Η μόδα βλέπει προς την Ανατολή | τη Ρουμανία, τη Λιθουανία και την Τσεχία

Η Actual Individual Consumption (AIC) της Eurostat υπογραμμίζει την πρόοδο στην κατανάλωση σε χώρες που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης.

Τα “αναπτυσσόμενα τοπία” βρίσκονται στην Ανατολή. Στην οικονομική και αγοραστική ύφεση στις ανεπτυγμένες αγορές, οι ντόπιοι της Ανατολικής Ευρώπης διατηρούν την ανοδική τους πορεία και οδηγούν την αύξηση της κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλο που, σε απόλυτες τιμές, εξακολουθούν να απέχουν πολύ από τη Δυτική Ευρώπη, η ισχυρή αύξηση των δαπανών και της αγοραστικής δύναμης στη Ρουμανία, τη Λιθουανία και την Τσεχία  ανοίγει μια νέα ευκαιρία για μια επιχείρηση που συνδέεται τόσο με την κατανάλωση, όσο η μόδα.

Η Actual Individual Consumption (AIC), που καταρτίστηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στατιστικής Eurostat, συγκεντρώνει όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που καταναλώνουν τα νοικοκυριά. Ο δείκτης λειτουργεί σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος ισούται με 100 μονάδες του δείκτη.

Η Eurostat επισημαίνει ότι, αν και το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) χρησιμοποιείται ευρέως για τη μέτρηση της οικονομικής ευημερίας μιας χώρας, η κατά κεφαλήν κατανάλωση είναι πιο χρήσιμη για τη σύγκριση του σχετικού επιπέδου οικονομικής ευημερίας μεταξύ των χωρών. Μαζί και οι δύο σχετίζονται στην πράξη, για το μεγαλύτερο στοιχείο του ΑΕΠ.

Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο διατηρείται σχετικά σταθερό στην πλειονότητα των κρατών μελών. Ωστόσο, τρεις χώρες σημείωσαν μεγάλες προόδους: η Ρουμανία, η Λιθουανία και η Τσεχία.

Στη Ρουμανία, το ποσοστό AIC μειώθηκε από 42% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε μόλις 32%. Η χώρα, που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2007, παρουσιάζει πωλήσεις που αυξάνονται όλο και περισσότερο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Όπως αναφέρει η έκθεση European Retail το 2018, η οποία αναπτύχθηκε από την ομάδα συμβούλων της GFK, το λιανικό εμπόριο στη Ρουμανία είναι το πιο εξελιγμένο από πέρυσι σε ολόκληρη την ήπειρο, με μέγιστη τιμή 7,5%.

Η Βουλγαρία είναι η χώρα με το χαμηλότερο ΑΕΚ, σε αντίθεση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η Λιθουανία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004, πλησιάζει όλο και περισσότερο τον κοινοτικό μέσο όρο, από τον οποίο είναι μόλις 12% χαμηλότερα, έναντι 17% πριν από τρία χρόνια. Η χώρα είναι συνήθως μεταξύ των “κινητήρων” για την ανάπτυξη της μόδας, με διψήφιες τιμές κάθε μήνα. Στην Τσεχία, η κατά κεφαλήν ιδιωτική δαπάνη είναι κατά 18% χαμηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την άλλη πλευρά, οι ώριμες αγορές οδηγήθηκαν στην πτώση των δαπανών κατά την τελευταία τριετία. Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται το Λουξεμβούργο, το νούμερο ένα στην κατάταξη, το οποίο έφθασε 40% πάνω από το μέσο όρο το 2015 στο 32% το 2017. Η Αυστρία και η Ολλανδία, οι οποίες ολοκληρώνουν τις 3 πρώτες χώρες όπου οι δαπάνες μειώθηκαν σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Δέκα κράτη μέλη έχουν ένα κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανώτερο από τον κοινοτικό μέσο όρο. Μετά το Λουξεμβούργο, η δεύτερη χώρα με τη μεγαλύτερη διαφορά όσον αφορά τον μέσο όρο είναι η Γερμανία με 22% υψηλότερο.

Συνεχίζοντας, βρίσκουμε την Αυστρία, τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με στοιχεία που κυμαίνονται από 15% έως 20% πάνω από το μέσο όρο, και το Βέλγιο, τη Φινλανδία, τις Κάτω Χώρες, τη Σουηδία και τη Γαλλία, με ποσοστά περίπου 10% υψηλότερα από τον μέσο όρο.

Επιπλέον, σε δεκατρείς χώρες, το ποσοστό AIC είναι χαμηλότερο από το κοινοτικό μέσο όρο. Στην Ιταλία, την Ιρλανδία και την Κύπρο, η διαφορά ήταν 10%, ενώ στην Ισπανία, τη Λιθουανία, την Τσεχία και την Πορτογαλία είναι μεταξύ 10% και 20% χαμηλότερη. Το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται στη Βουλγαρία, όπου ο δείκτης AIC είναι 48% χαμηλότερος από τον μέσο όρο.