Η Πράσινη Ανάπτυξη μονόδρομος για το μέλλον

Η Πράσινη Ανάπτυξη αποτελεί πλέον την κορυφαία αν όχι τη μοναδική επιλογή για ένα βιώσιμο μέλλον και αυτό σήμερα δεν είναι μόνο αποδεκτό από την παγκόσμια κοινότητα αλλά και δεσμευτικό μέσα από πολλές και σημαντικές διεθνείς συμφωνίες και πρωτοβουλίες. Όλοι συμφωνούν ότι η προστασία του πλανήτη από τις άμεσες πλέον απειλές της κλιματικής αλλαγής, της μείωσης της βιοποικιλότητας, της εξάντλησης των φυσικών πόρων, αλλά και η αναγκαιότητα μιας πιο ισορροπημένης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε διεθνή κλίμακα, είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για την ανθρωπότητα και μονόδρομος για το μέλλον της. Έτσι, όλα όσα περικλείονται στην έννοια της πράσινης ανάπτυξης, έχουν γίνει υπόθεση όλων μας ξεκινώντας από το διεθνές επίπεδο και φθάνοντας στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη.

Άμεσα εμπλεκόμενος σε αυτή την προσπάθεια είναι ο χρηματοπιστωτικός τομέας πάνω στον
οποίο θεμελιώνεται το διεθνές οικονομικό σύστημα. Είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι το
μεγαλύτερο μέρος των τραπεζικών, επενδυτικών και συναφών οργανισμών, έχουν κινητοποιηθεί από την αρχή και έχουν αναλάβει μεγάλες πρωτοβουλίες δείχνοντας να αντιλαμβάνονται όχι μόνο τους κινδύνους για τη διεθνή οικονομία από την κλιματική αλλαγή αλλά και τη σημασία του ρόλου που μπορούν να παίξουν συμβάλλοντας στην αντιμετώπισή της. Εξάλλου η κίνηση και η κατανομή των κεφαλαίων που κινούν τις οικονομίες και τις αγορές περνάνε μέσα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και αυτό μπορεί να παίξει καίριο ρόλο στον επαναπροσανατολισμό τους σε βιώσιμες δραστηριότητες και επενδύσεις.

Αντίστοιχα σημαντικές πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν οι τράπεζες και σε ό,τι αφορά τη δική
τους πράσινη προσαρμογή, δηλαδή τον έλεγχο και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Στην Ελλάδα η Τράπεζα Πειραιώς πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στα θέματα της πράσινης και κατ’ επέκταση βιώσιμης ανάπτυξης. Συμμετέχει σε όλες τις μεγάλες διεθνές συμφωνίες και πρωτοβουλίες και έχει διαμορφώσει μια ξεκάθαρη στρατηγική που αφορά όλες τις δραστηριότητές της αποσκοπώντας στο να παίξει καθοριστικό ρόλο στον μετασχηματισμό και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε βιώσιμη κατεύθυνση.

Επισημαίνεται ότι είναι η μόνη τράπεζα από την Ελλάδα που μαζί με άλλες 29 διεθνείς τράπεζες συνδιαμόρφωσε τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής (Principles for Responsible Banking – PRB) που καθορίζουν και οριοθετούν το πλαίσιο στο οποίο θα αναπτυχθεί η αειφόρος τραπεζική (sustainable banking) στις επόμενες δεκαετίες. Οι Αρχές έχουν ως πρωταρχικό στόχο να εναρμονίσουν τη λειτουργία των τραπεζών με τους παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.

Πρόσφατα μάλιστα η Τράπεζα συμπεριελήφθη στις 300 κορυφαίες εταιρίες στην Ευρώπη σε
ό,τι αφορά τις επιδόσεις της σε θέματα διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τη
λίστα που δημοσιοποίησαν οι Financial Times. Η Πειραιώς είναι η μόνη ελληνική τράπεζα και μία από τις δύο ελληνικές εταιρίες, που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των Financial Times
«Europe’s Climate Leaders».

Μειώνει σταθερά το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα

Στο πλαίσιο των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής που η Τράπεζα υλοποιεί συστηματικά, αναπτύσσει στρατηγικές για τη βελτίωση των επιδόσεων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη λειτουργία της. Με αυτό το στόχο εφαρμόζει το πλέον σύγχρονο και ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) που έχει ως στόχο την παρακολούθηση, τη διαχείριση, και τελικά τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με τις δραστηριότητες της Τράπεζας. Οι επιδόσεις της σε αυτό τον τομέα, που εξάλλου ανταποκρίνονται και στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, υποστηρίζουν τον στόχο της να είναι η πλέον «πράσινη» τράπεζα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια η τράπεζα έχει επιτύχει:

  • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 23,4% την περίοδο 2016 -2020
  • Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 23,7% την περίοδο 2016 – 2020
  • Ετήσια εξοικονόμηση δαπανών από τα περιβαλλοντικά προγράμματα 5,5 δισ. ευρώ

Παράλληλα έχει θέσει και συγκεκριμένους μακροπρόθεσμους στόχους Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στοχεύοντας σε:

  • Μείωση κατά 1,5% της συνολικής κατανάλωσης χαρτιού ανά εργαζόμενο (τριετής στόχος με έτος αναφοράς το 2020).
  • Μείωση κατά 2,10% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά μονάδα επιφάνειας (τριετής στόχος με έτος αναφοράς το 2018).
  • Μείωση κατά 3,5% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά τετραγωνικό μέτρο στο σύνολο των υποδομών της Τράπεζας που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ολοκληρωμένης ενεργειακής διαχείρισης (διετής στόχος με έτος αναφοράς το 2020).
  • Εκτίμηση έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από τα επιχειρηματικά δάνεια της Τράπεζας (2022).
  • Διαμόρφωση στόχων περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Science-Based Targets η Τράπεζα σκοπεύει με χρονικό ορίζοντα το 2030 να περιορίσει στο μισό τις Scope 1 και να μηδενίσει τις Scope 2 εκπομπές της, με απώτερο στόχο έως το 2050 το χαρτοφυλάκιό της να έχει μηδενικές εκπομπές CO2.
  • Αύξηση κατά 10% του ποσοστού χρήσης περιβαλλοντικά πιστοποιημένων χάρτινων αναλωσίμων σε σχέση με τη συνολική ποσότητα χαρτιού που καταναλώνεται (τριετής στόχος με έτος αναφοράς το 2018).

Αντίστοιχα, πρωτοπορεί εισάγοντας για πρώτη φορά στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο τη βιοποικιλότητα τόσο ως παράγοντα κινδύνου όσο και ως παράγοντα δημιουργίας νέων ευκαιριών στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Η Τράπεζα συμμετέχει σε διεθνή πρωτοβουλία 21 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF)) με στόχο την ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό και τη δημοσιοποίηση των επιπτώσεων που έχουν οι χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις τους στη βιοποικιλότητα.

A.V. Team

SHARE

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here