Vodafone Green Giga Network: Το μεγαλύτερο δίκτυο της Ευρώπης είναι πράσινο και παίρνει δύναμη από 100% πιστοποιημένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ο Όμιλος Vodafone ανακοινώνει ότι από την 1η Ιουλίου 2021, το σύνολο των ευρωπαϊκών του δραστηριοτήτων – συμπεριλαμβανομένων των δικτύων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, data center, σημείων λιανικής και γραφείων – θα τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια από 100% πιστοποιημένες ανανεώσιμες πηγές, στοχεύοντας στον μηδενισμό των εκπομπών ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2e) που προέρχονται από την λειτουργία της έως το 2030 και διευρύνοντας τον στόχο σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της εταιρείας έως το 2040. 

Τον τελευταίο χρόνο, η Vodafone δημιούργησε το Green Giga Network, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο ως προς την διασφάλιση φιλικότερων προς το περιβάλλον δραστηριοτήτων και επιταχύνοντας παράλληλα τον ρόλο που διαδραματίζουν τα ψηφιακά δίκτυα και οι τεχνολογίες της Vodafone στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τον Ιούλιο του 2020, η Vodafone παρουσίασε το σχέδιό της για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από 100% πιστοποιημένες ανανεώσιμες πηγές μέσω εγγυήσεων προέλευσης, στην Ευρώπη έως τον Ιούλιο του 2021, ανανεώνοντας  τον προηγούμενο στόχο της που είχε καθοριστεί για το 2025 και δεσμεύεται να επιτύχει την ίδια σημαντική αλλαγή στην Αφρική έως το 2025. 

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, Χάρης Μπρουμίδης δήλωσε: «Στη Vodafone αναλαμβάνουμε δράση για την κλιματική αλλαγή με στόχο να προσφέρουμε ένα βιώσιμo μέλλον για όλους. Στην Ελλάδα, επιταχύναμε τον βηματισμό μας και  ήδη έχουμε επιτύχει το σύνολο του δικτύου μας να τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια, που προέρχεται από 100% πιστοποιημένες ανανεώσιμες πηγές. Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, κάνουμε πράξη τον εταιρικό μας σκοπό ώστε να συμβάλλουμε ενεργά λειτουργώντας ως καταλύτης αλλαγής για ένα “πράσινο” μέλλον μέσα από την συνεργασία ανθρώπου και τεχνολογίας». 

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους, το 96% της συνολικής χρήσης ενέργειας της Vodafone είχε τη μορφή αγορασμένης ηλεκτρικής ενέργειας. Από σήμερα το 100% της προμηθευόμενης ηλεκτρικής ενέργειας της Vodafone στην Ευρώπη προέρχεται πλέον από πιστοποιημένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης κατά την οποία η Vodafone μισθώνει ακίνητη περιουσία άλλων ιδιοκτητών.

Οι ενέργειες της Vodafone Ελλάδας

Στην Ελλάδα, η Vodafone μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλο το φάσμα της λειτουργίας της, από τον σχεδιασμό και την παραγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών που προωθεί στην αγορά, μέχρι την χρήση και την απόρριψη από τους πελάτες της.

Συγκεκριμένα, από την 1η Απριλίου 2021 η προμηθευόμενη ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από 100% πιστοποιημένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μέσω εγγυήσεων προέλευσης, όπως η αιολική και η υδροηλεκτρική. Με τον τρόπο αυτό, μειώθηκαν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου του πεδίου 2 σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% για το έτος 2019-2020 σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές του 2018-2019.

Η Vodafone εφαρμόζει προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στους Σταθμούς Βάσης, με παράλληλη αποτροπή εκπομπής 170.000 τόνων CO2e τα τελευταία 5 χρόνια. Μεταξύ άλλων, αυτό έγινε εφικτό με την  εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και υβριδικής λειτουργίας, που πέτυχε εξοικονόμηση της κατανάλωσης diesel κατά 7.500 m3, αλλά και την τοποθέτηση προηγμένων συστημάτων κλιματισμού (free cooling/inverter) στο 70% των Σταθμών Βάσης, που βοήθησαν στην εξοικονόμηση άνω του 60% της ενέργειας ψύξης και θέρμανσης.

Παράλληλα, μέσα από αποφασιστικές δράσεις και «έξυπνες» πολιτικές στις εγκαταστάσεις (ΜΤΧs, Data centers, κτήρια γραφείων) της εταιρείας, πέτυχε εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης των 60 GWh την τελευταία 5ετία. Ενδεικτικά αναφέρονται, εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ενέργειας, BEMS, αντικατάσταση φωτισμού με λάμπες LED, εγκατάσταση Data Center Temperature Management και αισθητήρων θερμοκρασίας, εγκατάσταση συστήματος αδιαβατικής ψύξης στους συμπυκνωτές των κλιματιστικών μηχανημάτων.

Ακόμη, η Vodafone υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μείωσης των παραγόμενων αποβλήτων είτε απευθείας στην πηγή είτε μειώνοντας δραστικά τις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες με εφαρμογή καινοτόμων και τεχνολογικά προηγμένων πρακτικών, είτε επιμηκύνοντας τον χρόνο ζωής τους μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης όπου είναι εφικτό. 

Παράλληλα, με την κατάργηση του πλαστικού στα κτήρια και τα καταστήματα εξοικονομούνται, πάνω από 450.000 τεμάχια πλαστικής σακούλας και 1,5 εκ. πλαστικά ποτήρια ετησίως. 

Επιπλέον, η Vodafone υλοποιεί πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευών και αξεσουάρ τηλεφωνίας και μέχρι σήμερα έχουν ανακυκλωθεί πάνω από 850.000 κινητά και άλλες συσκευές. Σε βάθος δεκαετίας, από τις ποσότητες που έχουν συλλεγεί, η Vodafone έχει συμβάλει στην αποτροπή εκπομπής 52 τόνων CO2e στην ατμόσφαιρα, αλλά και στην αποτροπή απόρριψης  στην χωματερή 19 κιλών τοξικών μετάλλων. 

Παράλληλα, διαθέτοντας προηγμένες λύσεις τηλεμετρίας και τηλεματικής στους πελάτες της, η Vodafone προσφέρει λύσεις Giga IoT που συμβάλουν όχι μόνο στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά και στο περιβάλλον, χάρη στη σημαντική εξοικονόμηση στην κατανάλωση καυσίμων. 

Επίσης, η Vodafone στηρίζει την ηλεκτροκίνηση, έχοντας δημιουργήσει έναν μεγάλο «πράσινο» εταιρικό στόλο οχημάτων και το μεγαλύτερο ίσως δίκτυο ηλεκτρικής φόρτισης στο εταιρικό περιβάλλον της Ελλάδας.

Η διαχείριση των προγραμμάτων που για να εφαρμόζονται για την επίτευξη των στόχων, πραγματοποιείται μέσα από τα Συστήματα Περιβαλλοντικής & Ενεργειακής Διαχείρισης, που είναι πιστοποιημένα κατά τα πρότυπα ISO 14001 & ISO 50001 για το σύνολο των δραστηριοτήτων και των εγκαταστάσεων της εταιρείας. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here