοράς, µε αυτόµατες επιλογές καταρτισµένου προσωπικού βάσει προκαθορισµένων κριτηρίων, µε πρόσβαση σε απαραίτητη πληροφόρηση, πρόσβαση σε εγχειρίδια, πλήρως καταρτισμένη βοήθεια εξ’ αποστάσεως κλπ.)

Επιπλέον, η εφαρμογή του Vortex συνεισφέρει σημαντικά στην Βελτίωση της  Παραγωγικότητας των Τεχνικών μέσω του Field Service Management (λογισµικό υπηρεσιών πεδίου) το οποίο παρέχει στους τεχνικούς ένα πλήθος από νέες δυνατότητες, όπως η πρόσβαση σε εταιρικά υλικά (πχ manuals, τεχνικά εγχειρίδια και video για µηχανήµατα και εγκαταστάσεις από το κινητό ή το tablet) που βοηθούν τελικά στην πιο αποδοτική εργασία τους. 

Παράλληλα, μέσα από την αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιώνεξασφαλίζεται η αυξηµένη απόδοση και παραγωγικότητα και καθίσταται ευκολότερη η δουλεία του συντονιστή (dispatcher) από την πλευρά της εταιρίας.

Ακόμη, με δεδομένη την υπηρεσία της καταγραφής του εξοπλισμού οι τεχνικοί μπορούν να εντοπίζουν πιο άµεσα και µε µεγαλύτερη ακρίβεια την εστία ενός προβλήµατος, ενώ παράλληλα έχουν πρόσβαση σε τεχνικά εγχειρίδια και προδιαγραφές σχετικά µε το αντικείµενο που τους ενδιαφέρει κάθε φορά. 

Επιπρόσθετα, το λογισμικό της DataConsulting και πιο συγκεκριμένα η εφαρμογή του Field Service Management λαμβάνει υπόψιν της το γεγονός ότι αρκετές φορές τα τεχνικά ζητήματα δεν λύνονται με την πρώτη επίσκεψη του τεχνικού εξαιτίας μίας σειράς λαθών ή παρεξηγήσεων. Οπότε, τα σύγχρονα συστήµατα διαχείρισης τεχνικών πεδίου περιλαµβάνουν μία σειρά από δεδοµένα και δικλείδες ασφαλείας προκειµένου να ελαχιστοποιούν το χαµένο χρόνο και να αποφύγουν τα πιθανά λάθη. 

Τέλος, σε πλήρη διάλογο με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις η συγκεκριμένη εφαρμογή δύναται να κάνει χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας με σκοπό την καλύτερη και εκ των προτέρων γνώση για τα ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά και τις µετρήσεις για κάθε συγκεκριµένο µηχάνηµα, για την ημερομηνία της προηγούµενης συντήρησης, αν αυτό έχει παρουσιάσει ξανά αντίστοιχη βλάβη, πώς αντιμετωπίστηκε στο παρελθόν και άλλα ζητήματα.

Σε ποιους απευθύνεται; 

Η εφαρμογή Field Service Management της DataConsulting απευθύνεται σε μία ευρεία γκάμα επιχειρήσεων και υπηρεσιών από εταιρείες που παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες προς τους πελάτες τους έως και εταιρείες που έχουν μικρό τεχνικό τμήμα αλλά έχουν σημαντικό αριθμό παγίων και εξοπλισμού ο οποίος χρειάζεται συντήρηση. Πιο αναλυτικά, το Field Service Management του Vortex θα μπορούσε να εφαρμοστεί με επιτυχία σε σουπερμάρκετ, ξενοδοχειακές μονάδες, συστήματα ασφαλείας, εταιρείες πληροφορικής, φωτοβολταϊκά, εργοστάσια, ιατρικό εξοπλισμό, ανακαινίσεις χώρων, διαχείριση ακινήτων κ.ά.

Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εταιρείας και επιχείρησης το Field Service Management του Vortex δύναται να προσφέρει εξατομικευμένες λειτουργίες και χαρακτηριστικά που θα συνεισφέρουν σημαντικά στην ομαλοποίηση της διαχείριση των εκάστοτε πόρων και τεχνικών τμημάτων και ζητημάτων. Επί παραδείγματι, από τον έλεγχο των μηχανημάτων παραγωγής  ενός εργοστασίου, μέχρι τον εξοπλισμό μιας εταιρείας super market ή τον ιατρικό εξοπλισμό ενός νοσοκομείου και το τεχνικό τμήμα μίας εταιρείας πληροφορικής το Field Service Management παρακολουθεί, καταγράφει και αναθέτει τις εργασίες με τρόπο που εξασφαλίζει την αποδοτικότητα των εταιρειών και των τμημάτων τους.

Εν κατακλείδι, η αυτοματοποίηση σε κάθε επίπεδο λειτουργίας αποτελεί µονόδροµο για κάθε επιχείρηση που στοχεύει στην εξέλιξη και την ανάπτυξή της. Στην συγκεκριµένη κατεύθυνση το κατάλληλο πρόγραμμα διαχείρισης υπηρεσιών πεδίου που θα µπορεί να προσαρµοστεί στις ανάγκες της κάθε εταιρείας θεωρείται το βασικό εργαλείο που θα χρειαστεί για την µετάβαση στον κόσμο της αυτοματοποίησης και του ομαλού ελέγχου. 

Οι σύγχρονες συνθήκες δηµιουργούν συνακόλουθα την ανάγκη για συστήµατα τα οποία να ενοποιούν τις εσωτερικές διαδικασίες και τα δεδοµένα, ενώ παράλληλα παρέχουν ευέλικτες και αυτοµατοποιηµένες λύσεις στην καθηµερινή διαχείριση των ζητημάτων και οι εταιρείες οφείλουν να απαντήσουν άμεσα σε αυτές τις προκλήσεις. 

Η κρίση επιβεβαίωσε ότι η τεχνολογία είναι καθοριστική για την επιτυχία μιας εταιρείας και απαραίτητη για την σωστή λειτουργία της.Η οργάνωση, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η μέτρηση της αποτελεσματικότητας είναι δομικά στοιχεία για κάθε εταιρεία και χωρίς αυτά οι εταιρείες θα μείνουν πίσω από τις εξελίξεις και ίσως να μην μπορέσουν να αναπληρώσουν αυτό το χαμένο έδαφος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Field Service Management της Vortex βρείτε εδώ:

https://www.vortexsuite.com/el/proionta/vortex-fsm