Το Amazon καταστρέφει εκατομμύρια απούλητα προϊόντα, από έξυπνες τηλεοράσεις έως φορητούς υπολογιστές 

Μια πρόσφατη μυστική έρευνα σε μια αποθήκη του Amazon στη Σκωτία, κατέδειξε την απόρριψη περισσότερων από 130.000 “καινούργιων ή ελαφρώς μεταχειρισμένων” αντικειμένων μέσα σε μια μόνο εβδομάδα, μόνο σε αυτήν την τοποθεσία.  Η δημόσια αγανάκτηση ήταν ξεκάθαρη. Τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με το πώς το Amazon μπορεί να είναι τόσο σπάταλο και γιατί τα χρηστικά αντικείμενα δεν στέλνονταν σε όσους τα έχουν ανάγκη. 

Το Amazon απάντησε στην έρευνα λέγοντας ότι έχει ως στόχο τη “μηδενική απόρριψη προϊόντων” και ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο “κανένα αντικείμενο δεν καταλήγει σε χωματερές”. Όμως, αυτά τα απόβλητα ήταν απροσδόκητα αφού τόσο το Amazon όσο και η κυβέρνηση της Σκωτίας έχουν στρατηγικές κυκλικής οικονομίας που έχουν σχεδιαστεί για να περιορίσουν τα απόβλητ). Αν και λέγεται ότι δεν υπάρχει κανένας ρυθμός ή σκοπός για το τι καταστρέφεται, αυτά τα “αιφνίδια” απόβλητα ήταν η συνέπεια ενός αποδιοργανωμένου συστήματος. 

Ωστόσο, τα σκουπίδια είναι το αποτέλεσμα κοινωνικο-πολιτισμικών πράξεων ταξινόμησης κατά τις οποίες τα αντικείμενα θεωρούνται άχρηστα για ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Οι εταιρείες ταξινομούν τα προϊόντα στο πλαίσιο οικονομικών λογαριασμών. Από λογιστική άποψη, τα “απόβλητα” της αποθήκης του Amazon δεν ήταν ούτε αποδιοργανωμένα ούτε απροσδόκητα, αλλά μάλλον ήταν μια προβλέψιμη συνέπεια της λογιστικής που ισχύει για μια γραμμική οικονομία. 

Τα περισσότερα προιόντα στους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς ταξινομούνται ως αποθέματα, ένα είδος asset. Η αξία των αποθεμάτων μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, έως ότου τελικά – όταν το κόστος αποθήκευσης υπερκαλύπτει την πιθανή απόδοση – αυτό το απούλητο απόθεμα μετατρέπεται σε liability. Οι οργανισμοί μπορούν να επιλέξουν πώς θα απαλλάσσονται από τα liabilities  τους, αλλά, με όρους ισολογισμού, το απόθεμα έχει γίνει απόβλητο: άχρηστα αντικείμενα που πρέπει να απορριφθούν με τον φθηνότερο δυνατό τρόπο. 

Η κοινωνία παράγει κάθε χρόνο περισσότερα απόβλητα και όμως, για τους περισσότερους από εμάς, αυτά τα απόβλητα παραμένουν στην αφάνεια. Οι περισσότερες πλούσιες χώρες έχουν σχεδιάσει συστήματα διαχείρισης αποβλήτων που απομακρύνουν τα αισθητά άχρηστα αντικείμενα από την οικονομία μας με γρήγορο και οικονομικό τρόπο. 

Η αποτελεσματικότητα αυτών των κρυφών συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων αντικατοπτρίζεται στους οικονομικούς λογαριασμούς. Οι παραδοσιακές υποδομές αποβλήτων χωματερές και εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών είναι αρκετά προσβάσιμες και αξιόπιστες ώστε να εξακολουθούν να αποτελούν τη φθηνότερη επιλογή απόρριψης για τις περισσότερες  εταιρείες. 

Αυτό που κάνει την περίπτωση του Amazon ιδιαίτερα ανησυχητική είναι ο όγκος των αποβλήτων που προκύπτει, αρκετά εκατομμύρια τόνοι ετησίως σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα περισσότερα από αυτά τα απόβλητα δεν προέρχονται από την ίδια την επιχείρηση λιανικού εμπορίου του Amazon, αλλά από το ανεπιθύμητο απόθεμα ορισμένων από τους χιλιάδες μικρότερους εμπόρους που χρησιμοποιούν το Amazon ως πλατφόρμα λιανικού εμπορίου και διανομέα. Τα απόβλητα που δημιουργούνται από τη χρηματοοικονομική λογιστική είναι ένα συστημικό πρόβλημα. 

Το χαμηλό κόστος διάθεσης σε χώρους υγειονομικής ταφής είναι ένα άλλο παράδειγμα της πλέον αναγνωρισμένης αποτυχίας των χρηματοοικονομικών λογαριασμών να καταγράψουν τις αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες. Ωστόσο, στην περίπτωση της διάθεσης αποβλήτων, δεν είναι απαραίτητο ότι οι εναλλακτικές λύσεις αντί της υγειονομικής ταφής ή της ανακύκλωσης κοστίζουν περισσότερο. Αντίθετα, το σχετικό κόστος όπως οι αγορές για επαναχρησιμοποίηση είναι άγνωστο και επομένως δύσκολο να συμπεριληφθεί στους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς.

Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη μετάβαση από μια γραμμική σε μια πιο κυκλική οικονομία, στην οποία οι πόροι επαναχρησιμοποιούνται και η ανάγκη για υγειονομική ταφή εξαλείφεται σε μεγάλο βαθμό. Για να γίνει αυτό, πρέπει να αρχίσουμε να κατανοούμε το οικονομικό κόστος της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης, πώς τα αντικείμενα διατηρούν κάποια αξία πέρα από ένα μεμονωμένο οργανωτικό πλαίσιο και πώς αυτή η αξία μπορεί να αναφέρεται στους λογιστικούς λογαριασμούς. Πρέπει να οραματιστούμε ένα σύστημα λογιστικής για την κυκλικότητα. 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here