Σοβαρές διοικητικές αλλαγές στην Metro

Στη δημιουργία δύο νέων γενικών διευθύνσεων προχώρησε ο Όμιλος Metro. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας της Metro Cash & Cary και τη Γενική Διεύθυνση Οργανωσιακής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας.

Η πρώτη εντάσσεται στο πλάνο πενταετίας που έχει χαράξει ο όμιλος για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου χονδρικής και την αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Τάκουλας, που ανήκει στο δυναμικό του ομίλου σε θέση διευθυντή λειτουργίας για τα Metro Cash & Carry.

H Γενική Διεύθυνση Οργανωσιακής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας θα έχει την ευθύνη για το HR, την Επικοινωνία και τον Ποιοτικό Έλεγχο της Metro ΑΒΕΕ και επικεφαλής θα είναι η Δήμητρα Δασκαλάκη, η οποία αναβαθμίζεται από τη ση- μερινή θέση της ως διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων του Ομίλου Metro.

Θα έχει υπό την επίβλεψή της τόσο τη Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων, για την οποία αναζητείται στέλεχος από την αγορά για να τεθεί επικεφαλής, όσο και τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, την οποία αναλαμβάνει -μετακινούμενος εσωτερικά- ο Ζήσης Ανδριανόπουλος, καθώς ολοκληρώθηκε η συνεργασία με το διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού, Γιάννη Δρίτσα, μετά από 12 χρόνια.

Σε εσωτερική ενημέρωση για τη δημιουργία αυτής της νέας διεύθυνσης, ο διευθύνων σύμ- βουλος του ομίλου, Αριστοτέλης Παντελιάδης, σημείωνε πως προέκυψε από την ανάγκη η Metro να γίνει ακόμη πιο ανθρωποκεντρική και πλέον η επικοινωνία τόσο με το εξωτερικό όσο και με το εσωτερικό κοινό του ομίλου, να βρίσκεται «υπό την ίδια στέγη».

Ακόμη, εσωτερικές αλλαγές καταγράφονται και στο τμήμα αγορών. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε πως ο γενικός διευθυντής Αγορών και Λειτουργίας των καταστημάτων του ομίλου, Μανώλης Παυλίδης,μετά από 26 χρόνια συνεργασίας, αποχωρεί κοινή συναινέσει και με καλούς όρους τον Σεπτέμβριο, για να προχωρήσει σε ένα προσωπικό επιχειρηματικό βήμα.

Αναμένεται δε να παραμείνει σύμβουλος του ομίλου για όσο χρειαστεί. Επίσης, ο Νίκος Σταθάτος, διευθυντής Αγοράς Μη Τροφίμων, αναμένεται και αυτός να αποχωρήσει, καθώς συνταξιοδοτείται. Στο πλαίσιο των αλλαγών, ο Θρασύβουλος Παγου- λάτος αναβαθμίζεται σε αναπλη- ρωτή γενικό διευθυντή Αγορών.