Η πανδημία έχει εντείνει το ενδιαφέρον για συνειδητή κατανάλωση

Χάρη στην πανδημία οι καταναλωτές κατάφεραν να συνειδητοποιήσουν τον ευρύτερο αντίκτυπο των αγορών τους. Μία νέα έρευνα από την Accenture δείχνει ότι η πανδημία έχει εντείνει το ενδιαφέρον των καταναλωτών για «συνειδητή κατανάλωση», με αποτέλεσμα πολλοί καταναλωτές να αλλάζουν τις αποφάσεις τους σχετικά με τις αγορές που πραγματοποιούν ώστε να μην υπάρχουν επιπτώσεις για το περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, οι βιομηχανίες λιανικής αρχίζουν να επανεξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούν τους  πελάτες τους. 

Το 69% των καταναλωτών πιστεύει ότι τα brands πρέπει να κάνουν περισσότερα προκειμένου να διευκολύνουν τους πελάτες να καταναλώνουν προϊόντα με μεγαλύτερη συνείδηση. Επίσης, το 65% των καταναλωτών θεωρεί ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να θεσπίσουν μια νομοθεσία που θα στοχεύει στην προώθηση της «συνειδητής κατανάλωσης», όπως για παράδειγμα η χρέωση για τις πλαστικές σακούλες. Ακόμα, σύμφωνα με την έρευνα, 7 στους 10 καταναλωτές υποστηρίζουν πως θα πρέπει οι συσκευασίες των προϊόντων να αναφέρουν πόσο βιώσιμο είναι αυτό το προϊόν, καθώς οι μισοί καταναλωτές δεν κατανοούν ποιες μάρκες είναι βιώσιμες αλλά και ποια αντικείμενα μπορούν ή δεν μπορούν να ανακυκλωθούν. 

Φαίνεται πως η αλλαγή προς την συνειδητή κατανάλωση είναι πιθανό να παραμείνει ή να επιταχυνθεί περαιτέρω. Για παράδειγμα: 

  • Τον Απρίλιο του 2020, το 64% των καταναλωτών δήλωσε ότι επικεντρώνεται περισσότερο στον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων και πιθανότατα θα συνεχίσει να το κάνει στο μέλλον. Τον Δεκέμβριο του 2020, ο αριθμός αυτός έφτασε στο 72%
  • Τον Απρίλιο του 2020, το 50% των καταναλωτών δήλωσε ότι ψωνίζει πιο συνειδητά όσον αφορά στην υγεία και πιθανότατα θα συνεχίσει να το κάνει. Τον Δεκέμβριο του 2020, ο αριθμός αυτός έφτασε στο 68%
  • Το 45% των καταναλωτών αναφέρει ότι κάνει πιο βιώσιμες επιλογές κατά την πραγματοποίηση των αγορών του και πιθανότατα θα συνεχίσει να το κάνει. Τον Δεκέμβριο του 2020, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 66% 

Η πανδημία έχει οδηγήσει τους καταναλωτές στο να σκέφτονται περισσότερο για τον αντίκτυπο που έχουν οι αποφάσεις αγοράς τους στο περιβάλλον και την κοινωνία γενικότερα. Η εστίαση των καταναλωτών σε τομείς όπως η προέλευση των συστατικών και των πρώτων υλών, οι πρακτικές εργασίας, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τελικών προϊόντων και των συσκευασιών, καλεί τις εταιρείες να διασφαλίσουν την ευελιξία και την ικανότητα να είναι συναφείς με τους καταναλωτές και τους πελάτες τους και να στοχεύουν σε υπηρεσίες που να ταιριάζουν με τη μεταβολή των προτύπων αγορών. 

Φαίνεται πως οι έμποροι λιανικής θα πρέπει να είναι αυθεντικοί και να δίνουν προσοχή σε αυτό που πραγματικά ενδιαφέρει τους καταναλωτές. Δεν αρκεί πλέον για τα brands να μιλάνε μόνο για υπευθυνότητα, ωστόσο, πρέπει να υιοθετήσουν την περιβαλλοντική, την κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση αξιοποιώντας την τεχνολογία προκειμένου να δημιουργήσουν πιο βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού και πώλησης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here