Η Wrangler δημιουργεί την επόμενη γενιά βιώσιμης μόδας

Η παγκόσμια βιομηχανία μόδας έχει ένα μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στην πραγματικότητα, είναι υπεύθυνη για το 8% όλων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και περίπου 80 δισεκατομμύρια τόνους νερού ετησίως.

Υπάρχουν πάνω από 8.000 διαφορετικές χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται από κατασκευαστές ενδυμάτων για την παραγωγή ενδυμάτων. Επιπλέον, η κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί κατά 60% έως το 2030.

Οι παγκόσμιοι ηγέτες μόδας πρέπει να πάρουν στα σοβαρά τη βιωσιμότητα για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση και τον αντίκτυπό της στους πεπερασμένους πόρους της γης.

Μια μάρκα ενδυμάτων που κάνει μεγάλα βήματα για την αντιμετώπιση της βιωσιμότητας είναι η Wrangler. Η επωνυμία και η μητρική της εταιρεία, η VF Corporation, θεωρούν την περιβαλλοντική και κοινωνική διαχείριση ως κλειδί για την επιτυχία. «Η νέα στρατηγική της VF για τη Βιωσιμότητα και την Υπευθυνότητα είναι η στήριξη των τρεχουσών ενεργειών και των μελλοντικών μας προσδοκιών», εξήγησε ο Steve Rendle, Πρόεδρος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της VF που ονομάστηκε Διευθύνων Σύμβουλος της Χρονιάς από το περιοδικό Corporate Responsibility Magazine. «Εμπεριέχει το πώς διαχέουμε την εστίασή μας στην ανάπτυξη, τη δημιουργία αξίας και την καινοτομία με τη σταθερή μας δέσμευση να οδηγήσουμε τη βιομηχανία μας σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον».

Αντιμετωπίζοντας τις μεγαλύτερες προκλήσεις της βιομηχανίας, η Wrangler αποκομίζει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και βοηθά άλλους κατασκευαστές ενδυμάτων να βελτιώσουν τις πρακτικές της βιομηχανίας. Η εταιρεία εστιάζει τις προσπάθειές της σε μια κυκλική αλυσίδα εφοδιασμού και αντί να ακολουθεί τις ταχείες τάσεις της μόδας, η Wrangler έχει τα βλέμματά της στραμμένα στην αλυσίδα εφοδιασμού. Με αυτό τον τρόπο, η μάρκα ελπίζει να μειώσει το αποτύπωμα της μόδας στο περιβάλλον και να διατηρήσει τους πόρους για τις επόμενες γενιές.

Η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού αποτελεί τον πυρήνα του σχεδίου βιωσιμότητας της Wrangler. Το εμπορικό σήμα επενδύει βαθιά στην εξεύρεση νέων τρόπων βελτίωσης της υγιεινής του εδάφους, της χρήσης των υδάτων και των μεθόδων βαφής και στην καλλιέργεια της επόμενης γενεάς γεωργίας που είναι η ψυχή της βιομηχανίας ενδυμάτων.

Να πως η Wrangler υποστηρίζει την αειφορία:

Υγεία του εδάφους

Η υγεία του εδάφους είναι ζωτικής σημασίας για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα. Η Wrangler βασίζεται στο έδαφος και στους αγρότες που το καλλιεργούν για να τους προμηθεύσουν πρώτες ύλες όπως το βαμβάκι, που είναι απαραίτητες για την κατασκευή ρούχων. «Η διαφύλαξη και η βελτίωση της υγείας του εδάφους μας είναι κρίσιμη και απαραίτητη για τη διατήρηση της κληρονομιάς του denim της Αμερικής και των μελλοντικών γενεών των ανθρώπων που εργάζονται στη γη», γράφει ο Roian Atwood, διευθυντής Αειφορίας της Wrangler. Η Wrangler συνεργάζεται με επιστήμονες και ειδικούς για την ενίσχυση της υγείας του εδάφους.

Η μάρκα εφαρμόζει τεχνικές για τη συμπλήρωση της οργανικής ύλης και των μικροβιακών οργανισμών στο έδαφος. Αυτές οι πρακτικές οδηγούν σε υψηλότερες αποδόσεις για τους αγρότες και στη μείωση των σχετικών εκπομπών άνθρακα. Συμβάλλουν επίσης στη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας. Η Wrangler μοιράζεται επίσης τα εσωτερικά της ευρήματα με μελλοντικούς ηγέτες.
Σε συνεργασία με το National Resources Conservation Service, τη Βόρεια Καρολίνα και την Εθνική Υπηρεσία Διατήρησης Πόρων του USDA, η Wrangler πραγματοποίησε μια Διάσκεψη για τη Διαχείριση της Γης για σπουδαστές στα κεντρικά γραφεία της στο Greensboro. Επενδύοντας στην υγεία του εδάφους, η Wrangler είναι σε θέση να προωθήσει τις πρακτικές της βιομηχανίας, να μειώσει τον αντίκτυπό της και να ενισχύσει την αλυσίδα εφοδιασμού της.

Παραγωγή βαμβακιού

Η μητρική οργάνωση Wranglers, VF Corporation, είναι ο μεγαλύτερος πωλητής denim στον κόσμο. Χρησιμοποιεί επίσης περίπου το 1% του βαμβακιού στη γη.
Η παραγωγή βαμβακιού έχει χρησιμοποιήσει ιστορικά μεγάλες ποσότητες νερού, καθώς και χημικές ουσίες που βλάπτουν τον πλανήτη.

Η Wrangler και η VF είναι αφιερωμένες στη χρήση της κλίμακας και της αγοραστικής της δύναμης για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της βιομηχανίας βαμβακιού. Η προαγωγή ζητημάτων που ξεπερνούν το σήμα ή τη βιομηχανία είναι μια βασική πτυχή της εργασίας με καλό σκοπό. Το 2017, η Wrangler ξεκίνησε έναν βιώσιμο συνασπισμό βαμβακιού. Αυτή η ομάδα αποτελείται από εταιρείες, μελετητές και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς αφιερωμένους στη βελτίωση της βαμβακοκαλλιέργειας.

Οι συνεργάτες όπως το Cotton Inc., το Ινστιτούτο Υγείας του εδάφους, η αναπτυσσόμενη πλατφόρμα E3, το Field to Market, η Texas Alliance for Conservation Water, η Conservancy Nature, το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, η Υπηρεσία Διατήρησης Φυσικών Πόρων και άλλοι, βοηθούν την Wrangler και τη βιομηχανία ενδυμάτων στην στροφή προς την παραγωγή πιο βιώσιμου βαμβακιού. Ο σκοπός τους για το 2020 είναι να συνεργαστούν με τους αγρότες για να τους βοηθήσει να εφαρμόσουν αυτές τις βέλτιστες πρακτικές για την υγεία του εδάφους, τη διαχείριση των υδάτων και πολλά άλλα.

 

Νερό

Κατά μέσο όρο, χρειάζονται περίπου 1.800 γαλόνια νερού για να δημιουργηθεί ένα μόνο ζευγάρι τζιν. Η Wrangler εφαρμόζει τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού στα εργοστάσια παραγωγής της.
Στην πραγματικότητα, από το 2007 έως το 2016 η Wrangler μείωσε την κατανάλωση νερού κατά 3 δισεκατομμύρια λίτρα και ο στόχος της μάρκας είναι να μειώσει τη χρήση νερού κατά 20% από τα επίπεδα του 2012 σε όλες τις εγκαταστάσεις φινιρίσματος έως το 2020.

Η Wrangler μειώνει την κατανάλωση νερού εφαρμόζοντας τεχνικές όπως αλλαγή τρόπου που εφαρμόζει το απορρυπαντικό στη διαδικασία φινιρίσματος. Κάνοντας μικρές αλλαγές στην εφαρμογή απορρυπαντικών, το εμπορικό σήμα κατάφερε να ελαχιστοποιήσει τη χρήση νερού κατά 28% στη διαδικασία τελικής επεξεργασίας. Ο κατασκευαστής τζιν χρησιμοποιεί επίσης μέτρα απόδοσης όπως η πίεση του νερού και η βέλτιστη πρακτική.

Η Wrangler εργάζεται επίσης σε στρατηγικές ανακύκλωσης και καθαρισμού νερού, όπως η διήθηση μικροοργανισμών. Αυτές οι πρακτικές οδήγησαν σε ορισμένες εγκαταστάσεις παραγωγής να μπορούν να χρησιμοποιούν περίπου 45% ανακυκλωμένου νερού. Αντιμετωπίζοντας τη χρήση του νερού, η Wrangler μειώνει το κόστος προσφοράς, προωθώντας τη βιομηχανία και παρέχοντας ένα καλύτερο μέλλον.

Βαφές

Η διαδικασία βαφής της βιομηχανίας του blue jean απαιτεί πολλή κατανάλωση νερού και χημικές ουσίες. Η Wrangler αξιοποιεί τη θέση της για τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων βιώσιμης βαφής.

Σε συνεργασία με το Texas Tech University και τον Tejidos Royo, η Wrangler διερευνά τις αφρώδεις χρωστικές με μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Επιπλέον, η Wrangler συνεργάζεται με το Stony Creek Colors, το οποίο χρησιμοποιεί φυσικές χρωστικές χρώματος ίντιγκο. Οι περισσότερες εμπορικές μάρκες χρησιμοποιούν ίντιγκο με βάση το πετρέλαιο για τη μείωση του κόστους και την αύξηση της κλίμακας.

Εναλλακτικά, το φυσικό ίντιγκο χρησιμοποιεί ινδικό φυτό για να δημιουργήσει το κλασικό χρώμα μπλε στα τζιν. Το φυσικό ίντιγκο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε εμπορικές μηχανές βαφής, καθιστώντας εύκολη την ενσωμάτωση στις υπάρχουσες αλυσίδες εφοδιασμού. Η Wrangler χρησιμοποιεί το φυσικό ίντιγκο Stony Creek Colors στη συλλογή 27406 και σχεδιάζει να διερευνήσει περαιτέρω συνεργασία. Τέτοια καινοτομία που σέβεται το περιβάλλον όχι μόνο βελτιώνει το προφίλ της αειφορίας, αλλά και προωθεί την εικόνα της μάρκας.

Η δέσμευση της Wrangler για βιωσιμότητα καθοδηγεί τη στρατηγική της επιχείρησης και της καινοτομίας της μάρκας. Εκτός από τις τρέχουσες προσπάθειες, η Wrangler προσβλέπει σε μια κυκλική αλυσίδα εφοδιασμού. Με την καινοτομία σε κλίμακα, η Wrangler τοποθετείται ως ηγέτης στον κλάδο και αποκομίζει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα οδηγήσει στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εταιρείας σε μια αγορά που απαιτεί πλέον πραγματικά υπεύθυνες πρακτικές.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here