Το μέλλον χωρίς τσιγάρο

Οι συνήθειες του κάθε ανθρώπου απαρτίζουν ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητας του και ειδικά τις “σταθερές” του. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές συνήθειες αποτελεί το κάπνισμα για δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, το οποίο εξαιτίας της μεγάλης απήχησης δημιούργησε μία ολόκληρη αγορά παραγωγής προϊόντων καπνίσματος. Καθώς η συνήθεια του καπνίσματος ήταν μέρος της κουλτούρας μίας τεράστιας κατηγορίας καταναλωτών εδώ και πολλά χρονιά, πολλές εταιρείες παραγωγής καπνικών προϊόντων δημιουργήθηκαν.Πολλές από αυτές δεν κατάφεραν να αντέξουν στην πορεία των ετών ενώ όσες παρέμειναν έθεταν στόχους, οι οποίοι σχετίζονταν με τον σκοπό, την αποστολή και τις αξίες. Λίγες όμως είναι εκείνες οι οποίες αντιλαμβάνονται την ανάγκη για ένα καλύτερο μέλλον και επενδύουν στην καινοτομία, συνεργαζόμενες με επιστήμονες, κάνοντας έρευνες με στόχο να δημιουργούν προϊόντα λιγότερο βλαπτικά για την υγεία των ανθρώπων. 

Πέρα από την εμπειρία στον καπνιστή, το κάπνισμα ενέχει πραγματικούς κινδύνους εμφάνισης σοβαρών ασθενειών, όπως ο καρκίνος του πνεύμονα, οι παθήσεις του αναπνευστικού και τα καρδιακά νοσήματα, ενώ για πολλούς ανθρώπους η διακοπή του καπνίσματος είναι δύσκολη.Η κατανόηση των κινδύνων που ενέχει το κάπνισμα για την υγεία βασίζεται σε επιδημιολογικές μελέτες. Ως επιστήμη, η επιδημιολογία βασίζεται στη στατιστική και ασχολείται με την εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου σε μεγάλες ομάδες ατόμων και όχι σε συγκεκριμένα άτομα. Μέσω ερωτηματολογίων και παρατηρήσεων, οι επιδημιολογικές μελέτες μπορούν να προσδιορίσουν την επίπτωση (συχνότητα εμφάνισης) μιας νόσου σε μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων, όπως οι καπνιστές, και να τη συγκρίνουν με την αντίστοιχη επίπτωση της νόσου σε μια άλλη ομάδα, όπως οι μη καπνιστές.

Επί σειρά ετών, οι μελέτες αυτές αναφέρουν συστηματικά την κατά πολύ υψηλότερη επίπτωση ορισμένων ασθενειών στους καπνιστές σε σύγκριση με τους μη καπνιστές. Επιπλέον, οι μελέτες αναφέρουν ότι οι κίνδυνοι μειώνονται μετά τη διακοπή του καπνίσματος και ότι η όσο το δυνατόν νωρίτερη διακοπή έχει μακράν τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τη μείωση των κινδύνων.Οι μελέτες δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι το κάπνισμα αποτελεί αιτία σοβαρών ασθενειών, όπως ο καρκίνος του πνεύμονα, το εμφύσημα, η χρόνια βρογχίτιδα και τα καρδιακά νοσήματα.

Τα τελευταία χρόνια ορισμένες καπνοβιομηχανίες δεν εστιάζουν μόνο στην κάλυψη  των αναγκών  καταναλωτών και στην παραγωγή συμβατικών τσιγάρων, αλλά αναζητούν τρόπους να μεταμορφώσουν την κοινωνία προσφέροντας προϊόντα, τα οποία θα είναι καλύτερα για την υγεία των ανθρώπων. Πράγματι κύριος στόχος των συγκεκριμένων εταιρειών αποτελεί η αντικατάσταση των συμβατικών τσιγάρων με νέα καινοτόμα προϊόντα. Τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν έχουν στόχο να προσελκύσουν νέο καταναλωτικό κοινό ή κοινό το οποίο δεν έχει καπνίσει ξανά, αυτό που επιδιώκουν είναι να αντικαταστήσουν το συντομότερο δυνατό τα συμβατικά τσιγάρα με λύσεις, οι οποίες είναι λιγότερο επιβλαβείς και μπορούν να ωφελήσουν τους ενήλικες καπνιστές, οι οποίοι θα εξακολουθούσαν να καπνίζουν έτσι κι αλλιώς.

Όλες οι στρατηγικές προώθησης των συγκεκριμένων προϊόντων, πραγματοποιούνται με τρόπο μη ελκυστικό τόσο για τους νέους όσο και για τους ανθρώπους που δεν έχουν την συνήθεια του καπνίσματος. Γι’ αυτό λοιπόν εφαρμόζονται από τις εταιρείες αυστηρά μέτρα ώστε να περιορίσουν το ενδιαφέρον και την πρόσβαση των νέων στη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων. 

Αυτά τα εναλλακτικά προϊόντα, τα οποία δεν δημιουργούν τον καπνό των συμβατικών τσιγάρων, έχουν δημιουργηθεί μέσα από συστηματική έρευνα πολλών ετών και μεγάλων επενδύσεων στην τεχνολογία.Στο επίκεντρο της ανάπτυξης βρίσκεται η καινοτομία και η υπευθυνότητα. Η καινοτομία τόσο των προϊόντων όσο και των πολιτικών αποτελούν τον πυρήνα των στρατηγικών των συγκεκριμένων εταιρειών. Μέσω της ανάπτυξης της τεχνολογίας, τα συμβατικά τσιγάρα μπορούν να αντικατασταθούν με λιγότερο επιβλαβείς, αλλά εξίσου ικανοποιητικές, εναλλακτικές επιλογές καπνίσματος. 

Γνώμονας των εταιρειών αποτελεί η κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων, βελτιώνοντας σημαντικά την καθημερινότητά τους, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο της υγείας τους. Η διατήρηση της διαφάνειας και η ανταλλαγή απόψεων με όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, αποτελεί την ελπίδα ότι θα ασπαστούν ολοένα και περισσότεροι τη συγκεκριμένη θετική αλλαγή. Με άλλα λόγια δεν επιδιώκεται η εμπιστοσύνη των ανθρώπων με έμμεσο τρόπο, αλλά αυτό έχει σημασία είναι να εξετάζουν και να κρίνουν διεξοδικά τις ενέργειες και τα επιστημονικά στοιχεία αυτών των προιόντων ενισχύοντας τη δημιουργία ενός μέλλοντος  χωρίς κάπνισμα. Εξίσου σημαντική αποτελεί η σωστή επιλογή των ανθρώπων που απαρτίζουν τα μέλη της ομάδας κάθε εταιρείας, αλλά και η ανάπτυξη του costumer experience κάνοντας την επίσκεψη είτε στο φυσικό είτε στο online κατάστημα αξέχαστη στους καταναλωτές. 

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η επένδυση σε τομείς που σχετίζονται με την επιστήμη και την έρευνα. Για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων προϊόντων απαιτείται η επένδυση στις επιστήμες, οι οποίες θα ενισχύσουν το όραμα των εταιρειών να δημιουργήσουν ένα μέλλον με λιγότερο επιβλαβή καπνικά προϊόντα. Η νοοτροπία είναι προσανατολισμένη μόνο σε επιστημονικά στοιχεία. Έχουν διεξαχθεί και θα συνεχίζουν να διεξάγονται εκτενείς έρευνες, οι οποίες έχουν σκοπό να τονίσουν ότι συγκριτικά με τα συμβατικά τσιγάρα, τα προϊόντα χωρίς καύση οδηγούν σε σημαντική μείωση του κινδύνου εκδήλωσης νοσημάτων που συνδέονται με το κάπνισμα.

Υπάρχουν 1,3 δισεκατομμύρια καπνιστές σε ολόκληρο τον κόσμο και θα συνεχίζουν να υπάρχουν για πολλά ακόμη χρόνια. Κατανοώντας λοιπόν την ανάγκη των ανθρώπων να καπνίζουν, έχουν και το δικαίωμα να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις καπνίσματος, οι οποίες θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.Περισσότεροι από 8 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από το κάπνισμα αφού αυτό συνδέεται με 1,7 εκατομμύριο θανάτους από ισχαιμικό καρδιακό επεισόδιο, 1,6 εκατομμύριο θανάτους από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), 1,3 εκατομμύριο από καρκίνο του πνεύμονα και σχεδόν ένα εκατομμύριο από εγκεφαλικό.Επίσης 1.2 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από το παθητικό κάπνισμα αφού ζουν την ζωή τους εκτεθειμένοι σε καπνιστές.  Οι καπνιστές έχουν ένα προσδόκιμο ζωής κατά μέσο όρο δέκα χρόνια μικρότερο σε σχέση με εκείνους που δεν έχουν καπνίσει ποτέ. Προφανέστατα η διακοπή του καπνίσματος είναι η καλύτερη πιθανή λύση, τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις όπου οι καπνιστές δεν επιθυμούν να το σταματήσουν; Πολλοί άνθρωποι υποθέτουν ότι η νικοτίνη είναι εκείνη που κάνει το κάπνισμα επιβλαβές. Δεν είναι όμως. Είναι οι χημικές ουσίες που παράγονται κατά τη διαδικασία της καύσης και ευθύνονται για τις ασθένειες που προκαλεί το κάπνισμα.

Η καύση είναι μια χημική διαδικασία, που δημιουργεί όλες τις τοξικές ουσίες που βλέπουμε στον καπνό του τσιγάρου. Δεν είναι η νικοτίνη που υπάρχει στην πρώτη ύλη, στον καπνό, είναι η καύση που κατά τη διάρκεια της αναπτύσσει θερμοκρασίες μέχρι και 900 βαθμούς, με αποτέλεσμα να παράγονται χιλιάδες βλαβερές ουσίες που με τη σειρά τους συνδέονται με πάρα πολλές ασθένειες.

Με άλλα λόγια, η νικοτίνη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους λόγους, για τους οποίους οι άνθρωποι ωθούνται στην υιοθέτηση της συνήθειας του καπνίσματος, σε συνδυασμό με την γεύση και το τελετουργικό όλης της διαδικασίας. Έτσι λοιπόν προκειμένου οι καπνιστές να προβούν στην αντικατάσταση των συμβατικών τσιγάρων με εναλλακτικές μορφές καπνίσματος, αυτά τα προϊόντα πρέπει να περιέχουν νικοτίνη. Γι’ αυτό τον λόγο οι καπνοβιομηχανίες, εστιάζουν στην ανάπτυξη προϊόντων που προσφέρουν προϊόντα με ατμό, ο οποίος περιέχει νικοτίνη αλλά με πάρα πολύ χαμηλότερα επίπεδα επιβλαβών χημικών ουσιών, από εκείνα που βρίσκονται στο καπνό των συμβατικών τσιγάρων.

Ένα επιπλέον πολύ σημαντικό στοιχείο αποτελεί η θετική προδιάθεση του κοινού για μια καλύτερη προσέγγιση στο ζήτημα της μείωσης της κοινωνικής βλάβης που προκαλείται από το κάπνισμα.Συγκεκριμένα επτά στους δέκα ερωτηθέντες (71%) πιστεύουν ότι η ενθάρρυνση αυτών των ενηλίκων, που διαφορετικά θα συνέχιζαν να καπνίζουν, να στραφούν σε προϊόντα χωρίς καύση μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στις υπόλοιπες προσπάθειες μείωσης της βλάβης από το κάπνισμα.

Τρεις στους τέσσερις ενήλικες συμφωνούν ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξετάσουν το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα προϊόντα χωρίς καύση στη μείωση της βλάβης από το κάπνισμα, σύμφωνα με νέα διεθνή έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών Povaddo.

Η έρευνα, που έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2020 και στην οποία συμμετείχαν πάνω από 22.500 ενήλικες σε 20 χώρες, διερευνά τις συμπεριφορές σχετικά με το ρόλο των προϊόντων χωρίς καύση στη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Τα αποτελέσματα της αποκαλύπτουν μια ευρεία υποστήριξη του κοινού για νέες προσεγγίσεις με στόχο την επιτάχυνση της μείωσης του καπνίσματος. Συγκεκριμένα, η έρευνα διαπίστωσε ότι:

*Το 73% των ενηλίκων συμφωνούν ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξετάσουν το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα προϊόντα χωρίς καύση.

*Το 77% συμφωνεί ότι οι ενήλικες καπνιστές πρέπει να έχουν πρόσβαση και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα χωρίς καύση που έχουν τεκμηριωθεί επιστημονικά ως καλύτερη επιλογή από τη συνέχιση του καπνίσματος.

*Το 67% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι εάν είναι δυνατόν να τερματιστούν οι πωλήσεις τσιγάρων στη χώρα τους εντός 10 έως 15 ετών (με τους καπνιστές είτε να σταματούν το κάπνισμα είτε να στρέφονται σε καλύτερες, επιστημονικά τεκμηριωμένες  εναλλακτικές λύσεις), η κυβέρνησή τους πρέπει να αφιερώσει χρόνο και πόρους για να γίνει αυτό πραγματικότητα.

*Η μείωση των ποσοστών καπνίσματος παραμένει ένα σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας, με τρεις στους τέσσερις ερωτηθέντες (76%) να πιστεύουν ότι είναι σημαντικό για τις κυβερνήσεις να αφιερώσουν χρόνο και πόρους για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ωστόσο, η πλειοψηφία (58%) θεωρεί ότι η εφαρμογή περισσότερων ρυθμιστικών κανονισμών και η φορολόγηση των τσιγάρων δεν αρκεί για να επιτευχθεί ένα μέλλον χωρίς τσιγάρα

Τις τελευταίες δεκαετίες, η επιστήμη και η τεχνολογία επέτρεψαν τη δημιουργία  νέων και καινοτόμων προϊόντων. Σε συνδυασμό με τα μέτρα καταπολέμησης του καπνίσματος, αυτές οι εναλλακτικές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του παγκόσμιου ζητήματος της δημόσιας υγείας που προκαλεί η συνήθεια του καπνίσματος. Εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες παγκοσμίως έχουν ήδη στραφεί σε τέτοιου είδους προϊόντα καθώς έχουν το δικαίωμα να καταφύγουν σε καλύτερες, λιγότερο βλαπτικές εναλλακτικές λύσεις.Θα πρέπει οι κοινωνίες συνολικά να αφήσουν πίσω τους το κάπνισμα και να στραφούν οι ενήλικες καπνιστές σε λύσεις και προϊόντα που δημιουργούν ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here